2017. november 18., szombat

Évközi 33. vasárnap


 
Hirdetések
 
Ma országos gyűjtés van a Karitász javára.
Csütörtökön lesz a Babaklub idei következő alkalma 10-12-ig.
Szentségimádás lesz az eucharisztikus kongresszusra készülve november 25-én szombaton az esti szentmise előtt 5 órától.
Jövő vasárnap a 10-es szentmise gitáros lesz.
Az elsőáldozásról való tájékoztató elkészült, mely a hitoktatóktól illetve a sekrestyében kérhető.
 
Keresztelő
November 25-én Miriszlay Anita részesül a beavató szentségekben az esti szentmise keretében.
November 26-án Detrich Ágnes Piroska részesül a keresztség szentségében.
 
Temetés
Marosi Jenőné (sz.: Gyurkovics Mária)  testvérünk temetése kedden lesz a katolikus temetőben.
Adj Uram örök nyugodalmat neki!
 
 
 
 
Szombat 18 + szülőkért: Imrééért és Erzsébetért
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Abendschein szülőkért és Károly testvérért
Budakalász 18 + Schmidt Kohlberger és Fortwingel családokért
Hétfő Budakalász 18 szabad
Kedd Szentistvántelep 18  egyházközségünkért, Szt. István tiszteletére
Szerda Budakalász 7 szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 Bözsike néniért
Péntek Budakalász 18 gyermekekért és hozzátartozóikért
Szombat 18 + szülőkért: Imrééért és Erzsébetért
Vasárnap (Krisztus a Mindenség Királya)
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Abendschein szülőkért és Károly testvérért
Budakalász 18 + Schmidt Kohlberger és Frtingel családokért
A héten Szűz Mária bemutatására, Szt. Cecíliára, a szent vietnami vértanúkra és Szt. Katalinra  emlékezünk.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 A Hangművelő Szalonzenekar

szeretettel MEGHÍVJA Önt és családját

 

 

Téli mesék

·     avagy karácsonyvárás gyermeki lélekkel

 

című adventi koncertjére

 

a budakalászi Szent Kereszt Felmagasztalása templomba,

 

2017. december 3-án vasárnap

17 órára.

 

 

Műsoron: furulyaátiratok Purcell, Vivaldi, Corelli, Bach, Mozart, Schubert, Csajkovszkij, Bartók műveiből.

 

A belépés díjtalan! A koncert után 18 órakor szentmise kezdődik.

2017. november 12., vasárnap

Évközi 32. vassárnap


 
Hirdetések
 
Köszönöm szépen mindazoknak munkáját, akik tegnap segítettek a szentistvántelepi templomkert őszi takarításában.
A Nagypapa-Nagymama Klub következő találkozója november 14-én kedden a szokott időben,  16:30-kor lesz a Szentistvántelepi Plébánia hittantermében. Mindenkit szeretettel várunk. Feladat: elolvasni a Szentírásban a  Mt 8,23-27 (vihar lecsendesítése).
November 19-én, vasárnap a szentmisék végén a Szent Ferenc Karitász Csoport a megáldott kenyereket osztja családonként a Híveknek, Szent Erzsébetre emlékezve, hálás köszönetet mondva az egész éves támogatásért! Kérjük imáikat a rászoruló betegekért, idősekért, magányosakért, nagycsaládosakért és kallódó gyermekekért!
Szentségimádás lesz az eucharisztikus kongresszusra készülve november 25-én szombaton az esti szentmise előtt 5 órától.
Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Karitász javára.
 
Keresztelő
November 18-án Boros Bálint részesül a keresztség szentségében.
 
 
 
Szombat 18 + Tősér József (halálának 5. évf.)
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Pár János és neje Anna
Budakalász 18 + Szabó Ferenc
Hétfő Budakalász 18 + Imre
Kedd Szentistvántelep 18  szabad
Szerda Budakalász 7 szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 Bözsike néniért
Péntek Budakalász 18 gyermekekért és hozzátartozóikért
Szombat 18 + szülőkért: Imrééért és Erzsébetért
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Abendschein szülőkért és Károly testvérért
Budakalász 18 + Schmidt Kochberger és Fartingel családokért
A héten nemzetünk szentjeire és boldogjaira, Nagy Szt. Albert püspökre és Skóciai Szt. Margitra emlékezünk.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

Szt. Erzsébet ünnepére

 Szent Erzsébet, világító példádon felismerheti a világ, mire képesítheti a szeretet, a hit és az alázat a keresztény lelket. Szíved minden erejével egyedül és csupán Istenedet szeretted, tiszta és bensőséges szeretetet ajándékoztál neki. Ezért már itt a földön megízlelhetted a mennyország örömeit és gyönyörűségeit, amelyek azokra a lelkekre várnak, akik hivatalosak az imádásra méltó isteni Bárány lakomájára. Földöntúli világosság, rendíthetetlen hit töltött el téged. Az Evangélium nemes leánya voltál. Felebarátodban Urunkat, Jézus Krisztust láttad. Ezért lelted örömedet abban, hogy a szegényekkel legyél, nekik szolgálj, felszárítsd könnyeiket, bátorságot önts beléjük, mindenféle szükséges szolgálatot teljesíts irántuk betegségeikben és szenvedéseikben egyaránt, amelyeknek mi, emberek, alávetettek vagyunk. Szeretetre méltó Szent Erzsébet! Téged egészen különleges módon szeretett Isten. Légy most a mennyben lelkünk oltalmazója, és segíts minket, hogy mindjobban tetszhessünk Jézusnak! A magas mennyből tekints le reánk! Tekinteted már súlyos betegségekből meggyógyított embereket itt a földön. Mi itt élünk a világban, ebben a rossz, romlott, az Isten ügyeivel szemben közönséges világban. Ezért fordulunk hozzád bizalommal. Kérd az úrtól értelmünk megvilágosodását és akaratunk megerősödését, hogy megtaláljuk lelkünk békéjét és az igaz szeretetet. Amen.
(IX. Pius pápa)

2017. november 5., vasárnap

Évközi 31. vasárnap


 
Hirdetések
 
Ma elsővasárnap van. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. Reggeli szentmisék után rózsafüzér titokcsere lesz.
Csütörtökön lesz a Babaklub idei következő alkalma 10-12-ig.
A szentistvántelepi templomkert őszi takarításához kérjük a testvérek segítségét, mely jövő szombaton, november 11-én lesz 9-től.  Eszközöket kérjük, hozzunk magunkkal.
Ma a reggeli szentmiséken avattuk fel az új ministránsokat. Isten éltesse őket!
 
Keresztelő
November 5-én Győri Gergő részesül a keresztség szentségében.
 
 
 
Szombat 18 közéletünk tisztulásáért
Vasárnap
Budakalász 8 hívekért
Szentistvántelep 10 Fehér szülőkért és testvérekért
Budakalász 18 Markuj család elhunyt tagjaiért
Hétfő Budakalász 18 + Scherer György
Kedd Szentistvántelep 18 + Gizella és Aladár
Szerda
Budakalász 7 + édesanya
Csütörtök
Szentistvántelep 18 szabad
Péntek Budakalász 18 hálából
Szombat 18 Szentistvántelep szabad
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Pár János és neje Anna
Budakalász 18 + Szabó Ferenc
A héten a Lateráni bazilika felszentelésére, Nagy Szt. Leó pápára és Tours-i Szt. Mártonra emlékezünk.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

 

Szt. Márton ünnepére

 

Egy hideg téli napon Márton találkozott egy koldussal, aki Amiens kapujánál üldögélt. A koldusnak semmi meleg holmija sem volt, amivel didergő tagjait befedhette volna, és Márton is csak katonaköpönyegét viselte. A szegény koldus segítséget kért az arra járóktól, de egyik a másik után csak elment mellette. Márton abban a pillanatban megértette, hogy neki kell segítenie. De mit tegyen? Hiszen a köpenyén kívül semmi sem volt nála. Erre fogta a kardját, amelyet jó katonaként magánál hordott, kettévágta a köpenyt, a felét odaadta a koldusnak, a másikat meg saját magán húzta össze. A körülötte állók kinevették, mert furcsán nézett ki a fél köpenyben. De mások szégyenkeztek is, mert tehettek volna valamit, mégsem segítettek.

A következő éjszakán Mártonnak álma volt: Krisztust látta, amint azt a fél köpenyt viselte, amely a fagyoskodó koldusnak jutott.

Az Úr pedig azt mondta: „Márton adta rám ezt a köpenyt, pedig még meg sincs keresztelve.” Márton felismerte, hogy Isten kegyelme működött általa, s azután meg is keresztelkedett.

 

Minden nap találkozunk valakivel. Gyakran alig vesszük észre az embereket. Máskor azonban többet látunk bennük. Egy pillantás a szívünkig hatol, valahogy megmarad bennünk egy szó, egy mozdulat részvétet kelt. A találkozások olykor megváltoztatják az életet. Krisztus keresztezi a mi utunkat is, rejtőzködőn, a mindennapok világában, azokban az emberekben, akikkel együtt élünk.

 

Urunk, Istenünk, Szent Mártonra tekintünk. Éber figyelemmel, nyitott szívvel, a jóra kész akarattal áldottad meg őt. Beteljesült benne Jézus szava:

„Amit egynek a legkisebbek közül tettetek, velem tettétek.”

 

Istenünk, Te úgy akartad, hogy az emberekben találjunk meg téged, reményükben és örömükben, félelmeikben és aggodalmaikban. Segíts, hogy soha el ne felejtsük: minden ember a Te gyermeked, sőt testvéred és nővéred.

2017. október 28., szombat

Évközi 30. vasárnap


 
Hirdetések
 
Köszönjük a missziós gyűjtésre felajánlott adományokat. Budakalászon 84130 Ft-ot, Szentistvántelepen 75065 Ft-ot továbbítottunk a célra.
Ma a 10 órás szentmise gitáros lesz.
Szentségimádással egybekötött gitáros imaest lesz kedden este a szentmise után a Szentistvántelepi templomban.
November 1-én (szerdán) Mindenszentek ünnepe van, ami parancsolt ünnep. Templomainkban vasárnapi miserendet tartunk.
November 1-én Mindenszentek napján délután 3 órakor ima lesz elhunyt testvéreinkért a katolikus temetőben, utána sírkőmegáldás. Aki szeretné az elmúlt évben elkészült sírkövet megáldatni, kérem, hogy iratkozzon fel a sekrestyében.
November 2-án (csütörtök) halottak napján 8-kor Kalászon, este Telepen lesz szentmise.
A héten elsőpéntek.
Jövő vasárnap elsővasárnap. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. Reggeli szentmisék után rózsafüzér titokcsere lesz.
Jövő vasárnap lesz a reggeli szentmiséken az új ministránsok beöltözése. Imádkozzunk értük!
 
Keresztelő
November 5-én Molnár András Dániel részesül a keresztség szentségében.
 
 
 
Szombat 18 Dolma Emese gyógyulásáért
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Zelei János
Budakalász 18 + Schmidt Sebestyénért és nejéért Fridáért
Hétfő Budakalász 18 + szülőkért, testvérért és Józsefért
Kedd Szentistvántelep 18 + szülőkért, nagyszülőkért és rokonokért
Szerda (Mindenszentek)
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 szabad
Budakalász 18 szabad
Csütörtök (Halottak napja)
Budakalász 8 szabad
Szentistvántelep 18 Plébániánk elhunyt tagjaiért
Péntek Budakalász 18 + szülőkért és rokonokért
Szombat 18 Szentistvántelep szabad
Vasárnap
Budakalász 8 hívekért
Szentistvántelep 10 Fehér szülőkért és testvérekért
Budakalász 18 Markut család elhunyt tagjaiért
A héten Borromeo Szt. Károlyra emlékezünk.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
 
 
 
 

 

Teljes búcsú nyerhető halottainkért

 

A búcsút az Egyház által lehet elnyerni, mely a Jézus Krisztustól kapott oldó és kötő hatalom birtokában közbenjár egy keresztény érdekében, és megnyitja neki Krisztus és a szentek érdemeinek kincstárát, hogy az irgalmasság Atyjától elnyerje a bűneiért járó ideigtartó büntetések elengedését. Ily módon az Egyház nem csupán segítségére akar sietni ennek a kereszténynek, hanem a jámborság, a vezeklés és a szeretet cselekedeteire is serkenteni akarja. Mivel a tisztulás útján lévő elhunyt hívők tagjai a szentek ugyanazon közösségének, segíteni tudunk rajtuk többek között azzal is, hogy búcsúkat nyerünk számukra úgy, hogy a bűneikért járó ideigtartó büntetés elengedést nyerjen.

 

Mindenszentek ünnepén

 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja és imádkozik a meghaltakért, november 1-től 8-ig bezárólag mindennap teljes búcsút nyerhet.

Természetesen a szokásos feltételekkel: gyónás, áldozás, imádkozás a pápa szándékára. (A pápa szándékára elegendő egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet imádkozni. Egyetlen gyónás elegendő mind a nyolc napra.)

 

Halottak napján

 

Aki halottak napján meglátogat egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételekkel. A templomlátogatás magában foglalja  egy Miatyánk és egy Hiszekegy elimádkozását a meglátogatott templomban. A szokásos feltételek ugyanazok, mint fent. Ugyanez a búcsú elnyerhető Mindenszentek ünnepén, valamint a Halottak Napját megelőző vagy követő vasárnapon is.

 

2017. október 21., szombat

Évközi 29. vasárnap


 
Hirdetések
 
Ma missziós vasárnap van, így a gyűjtést a missziók támogatására továbbítjuk.
Jövő vasárnap a 10 órás szentmise gitáros lesz.
A márianosztrai zarándoklatra a gyülekezés 8:15-től van Kalászon a plébánia mellett, míg Telepen a templom előtt. Kérem, hogy érkezzünk időben!
Csütörtökön lesz a Babaklub idei következő alkalma 10-12-ig.
Október a rózsafüzér hónapja. A rózsafüzért esténként a szentmise előtt 17:30-tól közösen imádkozzuk Égi Édesanyánk oltalmát kérve. (Budakalászon minden este imádkozzuk együtt.) Vigyázzunk, mert októberben szerdánként a szentmisék este kezdődnek.
A 2017-es őszi óraátállítás időpontja október 29-e, vasárnap.
 
Keresztelő
Október 29-én Zsölei Zsigmond részesül a keresztség szentségében.
 
 
 
Szombat 18 Legméltóságosabb Oltáriszentség tiszteletére
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Süle család elhunyt hozzátartozóiért
Budakalász 18 + Demeter János
Hétfő Budakalász 18 + Kovács Sándorért, szülőkért és testvérekért
Kedd Szentistvántelep 18 Roland és Lilla
Szerda Budakalász 18 hálából és tisztelettel
Csütörtök Szentistvántelep 18 pszichiátria betegeiért
Péntek Budakalász 18 Tolonics család elhunyt tagjaiért
Szombat 18 Szentistvántelep szabad
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Zelei Jánosért
Budakalász 18 + Schmidt Sebestyénért és nejéért Fridáért
A héten Kapisztrán Szt. Jánosnak, Szt. Mórnak és Szt. Simon és Júdás Tádé apostoloknak lesz ünnepe.
 Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
 
 
 
 


2017. október 14., szombat

Évközi 28. vasárnap


 
Hirdetések
 
Október a rózsafüzér hónapja. A rózsafüzért esténként a szentmise előtt 17:30-tól közösen imádkozzuk Égi Édesanyánk oltalmát kérve. (Budakalászon minden este imádkozzuk együtt.) Vigyázzunk, mert októberben szerdánként a szentmisék este kezdődnek.
Jövő vasárnap missziós vasárnap, így a gyűjtést a missziók támogatására továbbítjuk.
Megjelent a 2018-as évre szóló Katolikus Kalendárium, mely az új naptárakkal együtt megvehető az újságos asztalnál.
A márianosztrai zarándoklatra a jelentkezés lezárult, mivel a helyek beteltek.
 
Keresztelő
Október 21-én Orbán Szabó Zsófia részesül a keresztség szentségében.
 
Temetés
Jankovics Endre Antal testvérünk búcsúztatása szombaton lesz a Szentistvántelepi templomban.
Adj Uram örök nyugodalmat neki!
 
Szombat 18 Legméltóságosabb Oltáriszentség tiszteletére
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + László
Budakalász 18 + Tóth Gusztávné Teréz
Hétfő Budakalász 18 szabad
Kedd Szentistvántelep 18 Szt. István tiszteletére, egyházközségünkért
Szerda Budakalász 18 + Landesz Ilona és Mihály és Birinyi Margit és Lajos szülőkért
Csütörtök Szentistvántelep 18 Andrásért
Péntek Budakalász 18 + Tolonits László és családja
Szombat 18 Szentistvántelep szabad
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Süle család elhunyt hozzátartozóiért
Budakalász 18 + Demeter János
A héten Alacoque Szt. Margitnak, Antiochiai Szt. Ignácnak és Szt. Lukács evangélistának lesz ünnepe.
 Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
 
 
 
 

 

Gyűjtés a pszichiátriának

 

A Luppa-tó melletti pszichiátrián gondozott, közel 90 beteg fejlesztő foglalkozásainak támogatására a háztartásokban fellelhető, az alábbiakban megjelölt felesleges maradék alapanyagokat és már nem használatos társasjátékokat gyűjtjük a templomok előterében, vagy előtt elhelyezett PSZICHIÁTRIA feliratú dobozokba kizárólag az október 22.-i és 29.-i vasárnapi szentmisék előtt/után.

PAPÍRFÉLÉK: színes A4-es lapok/kartonok: zöld árnyalatok, piros-fehér-zöld,letöltött mandalák képei, origamilapok,krepp papír

VARRÓALAPANYAGOK: párna alapanyagok,maradék szövetek, fonál, horgolótű (egyéb tű biztonsági okokból nem!)

EGYEBEK: jó állapotú tobozok-szárított termések, labda, verses könyv, novellák, elbeszélések, kiolvasott újságok (ami a betegeknek is élményként olvasható),felnőtteknek is játszható társasjátékok, kártya, dominó, sakk, puzzle (kifejezetten gyerekjátékot ne)

Előre is hálásan köszönjük! Szent Ferenc Karitász Csoport