2017. március 19., vasárnap

nagyböjt 3. vasárnapja


Hirdetések
Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés március 26-ig tart.
A péntek esti keresztút a mise után lesz a Kálváriára.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
Reformáció 500 emlékév alkalmából Tomka Ferenc atya és Szűcs Ferenc ref. lelkész beszélget a faluházban április 1-én 18 órakor.
Temetés
Lénárt Gyuláné Szélpál Mária temetése március 20-án hétfőn 11 órakor lesz a Szentistvántelepi temetőben. Lelkiüdvéért Szentmisét ajánlunk fel a temetés után a telepi templomban.
Katona Mihály temetése március 23-án 13 órakor lesz a csalogány utcai temetőben.
 
A héten Szent Benedek, Fülei Szent Miklós, Mongrovejoi Szent Turibiusz, és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját
Szombat Szentistvántelep 18 óra +édesapáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Dorn, Erős, Németh és Reitter családért
       Budakalász 18 óra +Frigyes
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Mandl Lőrincéért gyászmise
Kedd Szentistvántelep 18 óra Egyházközségünkért Szent István tiszteletére
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 17 óra szentségimádás 18 óra +Lórántért
Péntek Szentistvántelep 7.15 keresztút 8 óra szabad
Budakalász 17.30 gyóntatás  18 óra +édesanyáért
18.30 keresztút a kálvá0riára
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Vargyas szülőkért és testvérést, Rácz és Székely szülőkért és testvérért.
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra dédpapáért és családjáért
       Budakalász 18 óra +Antal Istvánért
 
 
 
 
 


 


Ferenc pápa: Induljunk el a nagyböjti megtérés útján, tanuljunk meg jót tenni

Tartsuk magunkat távol a gonosztól, tanuljunk meg jót tenni, és hagyjuk, hogy az Úr vezessen minket előre – buzdított Ferenc pápa március 14-én, kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise homíliájában.

Olyan megtérésre van szükségünk, amely nem merül ki a szavakban, hanem konkrét dolgokban mutatkozik meg. A napi olvasmány Izajás könyvéből (Iz 1,10.16–20) arra szólít minket, hogy óvakodjunk a gonosztól, és tanuljunk meg jót cselekedni.

Nap mint nap mindenki tesz valami rosszat. Nem véletlenül olvassuk a Bibliában azt, hogy a legszentebb is hétszer vétkezik egy nap – mutatott rá a pápa. – A nehézség abban rejlik, hogy ne szokjunk hozzá, hogy a rossz dolgokban éljünk, és tartsuk távol magunkat attól, ami megmérgezi a lelket. Ehelyett meg kell tanulnunk jót tenni. Ez azonban nem egyszerű, folytonos tanulást igényel. Isten megtanít erre, csak tanuljuk meg. Akár a gyermekek. A keresztény élet útján járva mindennap tanulással telik. Minden egyes nap meg kell tanulnunk valamit, hogy jobbak legyünk, mint tegnap. Tanulni. Eltávolodni a rossztól, és megtanulni a jót tenni: ez a megtérés szabálya. Megtérni ugyanis nem úgy kell, hogy elmegyünk egy tündérhez, aki a varázspálcájával suhint egyet, és megtértünk – nem! Ez egy folyamat. A rossztól való eltávolodás és a tanulás útja.

Bátorságra és alázatra van szükség az eltávolodáshoz és ahhoz, hogy megtanuljuk a jót tenni, ami konkrét cselekedetekben nyilvánul meg. Az Úr itt három konkrét dolgot mond, de sok van még: „keressétek az igazságot, segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s védelmezzétek az özvegyet…” – mindenképpen kézzelfogható dolgokról van szó. Meg kell tanulnunk jót cselekedni, de nem szavakkal, hanem konkrét dolgokkal. Tettekkel… Ezért Jézus a mai evangéliumban (Mt 23,1–12) megrója Izrael népének elöljáróit, amiért csak beszélnek, de nem cselekednek, nem ismerik a kézzelfogható dolgokat. Ha pedig nincs konkrét tett, nem történhet megtérés sem.

Az olvasmány az Úrnak ezzel a felhívásával folytatódik: „Aztán jöjjetek, s szálljatok velem perbe” (Iz 1,18). (Az olasz bibliafordításban az aztánra a su szócskát használják – homíliájában ezután ezt elemezte a pápa. A su az olaszban annyit tesz: ’nosza’, ’rajta’, ’föl’, ’gyerünk’ – a szerk.) Szép szó ez a „rajta”, „föl”, amit Jézus a bénáknak, Jairus lányának és a naimi özvegy fiának is mondott. És Isten segít nekünk, hogy „fölkeljünk”.

Ferenc pápa szentbeszédében kifejtette: Isten úgy segít nekünk, hogy velünk együtt halad, hogy elmagyarázza a dolgokat, hogy megfogja a kezünket. Az Úr képes erre a csodára, vagyis hogy megváltoztasson minket, persze nem egyik napról a másikra, hanem útközben.

Az előttünk álló nagyböjti zarándokút tehát ilyen egyszerű: felhívás a megtérésre, tartózkodás a rossztól, a jó cselekedet megtanulása. „Rajta, kelj föl, gyere hozzám, beszéljük meg, és együtt menjünk tovább” – biztat az Úr. „De nekem annyi bűnöm van…” – „Ne aggódj: ha olyanok is volnának bűneid, mint a skarlát, fehérek lesznek, akár a hó…” Egy Atya szól tehát hozzánk, egy Atya, aki szeret minket, nagyon-nagyon szeret. És elkísér a megtérés útján. Annyit kér csupán, hogy legyünk alázatosak. Jézus azt mondja az elöljáróknak: „Aki önmagát felmagasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják” (vö. Mt 23,1–12).

Ferenc pápa homíliája végén még egyszer összefoglalta a nagyböjti út lényegét: eltávolodni a rossztól, megtanulni jót tenni, fölkelni és az Úrral menni. Ha így teszünk, akkor bűneink mind megbocsáttatnak.

2017. március 12., vasárnap

nagyböjt 2. vasárnapja


Hirdetések
Köszönjük a hívek összefogását és segítségét, hogy a Duna tévé tévéközvetítését szebbé tették. Külön köszönöm a kórusnak, ministránsoknak, kántornak sekrestyésnek és a templomtakarítóknak a segítséget.
A műsor megtekinthető a http://www.mediaklikk.hu/video/mise-es-istentisztelet-kozvetites-2017-03-05-i-adas/ web oldalon.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés lesz március 19-26-ig a templomokban.
Március 15-én 9 órakor ünnepi megemlékezés lesz a templomkertben. A szerdai szentmise reggel 8 órakor lesz.
Nagypapa-nagymama klub lesz március 14-én 16 órától a telepi templom hittantermében.
Temetés
Thurzó Frigyes testvérünk temetése március 14-én kedden ½ 3-kor lesz a Farkasréti temetőben.
Zombor Andrásné Julianna testvérünk temetése március 16-án csütörtökön 15 órakor lesz a katolikus temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után a telepi templomban.
Deli József temetése március 17-én 12-kor lesz a Szentistvántelepi temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után a telepi templomban.
 
A héten Szent Patrik, Jeruzsálemi Szent Ciril és Szent József emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját
Szombat Szentistvántelep 18 óra Ildikóért, Sándorért és Józsefért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10óra Ábenschein Károly és szüleiért
       Budakalász 18 óra +id. Bucsánszki Ferencért 1 évf.
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 18 óra +Ferenc édesapáért
Szerda Budakalász 8 óra hazánkért
Csütörtök Szentistvántelep 17 óra szentségimádás 18 óra +Lórántért
Péntek Szentistvántelep 7.15 keresztút 8 óra +Zombor Andrásné
Budakalász 17.15 keresztút 18 óra hálából
Szombat Szentistvántelep 18 óra +édesapáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Dorn, Erős, Németh és Reitter családért
       Budakalász 18 óra szabad
 
 
 
 
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán 14 éves kortól életünk végéig kötelező. A böjt alól mentesülnek a betegek.
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.


Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele

Kedves Testvérek!

Két esztendővel ezelőtt jelentette be Ferenc pápa, hogy meghirdeti az irgalmasság szentévét. A nemrég bezárt szentévi kapukon áthaladva arra törekedtünk, hogy irgalmasok legyünk, mint az Atya! A szentév lelki gyümölcseinek, az irgalmasság kézzelfoghatóságának az ideje köszöntött ránk nagyböjtben.

Ez a szent időszak az irgalmasság gyakorlására hív minket. Már Izajás próféta szavai utalnak erre a lelkületre: Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!  Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. (Iz 58,7-8) A nagyböjti idő egyik prefációja is arra szólítja fel a hívőket, hogy a „megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának ünnepét: most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, – s az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak.” (Nagyböjt I. prefáció)

Az irgalmasság tetteinek közös gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtést templomainkban. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartós élelmiszer felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.

Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy lehetőségeikhez mérten élelmiszerrel járuljanak hozzá az Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 19-től 26-ig. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat!

Ferenc pápa sorai biztassanak bennünket a nagyböjti időben a megújulásra és mások megsegítésére: A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén. Mindezek alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval nagyobb odafigyeléssel kell hallgatnunk és megfontolnunk. ….Arra szólít fel bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik ember előtt, mivel minden ember ajándék, legyen az a szomszédunk vagy akár egy szegény ismeretlen.” (Ferenc pápa 2017. évi nagyböjti körleveléből)

Budapest, 2017. nagyböjt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

2017. március 4., szombat

Nagyböjt 1. vasárnapja


Hirdetések
Köszönjük a Katolikus iskolák javára felajánlott adományokat.
Budakalászon 128 910Ft-ot, Szentistvántelepen 81 620Ft-ot továbbítottunk az egyházmegyén keresztül.
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán 14 éves kortól életünk végéig kötelező. A böjt alól mentesülnek a betegek.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
Keresztelés
Németh Dániel Ádám keresztelése március 5-én 11 órakor lesz Szentistvántelepen.
Temetés
Wortmann György testvérünk temetése március 10-én pénteken 13 órakor lesz a Katolikus temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés előtt 12-kor a Kalászi templomban.
Nagyböjti lélekszépítő beszélgetésre és húsvétvárásra várunk szeretettel Nagyböjt első vasárnapján március 5-én vasárnap délután 4-től 6-ig a budakalászi plébánia hittantermébe. Ha van kedvenc nagyböjti versed, történeted  kérjük, hozd magaddal. A további részletekről a padsorok végén elhelyezett meghívókon lehet tájékozódni. Szeretettel: a Szervezők


Szombat Szentistvántelep 18 óra +Piroska édesanyáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra Nagyszülőkért
       Budakalász 18 óra +Markuj Győzőért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Farkas Lászlóért
Kedd Szentistvántelep 18 óra +Lórántért
Szerda Budakalász 7 óra idős testvérünkért
Csütörtök Szentistvántelep 17 óra szentségimádás 18 óra + Ferencért
Péntek Szentistvántelep 7.15 keresztút 8 óra szabad
Budakalász 17.15 keresztút 18 óra Budakalászi iskolásokért óvodásokért és pedagógusokért
Szombat Szentistvántelep 18 óra Ildikóért, Sándorért és Józsefért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Ábenschein Károly és szüleiért
       Budakalász 18 óra +id. Bucsánszki Ferencért 1 évf.
 
 
 
 
A héten Szent Perpétua és Felicitász vértanú asszonyok, Istenes Szent János szerzetes és Római Szent Franciska szerzetesnő emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját  


 Ferenc pápa: Az igazi böjt azt jelenti, hogy segítünk másokon

A valódi böjt embertársunk megsegítését jelenti, míg a hamisan böjtölő összevegyíti a vallásosságot a piszkos üzleti ügyekkel és a „hiúság csúszópénzeivel” – figyelmeztetett a pápa pénteken reggel.

A napi olvasmányok a böjtről szólnak, vagyis a bűnbánatról, amelyre a nagyböjtben meghívást kapunk, hogy közelebb kerüljünk az Úrhoz. Isten értékeli a bűnbánó szívet – írja a zsoltár –, a szívet, amely bűnösnek érzi magát és tudja, hogy vétkezett. Az Izajás próféta könyvéből való olvasmányban (Iz 58,1–9a) Isten elítéli az álszentek hamis vallásosságát, akik böjtölnek, miközben saját ügyeiket intézik, elnyomják a munkásokat, és veszekednek egymást ütlegelve. Egyrészt bűnbánatot tartanak, másrészt igazságtalanságokat követnek el, piszkos ügyleteket hajtanak végre. Az Úr azonban igazi böjtöt kér tőlünk, olyat, amely figyelmet fordít embertársunkra – hangsúlyozta a szentatya.

A másik az álszent böjt. Ezt Jézus gyakran emlegeti. Magamutogató böjt az ilyen, melynek gyakorlója igaznak tünteti fel magát, ugyanakkor igazságtalanságokat követ el, kihasználja az embereket. „De én nagylelkű vagyok, szép adományt ajánlok fel az Egyháznak” – mondja az ilyen ember. Erre azt válaszolhatjuk: „Mondd, rendesen megfizeted a bejárónőket? Az alkalmazottaidat feketén fizeted, vagy úgy, ahogy a jog előírja? Úgy, hogy adhassanak enni gyermekeiknek?”

Ferenc pápa ezt követően elmesélt egy történetet. A II. világháború után Pedro Arrupe jezsuita szerzetes Japánban működött misszionáriusként, amikor egy gazdag üzletember adományt ajánlott fel neki evangelizáló tevékenysége folytatásához. Az üzletember magával vitt egy fotóst és egy újságírót is. A borítékban pedig, amit átadott a jezsuitának, tíz dollár volt…

Ugyanilyen az, amikor nem fizetjük meg a jogos bért az embereknek. A bűnbánatunkból, imagesztusainkból, böjtünkből, alamizsnánkból kenőpénzt csinálunk: a „hiúság csúszópénze” ez, a magamutogatásé. Ez nem hitelesség, ez álszentség – nyomatékosította a pápa. – Ezért mondja Jézus: amikor imádkoztok, tegyétek titokban, amikor alamizsnát adtok, ne kürtöljétek világgá, amikor böjtöltök, ne legyetek melankolikusak. Amikor jót cselekedtek, az ne kenőpénz legyen, hanem csak az Atyának szóljon.

Ferenc pápa aztán idézte Izajás prófétától azt a részt, amikor az Úr elmondja a képmutatóknak, mi a valódi böjt. Ezek a szavak mintha napjainkra vonatkoznának – jegyezte meg a szentatya –: „Íme, ez az a böjt, amely tetszik nekem: oldozd el a jogtalan bilincseket, oldozd meg az iga kötelékeit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, és minden igát törj össze! Íme, törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a bujdosó szegényeket vidd be házadba! Ha mezítelent látsz, takard be, és testvéred elől ne zárkózz el!”

Gondolkodjunk el ezeken a szavakon, nézzünk a szívünkbe! Mi hogyan böjtölünk, imádkozunk, adakozunk? Ezek a szavak segítenek elgondolkodni azon, mit érez az az ember, aki vacsora után, amiért kifizetett 200 eurót, hazafelé menet lát az utcán egy éhezőt, de rá se néz, hanem továbbmegy. Jót tesz, ha elgondolkodunk ezen – zárta péntek reggeli homíliáját Ferenc pápa.

2017. február 25., szombat

Farsang vasárnapja


Hirdetések
A mai vasárnap a Katolikus iskolák javára gyűjtünk.
Március 1-én  hamvazószerdával kezdődik a Nagyböjt. Szigorú böjti nap. Ezen a napon a hústilalom mellett csak háromszor ehetünk egyszeri jóllakással. Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán 14 éves kortól életünk végéig kötelező. A böjt alól mentesülnek a betegek.
Héten elsőcsütörtök és elsőpéntek lesz. Idős és beteg testvéreinket pénteken fogom felkeresni.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
Március 5-én a Duna tévé szeretné közvetíteni a Szentistvántelepi 10 órás Szentmisét. Készüljünk erre az alkalomra, hogy közös imádságunk hitvallás legyen a világ és a tévénézők számára.
Szentistvántelepi templomtakarítás lesz március 3-án pénteken 17 órától, melyre minden segítséget örömmel fogadunk.
Temetés
Mandl Lőrinc temetése február 27-én hétfőn 11 órakor lesz a Katolikus temetőben.
Kiss Józsefné Katalin testvérünk temetése március 2-án 11 órakor lesz a Szentistvántelepi temetőben.
Bubán Attila testvérünk temetése március 2-án csütörtökön 13.30-kor lesz Budakalászi Katolikus temetőben.
Szemerédi Katalin Bagdy Györgyné temetése március 2-án 14.45-kor lesz az Óbudai temetőben. Este őérte ajánljuk fel a Szentmisét.Szombat Szentistvántelep 18 óra élő Rózsa és +László szülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Szent Margit tiszteletére
       Budakalász 18 óra +nagysülőkét, gyermekeikért és unokáikért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Béla és Tibor lelkiüdvéért
Kedd Szentistvántelep 18 óra Fecókáért és családjáért
Hamvazószerda Szentistvántelep 7 óra szabad
Budakalász 18 óra +édesanyáért
Csütörtök Szentistvántelep 17 óra szentségimádás 18 óra + Katalinért
Péntek Szentistvántelep 7.15 keresztút 8 óra szabad
Budakalász 17.15 keresztút 18 óra +Ganda Gáborért
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Piroska édesanyáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra Nagyszülőkért
       Budakalász 18 óra +Markuj Győzőért
 
 
 
 
Nagyböjti lélekszépítő beszélgetésre és húsvétvárásra várunk szeretettel Nagyböjt első vasárnapján március 5-én vasárnap délután 4-től 6-ig a budakalászi plébánia hittantermébe. Ha van kedvenc nagyböjti versed, történeted  kérjük, hozd magaddal. A további részletekről a padsorok végén elhelyezett meghívókon lehet tájékozódni. Szeretettel: a Szervezők
A héten Szent Kázmér és Boldog Meszlényi Zoltán ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját  


 Ferenc pápa: Ne éljünk kettős életet, ne halogassuk a megtérést!      Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ne botránkoztassuk meg a kicsinyeket kettős élettel, mert a botrány rombol. Ne késlekedjünk megtérni az Úrhoz – erre buzdított homíliájában Ferenc pápa február 23-án, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

Vágd le a kezed, vájd ki a szemed, de ne botránkoztasd meg, ne csábítsd bűnre a kicsinyeket, vagyis az igazakat, akik bíznak, hisznek az Úrban. A mai evangéliumi szakasz Márk könyvéből (Mk 9,41–50) arról szól, hogy el kell szakadnunk mindentől, ami a bűnre visz. Ferenc pápa feltette a kérdést: mi is a botrány? Botrány az, ha mást mondunk és mást teszünk: vagyis kettős életet élünk.

A kettős élet mindenben megnyilvánulhat. Például: én katolikus vagyok, mindig eljárok misére, ehhez vagy ahhoz a társulathoz tartozom; közben pedig nem keresztényi életet élek, nem fizetem ki rendesen az alkalmazottaimat, kihasználom az embereket, piszkos üzleteket kötök, pénzt mosok és így tovább – vagyis kettős életet élek. Sok katolikus ilyen, és ezért botrányt kelt. Hányszor hallottuk már – mindannyian, a közvetlen környezetünkben vagy másutt –, hogy „inkább leszek ateista, mint olyan katolikus, mint az az ember”. Ez a botrány. Ez rombol, letör. És ez mindennap előfordul: elég megnézni a tévéhíradót vagy olvasni az újságokat. A sajtóban sok botrány van, reklámozzák is a botrányokat. Ezek pedig rombolnak – hangsúlyozta a szentatya.

Ferenc pápa ezután egy példát említett, amelyben egy jelentős vállalat a csőd szélén állt. A hatóságok el akarták kerülni az egyébként jogos, de hatástalan sztrájkot, és beszélni akartak a cég vezetőségével. Az embereknek nem volt pénzük a mindennapi szükségleteikre, mert nem kapták meg a fizetésüket. A vezető pedig – egy katolikus ember – eközben téli üdülését töltötte a Közel-Kelet egyik tengerpartján. Az emberek megtudták, még ha nem is írta meg az újság. Ezek a botrányok – tette hozzá Ferenc pápa.

Jézus így tanít az evangéliumban azokról, akik botrányt okoznak – anélkül, hogy kimondaná ezt a szót, de mégis értjük, hogy erre gondol –: mikor a mennyországba érsz, és kopogsz az ajtón, azt mondod, „Én vagyok az, Uram! Tudod, én, hát nem emlékszel? Jártam templomba, a közeledben voltam, ahhoz a szervezethez tartoztam, ezt csináltam… hát nem emlékszel, mennyit adakoztam?” Az Úr akkor így válaszol: „De, emlékszem. Emlékszem az adományokra: mind piszkos pénz volt. A szegényektől loptad. Nem ismerlek.” Így válaszol Jézus azoknak a botrányt okozóknak, akik kettős életet élnek.

A kettős élet annak az eredménye, hogy a szív szenvedélyeit követjük, a főbűnöket, amelyek az eredeti bűn sebei. A mai olvasmány (Sir 5,1–10) éppen arra buzdít, hogy ne kövessük ezeket az ösztönös vágyakat, ne bízzunk vagyonunkban, ne mondjuk: „Bőven van mindenem a megélhetéshez.”

Ferenc pápa azt kérte, ne késlekedjünk megtérni az Úrhoz. Mindannyiunknak javunkra válik ma, ha végiggondoljuk, kettős életet élünk-e: vagyis kívül igazaknak, jó hívőknek, jó katolikusoknak tűnünk-e, miközben mást csinálunk. Ha megvizsgáljuk, hogy nem bízzuk-e el túlságosan magunkat, mondván: „Hát igen, majd az Úr mindent megbocsát nekem, én addig folytatom tovább…” Hogy hajlamosak vagyunk-e azt mondani: „Igen, ez így nem jó, majd megtérek, de nem ma, inkább holnap.” Gondoljuk ezt végig! És tanuljunk az Úr szavából, hiszen ebben a kérdésben az Úr nagyon kemény. A botrány pusztít – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

2017. február 19., vasárnap

7. évközi vasárnap


Hirdetések
Kitelepítés 71. évfordulóján megemlékezés lesz a Kalászi templomban és utána az emlékműnél február 19-én  15 órai kezdettel.
Nagyböjti lélekszépítő beszélgetésre és húsvétvárásra várunk szeretettel Nagyböjt első vasárnapján március 5-én vasárnap délután 4-től 6-ig a budakalászi plébánia hittantermébe. Ha van kedvenc nagyböjti versed, történeted  kérjük, hozd magaddal. A további részletekről a padsorok végén elhelyezett meghívókon lehet tájékozódni. Szeretettel: a Szervezők
Nagy szeretettel köszönjük egyházközségünk legfiatalabb tagját, Hegyi Zsombort, aki 15-én szerdán született.
Március 5-én a Duna tévé szeretné közvetíteni a Szentistvántelepi 10 órás Szentmisét. Készüljünk erre az alkalomra, hogy közös imádságunk hitvallás legyen a világ és a tévénézők számára.
 
A héten Damiáni Szent Péter, Szent Péter apostol székfoglalása Polikárp püspök és Mátyás ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját  
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Csánki István és nejéért Németh Ilonáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Margitért, Lőrincért és hozzátartozókért.
       Budakalász 18 óra +József és fiaiért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsaűzér18 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 18 óra egyházközségünkért Szent István tiszteletére
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra hálából névnap és születésnap alkalmából.
Péntek Budakalász 17.30 óra szentségimádás 18 óra +szülőkért
Szombat Szentistvántelep 18 óra élő Rózsa és +László szülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Szent Margit tiszteletére
       Budakalász 18 óra +nagysülőkét, gyermekeikért és unokáikért
 
 
 


 Ferenc pápa: Dicsekedni nem szép dolog, nekünk mégis dicsekednünk kell!      Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Már kiskorunkban megtanítják nekünk, hogy nem szép dolog dicsekedni. Az én hazámban a dicsekvőről azt mondják, hogy „páváskodik”. Jogos is, mert ha valaki dicsekszik azzal, ami ő maga, vagy amije van, bizonyos fokú gőgön túl arról is árulkodik, hogy tiszteletlen másokkal, különösen azokkal, akik kevésbé szerencsések nála. Meglepetésünkre azonban Rómaiaknak írt levelének e szakaszában [Róm 5,1–5] Pál apostol kétszer is arra buzdít minket, hogy dicsekedjünk. De hát mivel dicsekszünk jogosan? Mert ha ő dicsekedni buzdít minket, akkor valamivel jogosan dicsekszünk. És hogyan tehetjük ezt anélkül, hogy másokat megbántanánk, hogy bárkit is kirekesztenénk?

Az első esetben arra szólít fel minket, hogy annak a kegyelemnek a bőségével dicsekedjünk, amely a hiten keresztül Jézus Krisztusban ránk áradt. Pál meg akarja velünk értetni, hogy, ha megtanulunk mindent a Szentlélek fényében nézni, akkor észrevesszük, hogy minden kegyelem! Minden ajándék! Ha ugyanis jobban megfigyeljük: az, aki cselekszik – a történelemben és saját életünkben –, nemcsak mi vagyunk, hanem mindenekelőtt Isten. Ő az abszolút főszereplő, szeretetajándékként mindent ő teremt, ő szövi üdvözítő tervének vetülékét, és ő az, aki azt beteljesíti számunkra Jézuson, az ő Fián keresztül. Nekünk az a feladatunk, hogy mindezt felismerjük, hálával fogadjuk, és engedjük, hogy ez dicséretre, áldásra és nagy örömre indítson minket. Ha ezt tesszük, akkor békében élünk Istennel és megtapasztaljuk a szabadságot. Ez a béke pedig kiárad életünk minden területére és kapcsolatára: békében élünk önmagunkkal, békében élünk a családunkban, a közösségünkben, a munkahelyünkön, és mindazokkal, akikkel nap mint nap találkozunk.

Pál arra is buzdít minket, hogy a megpróbáltatások között is dicsekedjünk. Nem könnyű ezt megérteni. Ez nehezebb számunkra, és úgy tűnhet, semmi köze az előbb említett békés állapothoz. Ezzel szemben épp annak a leghitelesebb, legigazabb előfeltételét jelenti. A békét ugyanis, melyet az Úr felkínál és biztosít nekünk, nem úgy kell felfognunk, mint aggodalmaktól, csalódástól, hibáktól, szenvedéstől való mentességet. Ha így lenne, akkor abban az esetben, amikor sikerülne békét teremtenünk, az a pillanat gyorsan elszállna, és elkerülhetetlenül vigasztalanságba esnénk. A hitből fakadó béke ellenben ajándék, annak kegyelme, hogy megtapasztalhatjuk: Isten szeret minket, és mindig mellettünk áll, életünk egyetlen pillanatára sem hagy minket magunkra. Ez pedig, miként az apostol mondja, türelmet terem, mert tudjuk – a legnehezebb és legfájóbb pillanatokban is –, hogy Isten irgalmassága és jósága mindennél nagyobb, és semmi sem tud kiszakítani bennünket az ő kezéből, a vele való kapcsolatból.

Ez tehát az oka annak, amiért a keresztény remény szilárd, amiért nem csal meg. Sosem csal meg! A remény nem csal meg! Nem azon alapszik ugyanis, amit mi tenni tudunk, vagy amik lenni tudunk, de még csak azon sem, amit hinni tudunk. Alapja, tehát a keresztény remény alapja az, aminél hűségesebb és biztosabb semmi más nem lehet, ez pedig az a szeretet, amelyet Isten valamennyiünk iránt érez.

Könnyű azt mondani, hogy Isten szeret minket. Mondjuk is mindnyájan. De gondoljatok csak bele: képesek vagyunk-e mindnyájan kimondani: „Biztos vagyok abban, hogy Isten szeret engem.”? Nem is olyan könnyű kimondani, de igaz. Jó gyakorlat ez, kimondani magunknak: Isten szeret engem. Ez a mi bizonyosságunk gyökere, a remény gyökere. Isten bőségesen kiárasztotta szívünkbe a Lelket – aki Istennek a szeretete –, mint e szeretet munkálóját és biztosítékát, épp azért, hogy táplálni tudja bennünk a hitet és elevenen tudja tartani bennünk ezt a reményt. Ez tehát a bizonyosságunk: Isten szeret engem. „Még ebben a nehéz helyzetben is?” – Isten szeret engem. „De engem is szeret, aki ilyen meg olyan gonoszságot műveltem?” – Isten szeret engem. Ezt a bizonyosságot senki sem veheti el tőlünk. Imádságként kell ismételgetnünk: „Isten szeret engem. Biztos vagyok abban, hogy Isten szeret engem.”

Most már megértjük, miért buzdít minket Pál apostol arra, hogy dicsekedjünk mindezzel. Dicsekszem Isten szeretetével, dicsekszem azzal, hogy Isten szeret engem. A nekünk ajándékozott remény nem különít el minket másoktól, még kevésbé indít arra, hogy mások hitelét rontsuk vagy másokat kirekesszünk, hanem olyan rendkívüli ajándékról van szó, amelynek „csatornáivá” kell lennünk, alázattal és egyszerűen, mindenki felé. És akkor legnagyobb dicsekvésünk az lesz, hogy olyan Isten a mi Atyánk, aki nem személyválogató, aki senkit sem rekeszt ki, hanem minden ember előtt megnyitja otthonát, kezdve a legkisebbektől és a legtávolabb lévőktől, hogy az ő gyermekeiként megtanuljuk vigasztalni és támogatni egymást.