2017. április 23., vasárnap

Irgalmasság vasárnapja


Hirdetések
Irgalmasság vasárnapján, április 23-án 8 órakor Budakalászon és 10 órakor Szentistvántelepen betegek szentségének közös kiszolgáltatása lesz. Aki ezt a szentséget szeretné felvenni, annak a következő feltételeket kell teljesítenie: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot), szentmisén való részvétel. Évente egyszer idős korban súlyos ok nélkül is felvehető. Beteghez bármikor szívesen megyek, sürgős esetben azonnal.
A hátsó perselyben templomunk virágdíszítésére gyűjtünk.
A temető kerítésének betonelemeit a múlt héten elkezdték beemelni.
Keresztelés
Kovács Fehér Kende keresztelése április 22-én 17 órakor lesz Budakalászon.
Temetés Szélpál Mihály testvérünk temetése április 28-én pénteken 11 órakor lesz a Telepi temetőben. Szentmisét ajánlunk fel lelkiüdvéért a temetés után.
A héten Szent György, Szent Márk evangélista, Chanel Szent Péter és Sziénai Szent Katalin ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Szombat Szentistvántelep 18.00 élő és elhunyt rokonok ismerősökért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Kiefer Béláért
       Budakalász 18 óra +Szabó Ferencért
Hétfő Budakalász 18  +Scherer Györgyért
Kedd Szentistvántelep 18 óra +Nagymamáért
Szerda Budakalász 7 óra szabad
csütörtök Szentistvántelep 17.30 szentségimádás 18 óra szabad
Péntek Budakalász 17.30 szentségimádás, 18 óra hálából gyógyulásért
Szombat Szentistvántelep 18.00 +Schütz Tiborért, Mária és Rozália édesanyákért
Vasárnap:           Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Szülőkért
       Budakalász 18 óra +Kalászi Ferencést és +szülőkért
 
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról.
Katolikus Egyház techikai száma: 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13


Ferenc pápa Isten a legkopárabb kövek közül hajtatja ki legszebb virágait

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma a húsvét fényében találkozunk egymással. Néhány napja ünnepeltük a húsvétot, de a liturgiában továbbra is ünnepeljük. Ezért a keresztény reményről szóló katekézissorozatban ma a feltámadt Krisztusról, a mi reményünkről szeretnék beszélni nektek úgy, ahogyan Szent Pál bemutatja a Korintusiaknak írt első levelében (vö. 15. fejezet).

Az apostol egy olyan kételyt kíván eloszlatni, amely minden bizonnyal a viták középpontjában állt a korintusi közösségben. A feltámadás az utolsó téma, amelyet a levélben érint, de fontosságát tekintve valószínűleg az első, ugyanis ez az előfeltétele mindennek.

Amikor a keresztényekhez szól, Pál egy vitathatatlan tényből indul ki. Ez nem valamely bölcselő eszmefuttatásának eredménye, hanem tény, egy puszta tény, olyan esemény, amely néhány ember életében megtörtént. A kereszténység itt születik. Az nem ideológia, nem filozófiai rendszer, hanem egy hívő út, amely egy eseménytől indul el, erről az eseményről pedig Jézus első tanítványai tesznek tanúságot. Pál így foglalja össze: Jézus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, de harmadnapra feltámadt, és megjelent Péternek meg a tizenkettőnek (vö. 1Kor 15,3–5). Ez tehát a tény: meghalt, eltemették, feltámadt, és megjelent. Vagyis Jézus él! Ez a keresztény üzenet magva!

Amikor Pál ezt az eseményt, hitünk középpontját hirdeti, akkor a húsvéti misztériumnak főleg az utolsó összetevőjét, vagyis azt a tényt hangsúlyozza, hogy Jézus feltámasztatott. Ha ugyanis a halállal lett volna vége mindennek, akkor Jézusban csak egy rendkívül áldozatos emberre látnánk példát, de ez még nem ébresztene bennünk hitet. Csak egy hős volt? Nem! Meghalt, és feltámadt! A hit a feltámadásból születik. Annak elfogadásához, hogy Krisztus meghalt, kereszthalált halt, nem kell hitaktus, hiszen az történelmi tény. Viszont hinni abban, hogy feltámadt, ahhoz már igen, kell hitaktus. A mi hitünk húsvét hajnalán születik. Pál apostol felsorolja azokat az embereket, akiknek a feltámadt Jézus megjelent (vö. 1Kor 15,5–7). Itt egy rövid összefoglalóját találjuk a húsvéti elbeszéléseknek, illetve azoknak a személyeknek, akik érintkezésbe kerültek a feltámadt Jézussal. A felsorolás legelején Kéfás, vagyis Péter és a tizenkettő csoportja áll; őt követi az „ötszáz testvér”, akik közül még sokan tanúsítani tudták a történteket; aztán jön Jakab. A felsorolás utolsó helyén – mint a legméltatlanabb az összes közül – ő maga áll. Pál azt mondja: ő olyan, „mint egy elvetélt” (vö. 1Kor 15,8).

Pál azért használja ezt a kifejezést, mert drámai az ő személyes története: nem ministránsfiú volt, hanem az Egyház üldözője, aki büszke saját meggyőződéseire. Beérkezett embernek érezte magát, aki kristálytisztán látja, milyen kötelességekkel is jár az élet. Csakhogy életének ebben a hiánytalan keretében – Pálnál minden tökéletes volt, ő mindent tudott – egy napon megtört az, amire egyáltalán nem számított: a feltámadt Jézussal való találkozás a damaszkuszi úton. Ott nemcsak egy földre esett emberről volt szó, hanem egy olyan esemény által letaglózott emberről, amely teljesen megváltoztatta életének irányát. És az üldözőből apostol lesz. Miért? Mert láttam az élő Jézust! Láttam a feltámadt Jézus Krisztust! Ez Pál hitének az alapja, ahogyan a többi apostol hitének, ahogyan az Egyház hitének, ahogyan a mi hitünknek is.

Milyen jó arra gondolni, hogy a kereszténység lényegében ez! Nem annyira arról van szó, hogy mi keresnénk Istent – az igazat megvallva annyira csak tapogatózunk –, hanem arról, hogy Isten keres minket! Jézus elkapott, megragadott, meghódított minket, hogy aztán soha többé ne hagyjon el bennünket. A kereszténység kegyelem, meglepetés, és épp ezért meglepődésre kész szív az előfeltétele. A zárt szív, a racionalista, ámulatra képtelen szív nem tudja megérteni, mi is a kereszténység. Mert a kereszténység kegyelem, a kegyelmet pedig a csodálattal fogadott találkozásban érezzük, illetve találjuk meg.

És akkor, még ha bűnösök vagyunk is – mindnyájan azok vagyunk –, ha jó elhatározásaink csak papíron maradtak is, vagy ha életünkön végignézve azt látjuk, hogy sikertelenséget sikertelenségre halmoztunk…, húsvét hajnalán megtehetjük ugyanazt, amit az evangéliumban szereplő emberek tettek: elmenni Krisztus sírjához, látni az elmozdított kősziklát, és arra gondolni, hogy Isten egy nem remélt jövőt készít nekem és mindannyiunknak; elmenni saját sírunkhoz – mindnyájunknak van egy kis sírja belül –, és látni, hogy Isten képes itt is feltámadást adni. Itt boldogság van, öröm és élet van, ahol mindenki csak azt hitte, hogy szomorúság, vereség és sötétség uralkodik. Isten a legkopárabb kövek közül hajtatja ki legszebb virágait!

Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy nem a halálból indulunk ki, hanem Isten irántunk tanúsított szeretetéből, aki legyőzte legádázabb ellenségünket. Isten nagyobb a semminél; egyetlen meggyújtott gyertya elég, hogy legyőzze a legsötétebb éjszakát is. Pál a prófétákat visszhangozva azt kiáltja: „Halál, hol a győzelmed? Halál, hol a fullánkod?” (1Kor 15,55). Ebben a húsvéti időszakban hordjuk szívünkben ezt a kiáltást! Ha pedig megkérdezik tőlünk, miért van arcunkon mosoly, és miért vagyunk ilyen türelmesek az osztozásban, azt válaszolhatjuk: azért, mert Jézus ma is itt van, ma is itt él köztünk, Jézus ma is itt van velünk a téren. Ő feltámadottként ma is él!

2017. április 15., szombat

húsvétvasárnap


Húsvét  
vasárnapja
HÍRLEVÉL
SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA és  SZENTISTVÁNTELEPI PLÉBÁNIA
Hivatali idő Budakalászon: H. K.: 9-11, P.: 15-17
Tel.: 26/340-327 (rögzítős), 06/20-8280639; E-mail: budakalasziplebania@gmail.com
A Hírlevél a plébánia Web oldalán megtalálható
Április 16.


Áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik Húsvét ünnepét szebbé tette.
Napfelkelte nézés: vasárnap hajnalban 5.00-kor találkozunk a kálvárián közös éneklésre.
Irgalmasság vasárnapján, április 23-án
8 órakor Budakalászon és 10 órakor Szent-istvántelepen betegek szentségének közös kiszolgáltatása lesz. Aki ezt a szentséget szeretné felvenni, annak a következő feltételeket kell teljesítenie: gyónás, áldozás (kegyelmi állapot), szentmisén való részvétel. Évente egyszer idős korban súlyos ok nélkül is felvehető. Beteghez bármikor szívesen megyek, sürgős esetben azonnal.
A hátsó perselyben templomunk virágdíszítésére gyűjtünk.
Keresztelés
Streleczky Balázs keresztelése május 16-án 17 órakor lesz a Kalászi templomban.
Kovács Fehér Kende keresztelése április 22-én 17 órakor lesz Budakalászon.
Temetés Szélpál Mihály testvérünk temetése április 28-én pénteken 11 órakor lesz a Telepi temetőben. Szentmisét ajánlunk fel lelkiüdvéért a temetés után.
A héten Szent Anzelm és Szent Adalbert ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Húsvétvasárnap: Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Lorándért
       Budakalász 18 óra +Bubán Attiláért
Húsvéthétfő Budakalász 8  +Scherer Györgyért, szüleiért és testvéreiért
       Szentistvántelep 10 óra hálából a kapott kegyelmekért
Kedd Szentistvántelep 18 óra Egyházközségünkért Szent István tiszteletére
Szerda Budakalász 7 óra Hálából gyógyulásért
csütörtök Szentistvántelep 18 óra Zelei JánosértRiszkó és Zelei szülőkért és testvérekért
Péntek Budakalász 17.30 szentségimádás, 18 óra +Sitkovics Béláért
Szombat Szentistvántelep 18.00 élő és elhunyt rokonok ismerősökért
vasárnap:            Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Kiefer Béláért
       Budakalász 18 óra +Szabó Ferencért
 
Május 20-ig lehet rendelkezni az SZJA 1%-ról.
Katolikus Egyház techikai száma: 0011
Szent István alapítvány adószáma: 18672325-1-13
Cserkész Alapítványunk adószáma 18672844-1-13
 


 Szégyenkezünk és remélünk – Ferenc pápa megrendítő imája a nagypénteki keresztút végén

Ó, Krisztus, téged a tieid is magadra hagytak, elárultak, olcsón eladtak!
Ó, Krisztus, téged a bűnösök elítéltek, a vezetők halálra adtak!
Ó, Krisztus, téged megtépáztak testedben, tövissel koronáztak, bíborba öltöztettek!
Ó, Krisztus, téged megpofoztak és kegyetlenül átszögeztek!
Ó, Krisztus, téged lándzsával átdöftek, keresztülszúrták szívedet!
Ó, meghalt és eltemetett Krisztus, te vagy az élet és a létezés Istene!
Ó, Krisztus, Üdvözítőnk, idén is szégyentől földre sütött szemmel, mégis reménykedő szívvel jövünk hozzád!
Szégyenkezünk a pusztítások, a rombolások, a hajótörések miatt, amelyek mindennapossá váltak életünkben.
Szégyenkezünk, mert nap mint nap ártatlanok vére folyik: nőké, gyermekeké, bevándorlóké, olyan embereké, akiket bőrszínük, nemzeti vagy társadalmi hovatartozásuk és benned való hitük miatt üldöznek.
Szégyenkezünk, mert Júdáshoz és Péterhez hasonlóan oly sokszor eladtunk, elárultunk és magadra hagytunk téged, hogy meghalj bűneinkért, mi pedig gyáván kibújtunk a felelősség alól.
Szégyenkezünk, mert csöndben lapítunk az igazságtalanságok láttán; mert lusta a kezünk, mikor adni kellene, de markolunk, amikor elvenni és megszerezni kell; mert harsány a hangunk, amikor saját érdekeink védelméről van szó, de félénk, amikor mások érdekeiért kellene szót emelni; mert gyors a lábunk a rosszra vivő úton, de megbénul a jó felé vezető úton.
Szégyenkezünk, valahányszor mi, püspökök, papok, megszentelt személyek megbotránkoztattuk és megsebeztük a te testedet, az Egyházat; és megfeledkeztünk első szeretetünkről, első lelkesedésünkről, teljes rendelkezésre állásunkról, és hagytuk berozsdásodni szívünket és megszenteltségünket.
Urunk, tele vagyunk hát szégyennel, de szívünk vágyakozik arra a bizakodó reményre, hogy te nem érdemeink, hanem egyedül irgalmad bősége szerint bánsz velünk; hogy árulásaink nem csökkentik végtelen szeretetedet; hogy a te anyai és apai szíved a mi keményszívűségünk ellenére sem feledkezik meg rólunk.
Biztos a reményünk abban, hogy nevünk bele van vésve szívedbe, és hogy szemed fényének tartasz minket.

Reméljük, hogy kereszted átalakítja megkeményedett szívünket hússzívvé, amely képes álmodni, megbocsátani és szeretni; és átalakítja keresztednek ezt a sötét éjszakáját feltámadásod tündöklő hajnalává.
Reméljük, hogy hűséged alapja nem a mi hűségünk.
Reméljük, hogy a keresztedhez hű férfiak és nők serege továbbra is hű marad, és úgy él, mint ízt adó kovász, és mint új távlatokat nyitó fény a sebzett emberiség testében.
Reméljük, hogy Egyházad iparkodik kiáltó szó lenni az emberiség pusztájában, hogy előkészítse dicsőséges eljöveteledet, amikor ítélsz majd élők és holtak felett.
Reméljük, hogy látszólagos veresége ellenére a jó győzni fog!
Ó, Úr Jézus, Isten Fia, megváltásunk ártatlan áldozata, szégyenkezve és reménykedve térdre borulunk királyi zászlód előtt, halálod és dicsőséged misztériuma előtt, vesztőhelyed előtt, és kérünk, moss és tisztíts meg minket az átvert szívedből fakadó vérrel és vízzel, s kérünk, bocsásd meg bűneinket!
Kérünk, emlékezz meg az erőszaktól, közömbösségtől és háborútól meggyötört testvéreinkről!
Kérünk, törd össze a láncokat, amelyek önzésünknek, szándékos vakságunknak és világias számításaink hiúságának rabságában tartanak minket!
Ó, Krisztus, kérünk, tanítsd meg nekünk, hogy sose szégyelljük keresztedet, ne használjuk helytelen célok elérésére, hanem tiszteljük és imádjuk, mert általa feltártad előttünk bűneink iszonyatosságát, szereteted nagyságát, ítéleteink igazságtalanságát és irgalmasságod hatalmát.
Ámen.

2017. április 8., szombat

virágvasárnap


Hirdetések
Köszönjük a szentföldi keresztények javára felajánlott adományokat.
Budakalászon 109 490 Ft-ot Szentistvántelepen 93 840 Ft-ot továbbítottunk
A pénteken közös keresztút lesz a kálváriára 15 órakor.
Irgalmasság vasárnapján szeretnénk kiszolgáltatni a betegek kenetét. Aki szeretne ebben a szentségben részesülni, végezze el a szentgyónását és iratkozzon fel a sekrestyében.
Délelőtti miséken az Etalon kiadó árusít DVD-ket a templom előtt.
A hátsó perselyben templomunk virágdíszítésére gyűjtünk.
Nagypapa-nagymama klub lesz kedden 16.30-tól a telepi templom hittantermében.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Héten nagypéntek lesz, szigorú böjti nap.
Nagycsütörtöki virrasztásra és nagyszombati szentsírőrzésre lehet feliratkozni a kitett lapon.
Nagycsütörtöki liturgia után gyerekeknek dramatizált éneklés lesz, aki szívesen részt vesz rajta, jelentkezzen a sekrestyében.
Keresztelés Tárnok Lilla Julianna keresztelése vasárnap ½ 12-kor lesz a telepi templomban.
Temetés Hován Kálmánné Katalin testvérünk temetése április 10-én hétfőn 15 órakor lesz a csalogány utcai temetőben.
A héten Szent Szaniszló, Szent I. Márton pápa és Bernadett emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Szombat Szentistvántelep 18 óra +Sándor édesapáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra 24 év kegyelméért
       Budakalász 18 óra +Oláh és Budai családtagokért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Dudás Tibor
Kedd Szentistvántelep 18 óra Imréért és Ferencért
Szerda Budakalász 7 óra élő gyermekekért és hozzátartozókért
Nagycsütörtök   Budakalász 18 óra hívekért
                    Szentistvántelep 19 óra hívekért
Nagypéntek
15 óra keresztút a kalászi templomtól a kálváriára
    Budakalász 18 óra megemlékezés Krisztus keresztáldozatáról
    Szentistvántelep 19 óra
Húsvét vigília    Budakalász 17.30 óra Húsvét vigília
                     Szentistvántelep 19.30 óra Húsvét vigília
Húsvétvasárnap: Budakalász 8 püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Lorándért
       Budakalász 18 óra +Bubán Attiláért
Húsvéthétfő
Budakalász 8  +Scherer Györgyért, szüleiért és testvéreiért
Szentistvántelep 10 óra szabad
 
 
.


Ferenc pápa: A kereszt nem egy csapatjelvény, hanem Isten jele, aki szeretetből bűnné lett

Ne csak hovatartozásunk jeleként hordjuk a keresztet, mint egy jelvényt, hanem úgy tekintsünk rá, mint az Isten jelére, aki bűnné lett, hogy üdvözítsen minket – emelte ki homíliájában a pápa április 4-én reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

A napi evangéliumi szakaszban (Jn 8,21–30) Jézus háromszor mondja el a farizeusoknak: „meghaltok bűneitekben”, mert bezárták a szívüket, és nem értették meg az Úr misztériumát. Saját bűneinkben meghalni rossz dolog – hangsúlyozta a pápa.

Jézus emlékezteti a farizeusokat: „Ha majd felemelitek [a kereszten] az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól.” Jézus utal a pusztaságban történtekre, amit az első olvasmányban olvastunk (Szám 21,4–9), amikor is a nép nem bírta tovább a vándorlást, és elfordult az Úrtól, zúgolódni kezdett Mózes és az Úr ellen. Aztán jönnek a mérges kígyók, és halálra marják őket. Akkor az Úr azt mondja Mózesnek, hogy készítsen egy rézkígyót, és tűzze ki egy fára: akit marás ér, és rátekint, az megmenekül. A kígyó az ördög szimbóluma, a hazugság atyjáé, a bűn atyjáé, aki bűnbe vitte az emberiséget. Jézus pedig emlékeztet: „Amikor felemelnek, mindenki hozzám jön majd.” Ez a kereszt misztériuma – jelentette ki Ferenc pápa. – A rézkígyó meggyógyította az embereket, mert két dolgot jelzett: a kígyó bűnét, csábítását és ravaszságát, és egyben Krisztus keresztjének jelét. Egy prófécia volt.

Jézus tehát bűnné lett, ahogy Szent Pál mondja, magára vette az emberiség minden szennyét, felemeltette magát, hogy a bűntől sebzett emberek mind lássák. És aki nem ismeri fel ebben a fölemelt emberben Isten erejét, aki bűnné lett, hogy meggyógyítson minket, az meg fog halni saját bűnében. Az üdvösség csak a keresztből jön, abból a keresztből, amelyen a megtestesült Isten feláldozta magát értünk. Nem létezik üdvösség az eszmékben, a jóakaratban, a vágyban, hogy jók legyünk… Nem. Az egyetlen üdvösség a megfeszített Krisztusban van, mert csak Ő – amint a rézkígyó – volt képes magára venni a bűn összes mérgét és meggyógyítani minket – hangsúlyozta a szentatya.

De mit jelent számunkra a kereszt? Igen, persze, a kereszt a keresztények jele, a keresztények szimbóluma. Mi pedig keresztet vetünk, de nem mindig jól, olykor csak úgy hevenyészve… Mert nem hiszünk úgy ebben a keresztben. Máskor meg egyeseknek a kereszt egy hovatartozási jelvény: „Igen, én azért hordom a keresztet, hogy lássák, keresztény vagyok.” Ez rendben van, de ne úgy hordjuk, mintha csak egy csapatjelvényről lenne szó, hanem annak emlékére, aki bűnné lett – figyelmeztetett Ferenc pápa. – Megint mások díszként viselik, drágakövekkel kirakott kereszteket hordanak, hogy mutogassák magukat. Isten azt mondta Mózesnek: aki rátekint a kígyóra, meggyógyul. Jézus azt mondja ellenségeinek: „Ha majd felemelitek [a kereszten] az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok.” Aki nem így tekint a keresztre, hittel, az meghal saját bűneiben, és nem részesül az üdvösségben.

Az Egyház ma a kereszt misztériumának párbeszédét kínálja föl nekünk, az értünk szeretetből bűnné lett Istennel (vö. 2Kor 5,21). Valamennyien elmondhatjuk, hogy értünk tette ezt, szeretetből. Gondoljuk tehát végig, mi hogyan hordjuk a keresztet. Mint egy emléket? Amikor keresztet vetünk, tudatosan tesszük-e? Hogyan viselem én a keresztet? Csak úgy, mint egy vallási csoporthoz való tartozás jelképét? Hogyan hordom én a keresztet? Mint egy díszt? Mint egy ékszert, tele drágakövekkel, aranyból…? Megtanultam a vállamon vinni, ahol fáj? Ma mindannyian tekintsünk a feszületre, nézzünk erre az Istenre, aki bűnné lett, hogy mi ne haljunk meg bűneinkben, és válaszoljunk ezekre a kérdésekre!

2017. április 2., vasárnap

nagyböjt 5. vasárnapja


Hirdetések
Fekete vasárnap van.
A mai szentmiséken a szentföldi keresztényeknek gyűjtünk.
Köszönjük a nagyböjti tartós élelmiszergyűjtésre felajánlott adományokat. 50 csomagot állítottunk össze, amit a múlt héten ki is vittünk, és 240 adag melegételt fogunk kiosztani az összegyűlt pénzből.
A péntek este cserkész keresztút a mise után lesz a Kálváriára, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Jövő vasárnap az Etalon kiadó árusít DVD-ket és könyveket a templom előtt.
Nagy szeretettel köszöntjük egyházközségünk legfiatalabb tagját Jordanov Mátét aki március 30-án született.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán
Fiatal kántor feleségével együtt albérletet keres Budakalászon. E-mail címe burik.gabor@jezsuita.hu
Temetés
Oláh Jánosné Edit testvérünk temetése április 6-án csütörtökön 15 órakor lesz a Katolikus temetőben.
Harza Istvánné Róza testvérünk temetése április 7-én pénteken 11 órakor lesz a Katolikus temetőben, elhunyt testvérünkért szentmisét ajánlunk fel a temetés után a Kalászi templomban.
 


Szombat Szentistvántelep 18 óra +Zombor Andrásnéért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra szülőkért és 3 lányukért
       Budakalász 18 óra +Halász Jenőért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Stemler György és neje
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra +édesanyáért
Csütörtök Szentistvántelep 17 óra szentségimádás 18 óra +Lórántért
Péntek Szentistvántelep 7.15 keresztút 8 óra szabad
Budakalász 17.30 gyóntatás  18 óra +Kecskés Istvánért
18.30 keresztút a kálváriára
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Sándor édesapáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra 24 év kegyelméért
       Budakalász 18 óra +Oláh és Budai családtagokért
 
 
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
A héten Szent Izidor, Ferrer Szent Vince, De la Salle Szent János emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Ferenc pápa: Nézz tükörbe a húsvéti gyónásod előtt! (1. rész) Ferenc pápa március 17-én bűnbánati liturgiát vezetett a Szent Péter-bazilikában; az alkalomra összeállított lelki tükröt adjuk közre, hogy segítsünk a húsvéti szentgyónásra való felkészülésben.

Isten igéjének fényében vizsgáljuk meg magunkat!

Általános kérdések

1. Hogyan indulok el gyónni? Őszintén vágyom a megtisztulásra, a megtérésre, életem megújítására, bensőségesebb kapcsolatra Istennel; vagy csak tehernek tartom, amelyet ritkán veszek a vállamra?

2. Nem felejtettem-e ki, vagy szándékosan nem hagytam-e ki halálos bűnt korábbi gyónásaimból, vagy legutóbbi szentgyónásomból?

3. Elvégeztem-e a kapott elégtételt? Helyrehoztam-e a bűnömmel okozott kárt? Próbáltam-e megvalósítani életem jobbítására tett ígéretemet?
I. Az Úr mondja: „Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből!”

1. A szívem valóban Istenre irányul? Elmondhatom-e, hogy mindennél jobban szeretem Őt, és szeretetből tartom meg hűségesen a parancsolatait? Nem kötnek-e magukhoz túlságosan a mulandó dolgok? Jó szándékkal cselekszem-e mindig?

2. Szilárd-e a hitem Istenben, aki a Fiában szól hozzánk? Maradéktalanul ragaszkodom-e az Egyház tanításához? Törődtem-e a lelkem formálásával Isten Igéjének hallgatásával, hitoktatáson való részvétellel, a hitre ártalmas dolgok kerülésével? Megvallottam-e mindig és bátran Istenbe és az Egyházba vetett hitemet? Látható-e magánéletemben és a közéletben való részvételemben, hogy katolikus vagyok?

3. Imádkozom-e reggel és este? Imádságom szívből jövő beszélgetés-e Istennel? Nem üres megszokás? Fel tudtam-e ajánlani Istennek gondjaimat, örömeimet, fájdalmaimat? Tudok-e bizalommal Hozzá menekülni a kísértések idején is?

4. Tisztelem és szeretem-e Isten szent nevét? Nem bántottam-e káromlással, hamis esküvéssel vagy nevének felesleges emlegetésével? Nem voltam-e tiszteletlen a Szűzanya és a szentek iránt?

5. Megszentelem-e a vasárnapot és az Egyház ünnepeit szentmisén és egyéb ájtatosságokon való tevékeny és figyelmes részvételemmel? Kerültem-e ünnepnapokon a szükségtelen munkát? Évente legalább egyszer, Húsvét táján meggyóntam-e?

6. Nincsenek-e más isteneim, azaz dolgok, amelyek teljesen lekötnek és amelyekben jobban bízom, mint Istenben, például a gazdagság, babonák, mágiás praktikák?
II. Az Úr Krisztus mondja: „Szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket!”

1. Szeretem-e igazán a felebarátaimat? Nem élek-e vissza azzal, hogy érdekeim eszközeként használom őket? Nem viselkedem-e velük úgy, ahogy nem szeretném, ha velem szemben viselkednének? Szavaimmal és tetteimmel nem okoztam-e botránkozást?

2. A családomban türelmemmel és szeretetemmel hozzájárultam-e a többiek derűs békéjéhez?

                                                                                                                               (folytatjuk)

2017. március 26., vasárnap

nagyböjt 4. vasárnapja


Hirdetések
Nagyböjti tartós élelmiszergyűjtés a mai vasárnap véget ér.
A péntek esti keresztút a mise után lesz a Kálváriára.
Gyónási lehetőség a misék előtt és után van. Ne halogassuk, és ne felejtsük elvégezni a nagyböjti szentgyónásunkat.
Nagyböjt péntekjein hústilalommal figyelmeztetjük magunkat lelkünk üdvösségére. A hústilalom nagyböjt péntekjein és hamvazószerdán
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, áldozását, de idős kora vagy betegsége miatt nem tud eljönni a templomba, kérem a rokonokat, hogy ezt jelezzék a sekrestyében, illetve a plébánián.
Reformáció 500 emlékév alkalmából Tomka Ferenc atya és Szűcs Ferenc ref. lelkész beszélget a faluházban április 1-én 18 órakor.
Fiatal kántor feleségével együtt albérletet keres Budakalászon. E-mail címe burik.gabor@jezsuita.hu
Temetés
Makkos Ferenc temetése március 30-án csütörtökön 13 órakor lesz a Csalogány utcai temetőben.
Tátrai Attiláné Noémi temetése március 30-án csütörtökön 14 órakor lesz a Katolikus temetőben.
 
A héten Paolai Szent Ferenc remete emléknapja lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Vargyas szülőkért és testvérért, Rácz és Székely szülőkért és testvérért.
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra dédpapáért és családjáért
       Budakalász 18 óra +Antal Istvánért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +ifj Ganda Gáborért
Kedd Szentistvántelep 18 óra Kislány unokáért
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 17 óra szentségimádás 18 óra +Lórántért
Péntek Szentistvántelep 7.15 keresztút 8 óra szabad
Budakalász 17.30 gyóntatás  18 óra +Dévai Lászlóért 1évf
18.30 keresztút a kálváriára
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Zombor Andrásnéért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra szülőkért és 3 lányukért
       Budakalász 18 óra +Halász Jenőért
 
 
 


 


Ferenc pápa: Ateista katolikusok” leszünk, ha kemény a szívünk

Hallgatnunk kell Isten szavára, hogy elkerüljük a szív megkeményedésének veszélyét. A pápa erről beszélt március 23-án reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

Ha eltávolodunk Istentől és süketté válunk szavára, akkor hűtlen katolikusokká, sőt, egyenesen „ateista katolikusokká” válunk – figyelmeztetett a szentatya. Amikor a nép nem hallja meg Isten hangját, hátat fordít neki, végül pedig eltávolodik tőle. Jeremiás próféta könyvének napi szakasza (Jer 7,23–28) arról szól, hogy a nép nem szívleli meg Isten szavát, pedig csak úgy lehet boldog, ha engedelmeskedik neki. A szentatya ezzel kapcsolatban kifejtette: amikor nem állunk meg, hogy meghallgassuk az Úr hangját, végül eltávolodunk tőle, hátat fordítunk neki. És ha nem hallgatunk az Úr szavára, akkor más hangokra fogunk hallgatni.

Ha becsukjuk a fülünket, végül oda jutunk, hogy süketek leszünk Isten szavára – állapította meg keserűen a pápa. Ha most mindannyian megállunk egy kicsit, és belenézünk a szívünkbe, látjuk, hogy hányszor, de hányszor csuktuk be fülünket és hányszor váltunk süketté. És amikor egy nép, egy közösség, mondjuk akár katolikus közösség, plébánia, egyházmegye becsukja a fülét, és süketté válik Isten szavára, akkor elkezd más hangokat keresni, más urakat, és oda jut, hogy a bálványokat követi, amit a világ, a világias szemlélet, a társadalom kínál. Eltávolodik az élő Istentől.

Amikor eltávolodunk az Úrtól, a szívünk megkeményedik. Ha nem hallgatunk rá, egyre keményebb és zártabb lesz a szívünk, képtelen a befogadásra. Nem csupán bezárkózás ez, hanem a szív keménysége. Olyan világban és légkörben élünk akkor, ami nem tesz jót nekünk. Minden nappal távolabb kerülünk Istentől. Isten szavának meg nem hallása és a megkeményedett, önmagába zárkózott szív miatt pedig hűtlenné válunk. Elveszítjük a hűség lényegét. Az első olvasmányban az Úr azt mondja: „Eltűnt szívükből és szájukból a hűség!” Mi pedig hűtlen, pogány katolikusokká, sőt, ami még rosszabb, „ateista katolikusokká” válunk, mert nincs szeretetkapcsolatunk az élő Istennel. Ha pedig nem hallgatunk rá, és hátat fordítunk neki – ami megkeményíti a szívünket –, a hűtlenség útjára lépünk.

Mi tölti ki ezt a hűtlenséget? – tette föl a kérdést a pápa. Egy zűrzavaros világ, ahol nem tudni, hol van Isten, összekeveredik Isten az ördöggel. Utalva a napi evangéliumi szakaszra (Lk 11,14–23), a szentatya megjegyezte: Jézusnak, aki csodákat tesz, sokat tesz az üdvösségért, és ezért az emberek boldogok, egyesek azt mondják: „Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket.”

Ez istenkáromlás. Istenkáromlás lesz ennek a folyamatnak az utolsó szava, ami azzal kezdődik, hogy nem hallgatjuk meg az Urat, és megkeményítjük a szívünket. Ez pedig zűrzavarhoz vezet, elfeledteti velünk a hűséget, és a végén káromoljuk Istent. Jaj annak a népnek, amelyik elfelejti, milyen csodálkozást érzett a Jézussal való találkozáskor. Ma mindannyian föltehetjük magunknak a kérdést: Megállok-e, hogy meghallgassam Isten szavát, kézbe veszem-e a Bibliát, hogy szóljon hozzám? Megkeményedett-e a szívem? Eltávolodtam-e Istentől? Elvesztettem-e a hűséget az Úr iránt, és a hétköznapi világ bálványainak élek-e? Elveszítettem-e a csodálkozás örömét, amit akkor éreztem, amikor először találkoztam Jézussal? A mai nap a meghallgatásé. „Bárcsak hallgatnátok ma Isten szavára.” „Ne keményítsétek meg szíveteket” – imádkoztuk a zsoltárban (vö. Zsolt 94,1–2.6-7.8–9). Fohászkodjunk a meghallgatás kegyelméért, hogy ne keményedjen meg szívünk! – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.