2016. szeptember 24., szombat

26. évközi vasárnap


Hirdetések
Zarándoklat A felújított Mátraverebélyszenkútra és Egerbe szervezünk zarándoklatot október 15-én szombaton. Jelentkezni a hátul kitett lapon lehet. Utazás ebéddel és belépővel 4500Ft.
Várjuk új ministránsok jelentkezését! Szentistvántelepen ministránsgyűlés szombaton 9-10 ig van. Budakalászon pénteki mise után lesz.
Esküvő Október 1-én szombaton 16.30-kor fogad örök hűséget Hambalgó István és Hámori Zita.
Keresztelés  Gődény Jázmin Csenge és Somodi Kornél Alexader keresztelése szeptember 25-én ½ 12-jir lesz Budakalászon.
Temetés
Szép Béláné temetése szeptember 26-án 15 órakor lesz a szenistvántelepi temetőben.
Bernek Sándor temetése szeptember 30-án 14.30-kor lest a Budafoki temetőben.
Szentistvántelep
A baba-mama klub következő alkalma szeptember 29-én csütörtökön 10-12-ig lesz.
Csörgő-fakanál klub szerdánként 10 órától van a cserkészházban.
Hitoktatás
Várjuk a felnőtt megtérő hittanra a jelentkezőket!
 Szombat Szentistvántelep 18 óra Mária és János gyógyulásáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Hetényi Ferencért
       Budakalász 18 óra +Schmidt Máriáért
Hétfő Budakalász 18 óra +Szép Béláné Edit
Kedd Szentistvántelep 18 óra +Szülők
Szerda Budakalász 7 óra +Édesanyáért
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek 17.30 szentségimádás, 18 óra Borszéki Ferenc és felesége Olgáért
Szombat Szentistvántelep 18 óra +édesanyáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért
       Budakalász 18 óra +Gerula, Sinka és Monostori családtagokért
 
A héten Szent Kozma és Damján, Páli Szent Vince, Szent Vencel, Szent Mihály, Gábor és Rafael Szent Jeromos és Kis szent Teréz ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 


 Ferenc pápa: Az irgalmasság főleg a megbocsátásban és az adásban mutatkozik meg
Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Lukács evangéliumából azt a szakaszt hallottuk (Lk 6,36–38), amelyből ennek a rendkívüli szentévnek a mottója származik: Irgalmasok, mint az Atya. A teljes mondat így hangzik: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). Ez nem egy hatásvadász szlogen, hanem meghívás életünk elkötelezésére. Hogy helyesen értsük ezt a mondatot, érdemes összevetnünk a Máté evangéliumában található párhuzamos szöveggel, ott ugyanis Jézus ezt mondja: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes” (Mt 5,48). Az úgynevezett hegyi beszédben, mely a boldogmondásokkal kezdődik, azt tanítja, hogy a tökéletesség a szeretetben áll, hiszen a szeretetben teljesedik be a törvény összes parancsa.
Ugyanebben a perspektívában Szent Lukács világossá teszi, hogy a tökéletesség az irgalmas szeretet: tökéletesnek lenni azt jelenti, hogy irgalmasok vagyunk. Az az ember, aki nem irgalmas, vajon tökéletes? Nem! Az az ember, aki nem jó, vajon tökéletes? Nem! A tökéletesség és a jóság az irgalmasságban gyökerezik! Nyilvánvaló, hogy Isten tökéletes. Ha viszont erről az oldalról közelítjük meg őt, lehetetlennek tűnik az ember számára, hogy arra az abszolút tökéletességre törekedjen. Ha viszont irgalmasként áll előttünk, akkor jobban megértjük, miben is áll az ő tökéletessége, és ez arra sarkall minket, hogy olyanok legyünk, mint ő, vagyis szeretettel, együttérzéssel, irgalommal teljesek.
De felteszem a kérdést: Jézus szavai reálisak? Valóban lehetséges úgy szeretni, ahogyan Isten szeret, olyan irgalmasnak lenni, mint ő?
Ha az üdvösségtörténetet nézzük, azt látjuk, hogy Isten egész kinyilatkoztatása nem más, mint szüntelen és fáradhatatlan szeretet az emberek iránt: Isten olyan, mint egy apa vagy egy anya, aki mérhetetlen szeretettel szeret, és szeretetét bőséggel árasztja minden teremtményére. Az Isten és ember közötti szeretettörténet csúcspontja pedig Jézus kereszthalála. Oly nagy ez a szeretet, hogy egyedül Isten tudja megvalósítani. Nyilvánvaló, hogy ehhez a mérhetetlen szeretethez viszonyítva a mi szeretetünk mindig hiányos marad. De amikor Jézus azt kéri, hogy irgalmasok legyünk, mint az Atya, nem a mennyiségre gondol! Ő azt kéri tanítványaitól, hogy az ő irgalmasságának jelei, csatornái, tanúi legyenek!
Az egyháznak pedig az a feladata, hogy Isten irgalmasságának szentsége legyen a világban, minden korban, az egész emberiség számára. Következésképpen minden keresztény is arra kapott meghívást, hogy az irgalmasság tanúja legyen, ez pedig úgy valósul meg, ha az életszentség útján halad. Gondoljunk csak bele, mennyi szent vált irgalmassá, mert engedte, hogy szívét betöltse az isteni irgalmasság! A szentek megtestesítették az Úr szeretetét azáltal, hogy elárasztották ezzel a szeretettel a számtalan nélkülözéstől szenvedő emberiséget. A tevékeny szeretet formáinak ebben a kivirágzásában felfedezhetjük Krisztus irgalmas arcának visszfényeit!
Tegyük fel a kérdést: mit jelent a tanítványok számára irgalmasnak lenni? Jézus két igével ad magyarázatot: „megbocsátani” (Lk 6,37) és „adni” (Lk 6,38). Az irgalmasság mindenekelőtt a megbocsátásban fejeződik ki: „Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak” (Lk 6,37). Jézus nem akarja felforgatni az emberi igazságszolgáltatás menetét, ugyanakkor emlékezteti tanítványait, hogy a testvéri kapcsolatokhoz abba kell hagyni a megítélést és az ítélkezést. A megbocsátás ugyanis az a tartóoszlop, amelyen a keresztény közösség élete nyugszik, mert benne megmutatkozik annak a szeretetnek az ingyenessége, amellyel Isten elsőként szeretett minket. A kereszténynek meg kell bocsátania! Valamennyien, akik ma itt vagyunk a téren, bocsánatot nyertünk! Senki sincs közülünk, aki életében bármikor nélkülözte volna Isten bocsánatát! És mivel mi bocsánatot nyertünk, ezért nekünk is meg kell bocsátanunk. Mindennap elmondjuk a miatyánkban: „Bocsásd meg vétkeinket, engedd el tartozásainkat, miképpen mi is elengedjük adósainknak.” Vagyis meg kell bocsátanunk a sértéseket, meg kell bocsátanunk oly sok mindent, hiszen Isten nekünk is megbocsátotta oly sok vétkünket, oly sok bűnünket! Így könnyű megbocsátani: ha Isten megbocsátott nekem, én miért ne bocsátanék meg másoknak? Talán nagyobb vagyok Istennél? A megbocsátásnak ez a tartóoszlopa tehát megmutatja nekünk annak a szeretetnek az ingyenességét, amellyel Isten elsőként szeretett minket. Hibás dolog megítélni és elítélni vétkező testvérünket. Nem azért, mintha nem akarnánk meglátni a bűnt, hanem mert a bűnös elítélése megszakítja a testvéri kapcsolatot vele, és semmibe veszi Isten irgalmasságát, aki viszont egyetlen gyermekéről sem akar lemondani. Nem áll hatalmunkban elítélni tévedő testvérünket, nem állunk felette: inkább az a kötelességünk, segítsük őt visszakerülni az Atya gyermekeinek méltóságába, és kísérjük őt megtérésének útján.
Egyházának, vagyis nekünk, Jézus egy másik tartóoszlopot is megjelöl: „adni”. Az első tartóoszlop a megbocsátás, a második pedig az adás. „Adjatok, és ti is kaptok; […] amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is” (Lk 6,38). Isten sokkal többet ad, mint amennyit megérdemlünk, de még nagylelkűbb lesz azokkal, akik itt, a földön nagylelkűek. Jézus nem mondja meg, mi történik azokkal, akik nem adnak, hanem a „mérték” képét figyelmeztetésül használja: annak a szeretetnek a mértékével, amellyel adunk, mi magunk döntünk arról, milyen ítéletben – és milyen szeretetben – lesz részünk! Ha jól megnézzük, következetes ez a logika: amilyen mértékben kapunk Istentől, olyan mértékben testvéreinknek adjuk magunkat, és amilyen mértékben testvéreinknek adjuk magunkat, olyan mértékben kapunk Istentől! Ezért az irgalmas szeretet az egyetlen út, amelyen járhatunk!

2016. szeptember 18., vasárnap

Búcsú


Hirdetések
Szeptember 18-án lesz a Kalászi templom búcsúja. Szentmise 8 órakor lesz.
Esküvő Szeptember 17-én 16.30-kor köt házasságot Akli Eszter és Rávai András Tóth Tamás atya vezetésével.
Keresztelés
Pokorny Zente, Varga Levente és Szabóki Zolta keresztelése szeptember 18-án ½ 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Nagel Kinga keresztelése szeptember 18-án 17 órakor lesz a telepi templomban.
Gődény Jázmin Csenge és Somodi Kornél Alexader keresztelése szeptember 25-én ½ 12-jir lesz Budakalászon.
Házasság
Szeptember 24-én 15 órakor fogad örök hűséget Mersich András és Csökő Katalin.
Temetés
Beszédes Jenőné Erzsébet testvérünk temetése szeptember 23-án pénteken 14-kor lesz a Katolikus temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Szentistvántelep
A baba-mama klub következő alkalma szeptember 29-én csütörtökön 10-12-ig lesz.
Csörgő-fakanál klub szerdánként 10 órától van a cserkészházban.
Hitoktatás
Idei évben is szeretnénk felnőtt megtérő hittant indítani. Aki nincs megkeresztelve, illetve nem volt elsőáldozó, kérem, hogy jelentkezzen a sekrestyében.
Igény esetén indítunk alsós, felsős hittant a plébánián. Akinek az iskolájában nincs hitoktatás, jelentkezzen a sekrestyében.
 


Szombat a Kálvárián 18 óra Borszéki Ferenc és felesége Olgáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Ilona
       Budakalász 18 óra +Botkai Gyuláért
Hétfő Budakalász 18 óra +HEtesi GYörgyné Máriáért, lányaiért Mária, Anna és Teréz
Kedd Szentistvántelep 18 óra +Vencel
Szerda Budakalász 7 óra +Édesanyáért Jankáért
Csütörtök Szentistvántelep elmarad
Péntek 17.30 szentségimádás, 18 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 18 óra Mária és János gyógyulásáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Hetényi Ferencért
       Budakalász 18 óra +Schmidt Máriáért
 
A héten Szent Kozma és Damján, Páli Szent Vince, Szent Vencel, Szent Mihály, Gábor és Rafael Szent Jeromos és Kis szent Teréz ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
 


 Ferenc pápa: Árvaságtól szenvedő világunkban van egy Anyánk, aki megvéd minket

A Szentatya szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya emléknapján a Szent Márta-házban bemutatott szentmise homíliájában a nyugati kereszténység első Mária-antifónáját idézte: „Sub tuum presidium…” – „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja”.

 

A napi evangélium a Golgotára vezet el bennünket (Jn 19,25–27). Jézus követői mind elmenekültek János és néhány asszony kivételével. A kereszt tövében ott állt Mária, Jézus anyja, akiről a jelenlévők így beszéltek: „Az ott ennek a bűnözőnek az anyja! Az az asszony ennek a lázadónak az anyja!”

Mária, aki hallotta ezeket a szavakat, rettenetesen szenvedett a megaláztatástól. És hallotta a „nagyokat” is, néhány papot, akiket tisztelt, mert papok voltak, akik így gúnyolták fiát: „Te, aki olyan ügyes vagy, szállj le a keresztről, szállj le!” Mária ott állt mezítelen fia mellett, és nagyon szenvedett, de nem menekült el. Nem tagadta meg fiát, saját vérét!

Ferenc pápa felidézte, hogy amikor Buenos Airesben a börtönökben felkereste a foglyokat, mindig asszonyok hosszú sorával találkozott, akik várakoztak, hogy beléphessenek. „Anyukák voltak, de nem szégyellték magukat: a saját vérük volt ott bent. Ezek az asszonyok nemcsak azért szenvedtek megaláztatást, mert a börtön előtt kellett várakozniuk, hanem azért is, mert a legcsúnyább megszégyenítést kellett elviselniük, amikor megmotozták őket, mielőtt beléphettek volna a börtönbe. De anyák voltak, és saját vérüket keresték fel. Így állt ott Mária is fia mellett, ilyen nagy szenvedéssel” – fogalmazott homíliájában Ferenc pápa.

Jézus megígérte, hogy nem hagy árván bennünket, és a kereszten nekünk adja anyját mint a mi Anyánkat – tette hozzá a pápa.

Nekünk, keresztényeknek van egy édesanyánk, ugyanaz, aki Jézus édesanyja. Van egy édesapánk, ugyanaz, aki Jézus édesapja. Nem vagyunk árvák! És Mária olyan nagy fájdalommal szül meg bennünket abban a pillanatban: igazi vértanúság! A fájdalom tőrétől átszúrt szívvel elfogadja, hogy mindnyájunkat világra hozzon. És a fájdalomnak attól a pillanatától kezdve Mária mindnyájunk Anyja lesz, aki gondoskodik rólunk és nem szégyell bennünket: megvéd minket – fogalmazott a Szentatya.

Az első keresztény évszázadok misztikusai azt tanácsolták, hogy a lelki zaklatottság idején keressünk menedéket Isten Anyjának palástja alatt. Oda nem tud behatolni az ördög, mert ő, aki anya, anyaként oltalmat nyújt. A nyugati kereszténység követte ezt a tanácsot, és erről szól első Mária-antifónája: „Sub tuum presidium” – oltalmad alá futunk, ó Anyánk, ott biztonságban vagyunk.

Világunkban, amelyet nevezhetünk „árvának” – folytatta homíliáját a pápa –, az árvaság nagy válságában szenvedő világunkban segítségünkre lehet, ha ezt mondjuk: „Nézd, az Anyád!” Van egy anyánk, aki megvéd, tanít és elkísér bennünket; nem szégyelli bűneinket. Nem szégyell bennünket, mert ő az Anya. A Vigasztaló Szentlélek, barátunk és útitársunk, szószólónk, a Paraklétosz, akit az Úr küldött el nekünk, értesse meg velünk Mária anyaságának ezt a hatalmas misztériumát – zárta homíliáját Ferenc pápa.

2016. szeptember 10., szombat

24. évközi vasárnap


Hirdetések
Szeptember 11-én lesz a Veni Sancte Szentmise. A reggel 8 és 10-es mise után megáldjuk a hittanosok iskolatáskáját.
Szeptember 17-én plébániai nap lesz Budakalászon.
Szeptember 18-án lesz a Kalászi templom búcsúja. Szentmise 8 órakor lesz.
Esküvő Szeptember 17-én 16.30-kor köt házasságot Akli Eszter és Rávai András Tóth Tamás atya vezetésével.
Keresztelés
Pokorny Zente és Varga Levente keresztelése szeptember 18-án ½ 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Temetés Kávai Géza temetése szeptember 15-én csütörtökön 12-kor lesz a Katolikus temetőben.
Szentistvántelep
A baba-mama klub kezdő alkalma szeptember 15-én csütörtökön 10-12-ig lesz.
Nagypapa-nagymama klub. Hosszú nyári szünet után szeretettel várjuk testvéreinket szeptember 13-án kedden 16.30-kor egy evangélium központi találkozási és beszélgetési lehetőségre a Szentistvántelepi Plébánián. (Szentírási rész Lk 7,36-50)
Csörgő-fakanál klub szerdánként 10 órától van a cserkészházban.
Hitoktatás
Idei évben is szeretnénk felnőtt megtérő hittant indítani. Aki nincs megkeresztelve, illetve nem volt elsőáldozó, kérem, hogy jelentkezzen a sekrestyében.
Igény esetén indítunk alsós, felsős hittant a plébánián. Akinek az iskolájában nincs hitoktatás, jelentkezzen a sekrestyében.
Plébániánk legfiatalabb tagjai:
Nagy szeretettel köszöntjük plébániánk legfiatalabb tagjait: Czakó Veronika Ágnest, aki augusztus 30-án született, és
Tündik Lőrincet, aki szeptember 8-án látta meg a napvilágot.
 


Szombat Szentistvántelep 18 óra Csanadacz és Schütz szülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Máriáért
       Budakalász 18 óra Lovász Család elhunyt tagjaiért
Hétfő Budakalász 18 óra Sitkovics Béláné Máriáért
Kedd Szentistvántelep 18 óra +Erdélyi Géza gyászmise
Szerda Budakalász 7 óra Hálából a született unokákért és szüleikért
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra +Nagymama
Péntek 17.30 szentségimádás, 18 óra +Károlyi Lajosért
Szombat a Kálvárián 18 óra Borszéki Ferenc és felesége Olgáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Ilona
       Budakalász 18 óra +Botkai Gyuláért
 
A héten Szűz Mária nevenapja, Aranyszájú szent János, Szent Kereszt felmagasztalása, Szent Kornél pápa, és Bellarmini Szent Róbert püspök ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
Budakalászi plébániai nap
Plébániai nap lesz szeptember 17-én Budakalászon. Várunk mindenkit erre az alkalomra, aki szeretne ebédet kapni, kérjük hátul iratkozzon fel a jelentkezési lapra.


 Ferenc pápa: Nem érhetünk el mindent szabadságunkkal, rászorulunk Isten szabadítására!

Az irgalmasság szentévére való tekintettel a Szentatya szeptember 10-én, szombaton is tartott általános kihallgatást a Szent Péter téren. Beszédében az irgalmasság és a megváltás közötti kapcsolatról elmélkedett. Katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A szöveg, melyet hallottunk, Isten irgalmasságáról beszél, amely a megváltásban valósul meg, vagyis abban a szabadulásban, amely az ő Fiának, Jézusnak vére árán adatott nekünk (vö. 1Pét 1,18–21). Ritkán használjuk a „megváltás” szót, mégis alapvetően fontos, mert a legradikálisabb szabadulást jelöli, amelyet Isten végbevihetett értünk, az egész emberiségért és az egész teremtésért. Úgy tűnik, a mai ember nem szeret arra gondolni, hogy Isten közbeavatkozása szabadította és mentette meg; a mai ember ugyanis saját szabadságával áltatja magát, olyan erőnek képzeli azt, amellyel mindent elérhet. Még büszke is rá. Valójában azonban nincs így! Mennyi hamis hitegetést árulnak a szabadság ürügyén, és mennyi újfajta rabság jön létre napjainkban egy hamis szabadság nevében! Annyi, de annyi rabszolga van: „Ezt csinálom, mert ezt akarom csinálni, én drogozom, mert ehhez van kedvem, szabad vagyok, én pedig ezt teszem…” Rabok! Rabszolgákká válnak a szabadság nevében! Mindnyájan láttunk ilyen embereket, akik a padlón végzik. Rászorulunk arra, hogy Isten megmentsen minket a közöny, az önzés és az önelégültség minden formájától.

Péter apostol szavai nagyon jól kifejezik annak az új életállapotnak a jelentését, amelyre meghívást kaptunk. Azáltal, hogy az Úr Jézus egy lett közülünk, nemcsak emberi létállapotunkat vette fel, hanem felemelkedési lehetőséget is kínál, hogy Isten gyermekei lehessünk. Halálával és feltámadásával Jézus Krisztus, a szeplőtelen bárány legyőzte a halált és a bűnt, hogy felszabadítson minket uralmuk alól. Ő a bárány, aki feláldoztatott értünk, hogy elnyerhessük a megbocsátásból, szeretetből és örömből álló új életet. Szép ez a három szó: megbocsátásszeretet és öröm. Mindaz, amit ő magára vett, azt meg is váltotta, fel is szabadította, meg is mentette. Nyilvánvaló, hogy az élet próbára tesz minket, s időnként szenvedünk is miatta. Az ilyen időszakokban a megfeszített Jézusra kell szegeznünk tekintetünket, aki értünk és velünk együtt szenved, s így egyértelműen arról tanúskodik, hogy Isten nem hagy magunkra minket! Sose felejtsük hát el az aggodalmak és üldöztetések között, de a mindennapi fájdalmak között se, hogy mindig meg vagyunk szabadítva Isten irgalmas keze által, amely felemel és új életre vezet minket!

Isten szeretete határtalan: mindig új jelekre bukkanhatunk, amelyek azt jelzik, hogy mennyire figyel ránk, és főleg, hogy mennyire utol akar érni és meg akar előzni minket. Egész életünk, jóllehet a bűn törékenységét hordozza, a bennünket szerető Isten szeme előtt zajlik. Milyen sok részt találunk a Szentírásban, amelyek mind arról beszélnek, hogy Isten jelen van, közel van és gyengéd minden emberhez, különösen is a kicsinyekhez, a szegényekhez, a meggyötörtekhez! Isten nagy gyengédséggel, nagy szeretettel veszi körül a legkisebbeket, a leggyengébbeket, a társadalom kivetettjeit. Minél nyomorultabbak vagyunk, ránk függesztett tekintete annál jobban eltelik irgalommal. Megszán minket és együtt érez velünk, mert ismeri gyengeségeinket. Tud bűneinkről, és megbocsát nekünk; mindig megbocsát! Nagyon jó, nagyon jó a mi Atyánk!

Ezért, kedves testvéreim, nyíljunk meg előtte, fogadjuk be kegyelmét! Hiszen, miként a zsoltár mondja, „az Úrnál az irgalom, és bőséges nála a megváltás” (Zsolt 130,7).

2016. szeptember 3., szombat

23. évközi vasárnap


Hirdetések
Elsővasárnap van a Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. A reggeli Szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
Szeptember 11-én lesz a Veni Sancte Szentmise. A reggel 8 és 10-es mise után megáldjuk a hittanosok iskolatáskáját.
Szeptember 17-én plébániai nap lesz Budakalászon.
Szeptember 18-án lesz a Kalászi templom búcsúja. Szentmise 8 órakor lesz.
Keresztelés Jász Emmát szeptember 4-én vasárnap ½ 12-kor keresztelem.
Esküvő Szeptember 3-án kötött házasságot Juhász Gábor és Decsi Noémi a Szentistvántelepi templomban.
Temetés Gerhardt Dénes temetése szeptember 9-én 11.30-kor lesz a Szentistvántelepi temetőben.
Szentistvántelep
A baba-mama klub kezdő alkalma szeptember 15-én csütörtökön 10-12-ig lesz.
Nagypapa-nagymama klub. Hosszú nyári szünet után szeretettel várjuk testvéreinket szeptember 13-án kedden 16.30-kor egy evangélium központi találkozási és beszélgetési lehetőségre a Szentistvántelepi Plébánián. (Szentírási rész Lk 7,36-50)
Hitoktatás
Idei évben is szeretnénk felnőtt megtérő hittant indítani. Aki nincs megkeresztelve, illetve nem volt elsőáldozó, kérem, hogy jelentkezzen a sekrestyében.
Igény esetén indítunk alsós, felsős hittant a plébánián. Akinek az iskolájában nincs hitoktatás, jelentkezzen a sekrestyében.
Szent Imre ösztöndíj adatlapja a templomban hátul megtalálható.
 Szombat Szentistvántelep 18 óra Krisztina és Dominikért.
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +férjért Mártonért és szülőkért
       Budakalász 18 óra Tolnai család +tagjaiért
Hétfő Budakalász 19 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 19 óra hálából 70 év minden kegyelméért
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra +Gerhardt Dénesért
Péntek 17.30 szentségimádás, 18 óra +Kovács Lászlóért, és édesanyjáért, édesapjáért Irmáért és Józsefért és testvéréért és Éváért
Szombat Szentistvántelep 18 óra Csanadacz és Schütz szülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Máriáért
       Budakalász 18 óra Lovász Család elhunyt tagjaiért
 
A héten Kassai vértanúk ünnepe és  Szűz Mária születésnapja és névnapja lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
Budakalászi plébániai nap
Plébániai nap lesz szeptember 17-én Budakalászon. Várunk mindenkit erre az alkalomra, aki szeretne ebédet kapni, kérjük hátul helyezze el a jelentkezési lapot.


 Ferenc pápa első alkalommal írt üzenetet a teremtéssel való törődés világnapjára

Ferenc pápa tavalyi döntése értelmében ma tartja a katolikus egyház immár második alkalommal a teremtéssel való törődés világnapját. A Szentatya „Gyakoroljunk irgalmasságot közös otthonunkkal!” című üzenetének részleteiben közöljük.

Fejezetek:                           1. A föld kiált... , 2. …mert vétkeztünk,  3. Lelkiismeret-vizsgálat és bűnbánat , 4. Irányváltoztatás

5. Az irgalmasság egyik új cselekedete
„Semmi sem egyesít jobban Istennel, mint egy irgalmas tett – akár arról az irgalmasságról van szó, amellyel az Úr megbocsátja bűneinket, akár a kegyelemről van szó, amelyet azért ad nekünk, hogy gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit az ő nevében.”

Szent Jakab nyomán szólva: „az irgalmasság tettek nélkül önmagában halott. […] Globalizált világunk változásai miatt az anyagi és lelki szegénység bizonyos formái elszaporodtak: adjunk tehát teret a szeretet fantáziájának, hogy új cselekvési módokat találjunk. Így az irgalmasság útja egyre konkrétabbá válik.” (Kihallgatás, 2016. június 30.)

A keresztény élethez hozzátartozik az irgalmasság hagyományos testi és lelki cselekedeteinek gyakorlása. (Az irgalmasság testi cselekedetei: az éhezőknek ételt adni, a hajléktalanoknak szállást adni, a ruhátlanokat felöltöztetni, a betegeket és börtönben levőket látogatni, a halottakat eltemetni. Az irgalmasság lelki cselekedetei: a bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, az élőkért és holtakért imádkozni.) „Általában egyenként gondolunk az irgalmasság cselekedeteire, és úgy, mint amelyek intézményekhez kötődnek: kórházak a betegeknek, szegénykonyhák az éhezőknek, szállók azoknak, akik az utcán laknak, iskolák azoknak, akiknek oktatásra van szükségük, a gyóntatószék és a lelkivezetés annak, akinek tanácsra és bűnbocsánatra van szüksége… De ha egységben tekintjük őket, akkor az az üzenetük, hogy az irgalmasság tárgya maga az emberi élet a maga teljességében.”

Az emberi élet a maga teljességében nyilvánvalóan magában foglalja a közös ház gondozását. Ezért veszem a bátorságot, hogy kiegészítést javasoljak az irgalmasság hét cselekedetének két hagyományos listájához, hozzáfűzve mindkettőhöz a közös otthonnal való törődést.

Mint az irgalmasság lelki cselekedete a közös otthonnal való törődés megkívánja „a világ hálás szemlélését” (Laudato si’ enciklika, 214), amely „lehetővé teszi, hogy minden dolgon keresztül felfedezzünk egyfajta tanítást, amelyet Isten közölni akar velünk” (uo., 85). Mint az irgalmasság testi cselekedete a közös otthonnal való törődés megkívánja „a mindennapi élet egyszerű gesztusait […], amelyek megtörik az erőszak, a kizsákmányolás és az önzés logikáját […], és megnyilvánul mindazokban a tettekben, amelyek egy jobb világot igyekeznek építeni” (uo., 230–231).

6. Összegzésként: imádkozzunk!

Bűneink és a rémisztő kihívások ellenére, melyekkel szembesülünk, soha nem veszítjük el a reményt: „A Teremtő nem hagy magunkra minket, sosem fordít hátat szeretettervének megvalósításában, nem bánja meg, hogy megteremtett minket [...], mert végérvényesen eggyé vált földünkkel, és szeretete mindig segít, hogy új utakat találjunk” (uo., 13; 245). Különösen szeptember 1-jén, és aztán az év összes többi napján, imádkozzuk:

                                                                   „Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat,
                                                                   akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
                                                                   de akik oly értékesek szemedben!
                                                                   Szeretet Istene, mutasd meg helyünket ebben a világban,
                                                                   hogy szereteted eszközei legyünk minden élőlény számára ezen a földön”
                                                                   Irgalmasság Istene, add meg nekünk, hogy elfogadjuk bocsánatodat,
                                                                   és továbbadjuk irgalmasságodat egész közös otthonunk számára. Áldott légy! Ámen.

23. évközi vasárnap


Hirdetések
Elsővasárnap van a Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. A reggeli Szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
Szeptember 11-én lesz a Veni Sancte Szentmise. A reggel 8 és 10-es mise után megáldjuk a hittanosok iskolatáskáját.
Szeptember 17-én plébániai nap lesz Budakalászon.
Szeptember 18-án lesz a Kalászi templom búcsúja. Szentmise 8 órakor lesz.
Keresztelés Jász Emmát szeptember 4-én vasárnap ½ 12-kor keresztelem.
Esküvő Szeptember 3-án kötött házasságot Juhász Gábor és Decsi Noémi a Szentistvántelepi templomban.
Temetés Gerhardt Dénes temetése szeptember 9-én 11.30-kor lesz a Szentistvántelepi temetőben.
Szentistvántelep
A baba-mama klub kezdő alkalma szeptember 15-én csütörtökön 10-12-ig lesz.
Nagypapa-nagymama klub. Hosszú nyári szünet után szeretettel várjuk testvéreinket szeptember 13-án kedden 16.30-kor egy evangélium központi találkozási és beszélgetési lehetőségre a Szentistvántelepi Plébánián. (Szentírási rész Lk 7,36-50)
Hitoktatás
Idei évben is szeretnénk felnőtt megtérő hittant indítani. Aki nincs megkeresztelve, illetve nem volt elsőáldozó, kérem, hogy jelentkezzen a sekrestyében.
Igény esetén indítunk alsós, felsős hittant a plébánián. Akinek az iskolájában nincs hitoktatás, jelentkezzen a sekrestyében.
Szent Imre ösztöndíj adatlapja a templomban hátul megtalálható.
 Szombat Szentistvántelep 18 óra Krisztina és Dominikért.
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +férjért Mártonért és szülőkért
       Budakalász 18 óra Tolnai család +tagjaiért
Hétfő Budakalász 19 óra szabad
Kedd Szentistvántelep 19 óra hálából 70 év minden kegyelméért
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra +Gerhardt Dénesért
Péntek 17.30 szentségimádás, 18 óra +Kovács Lászlóért, és édesanyjáért, édesapjáért Irmáért és Józsefért és testvéréért és Éváért
Szombat Szentistvántelep 18 óra Csanadacz és Schütz szülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Máriáért
       Budakalász 18 óra Lovász Család elhunyt tagjaiért
 
A héten Kassai vértanúk ünnepe és  Szűz Mária születésnapja és névnapja lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
Budakalászi plébániai nap
Plébániai nap lesz szeptember 17-én Budakalászon. Várunk mindenkit erre az alkalomra, aki szeretne ebédet kapni, kérjük hátul helyezze el a jelentkezési lapot.


 Ferenc pápa első alkalommal írt üzenetet a teremtéssel való törődés világnapjára

Ferenc pápa tavalyi döntése értelmében ma tartja a katolikus egyház immár második alkalommal a teremtéssel való törődés világnapját. A Szentatya „Gyakoroljunk irgalmasságot közös otthonunkkal!” című üzenetének részleteiben közöljük.

Fejezetek:                           1. A föld kiált... , 2. …mert vétkeztünk,  3. Lelkiismeret-vizsgálat és bűnbánat , 4. Irányváltoztatás

5. Az irgalmasság egyik új cselekedete
„Semmi sem egyesít jobban Istennel, mint egy irgalmas tett – akár arról az irgalmasságról van szó, amellyel az Úr megbocsátja bűneinket, akár a kegyelemről van szó, amelyet azért ad nekünk, hogy gyakoroljuk az irgalmasság cselekedeteit az ő nevében.”

Szent Jakab nyomán szólva: „az irgalmasság tettek nélkül önmagában halott. […] Globalizált világunk változásai miatt az anyagi és lelki szegénység bizonyos formái elszaporodtak: adjunk tehát teret a szeretet fantáziájának, hogy új cselekvési módokat találjunk. Így az irgalmasság útja egyre konkrétabbá válik.” (Kihallgatás, 2016. június 30.)

A keresztény élethez hozzátartozik az irgalmasság hagyományos testi és lelki cselekedeteinek gyakorlása. (Az irgalmasság testi cselekedetei: az éhezőknek ételt adni, a hajléktalanoknak szállást adni, a ruhátlanokat felöltöztetni, a betegeket és börtönben levőket látogatni, a halottakat eltemetni. Az irgalmasság lelki cselekedetei: a bűnösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk vétkezőknek megbocsátani, az élőkért és holtakért imádkozni.) „Általában egyenként gondolunk az irgalmasság cselekedeteire, és úgy, mint amelyek intézményekhez kötődnek: kórházak a betegeknek, szegénykonyhák az éhezőknek, szállók azoknak, akik az utcán laknak, iskolák azoknak, akiknek oktatásra van szükségük, a gyóntatószék és a lelkivezetés annak, akinek tanácsra és bűnbocsánatra van szüksége… De ha egységben tekintjük őket, akkor az az üzenetük, hogy az irgalmasság tárgya maga az emberi élet a maga teljességében.”

Az emberi élet a maga teljességében nyilvánvalóan magában foglalja a közös ház gondozását. Ezért veszem a bátorságot, hogy kiegészítést javasoljak az irgalmasság hét cselekedetének két hagyományos listájához, hozzáfűzve mindkettőhöz a közös otthonnal való törődést.

Mint az irgalmasság lelki cselekedete a közös otthonnal való törődés megkívánja „a világ hálás szemlélését” (Laudato si’ enciklika, 214), amely „lehetővé teszi, hogy minden dolgon keresztül felfedezzünk egyfajta tanítást, amelyet Isten közölni akar velünk” (uo., 85). Mint az irgalmasság testi cselekedete a közös otthonnal való törődés megkívánja „a mindennapi élet egyszerű gesztusait […], amelyek megtörik az erőszak, a kizsákmányolás és az önzés logikáját […], és megnyilvánul mindazokban a tettekben, amelyek egy jobb világot igyekeznek építeni” (uo., 230–231).

6. Összegzésként: imádkozzunk!

Bűneink és a rémisztő kihívások ellenére, melyekkel szembesülünk, soha nem veszítjük el a reményt: „A Teremtő nem hagy magunkra minket, sosem fordít hátat szeretettervének megvalósításában, nem bánja meg, hogy megteremtett minket [...], mert végérvényesen eggyé vált földünkkel, és szeretete mindig segít, hogy új utakat találjunk” (uo., 13; 245). Különösen szeptember 1-jén, és aztán az év összes többi napján, imádkozzuk:

                                                                   „Szegények Istene, segíts, hogy megmentsük azokat,
                                                                   akik e földön magukra hagyva és elfeledve élnek,
                                                                   de akik oly értékesek szemedben!
                                                                   Szeretet Istene, mutasd meg helyünket ebben a világban,
                                                                   hogy szereteted eszközei legyünk minden élőlény számára ezen a földön”
                                                                   Irgalmasság Istene, add meg nekünk, hogy elfogadjuk bocsánatodat,
                                                                   és továbbadjuk irgalmasságodat egész közös otthonunk számára. Áldott légy! Ámen.