2017. január 15., vasárnap

2. évközi vasárnap


Hirdetések
Képviselőtestületi gyűlés lesz január 14-én szombaton 18.45-től Szentistvántelepen és 15-én vasárnap 19 órától Budakalászon.
A plébánia költségvetése megtekinthető irodaidőben.
Szent István alapítvány február 3-án 19 órakor újévi koncertet szervez Berecz András fellépésével a Budakalászi templomban.
Megjelent a Szeressétek egymást c újság új száma (350Ft)
Megnyílt a cserkészháznál a jégpálya.
Gitáros énekkar január 22-én este fog énekelni a Szentmisén.
Aki szeretne házszentelést kérni, jelezze nálam.
Szentistvántelep
Nagypapa-nagymama klub lesz február 14 kedden 16.30-tól Telepen.
Baba-mama klub lesz január 26-án 10 órától.
Temetés
Szalay László testvérünk temetése január 17-én 14 órakor lesz az Óbudai temetőben.
Varga Piroska temetése január 18-án 11 órakor lesz a Szentendrei köztemetőben.
A héten Árpádházi Szent Margit , Szent Fábián pápa és Szent Ágnes ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját

 
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Andrea
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra rózsafűzér társulat élő és +tagjaiért
       Budakalász 18 óra +édesapáért és fiáért Sándorért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18.00 egyházközségünkért, Szent István tiszteletére
Kedd Szentistvántelep 18 óra egyházközségünkért, Szent István tiszteletére
Szerda Budakalász 7 óra szabad
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 szentségimádás18.00 szabad
Péntek Budakalász 17.30 szentségimádás 18 óra +Kertész Jánosért gyászmise
Szombat Szentistvántelep 18 óra +Hermináért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 18 óra +Mirk Ágnesért
 
 
 


 Ferenc pápa: A jelen a szívünkben dől el

Az életünk a mában zajlik, nem megismételhető módon. Ne keményítsük meg a szívünket, ne legyünk hitetlenek, hanem nyíljunk meg az Úr előtt! A szívünkben dől el ugyanis a jelen – mondta január 12-én a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén a pápa.

„Bárcsak hallgatnátok ma az Úr szavára: „Ne legyetek keményszívűek” – idézte a pápa a Zsidókhoz írt levélből vett olvasmányt (Zsid 3,7–14), majd a jelen és a szív fontosságáról beszélt.

A Szentlélek arra figyelmeztet, hogy a mában éljünk, mert életünk ma zajlik, ami után nem lesz visszajátszás, holnap. Ma kaptuk meg Isten szeretetét, ígéretét, hogy megtaláljuk őt, és ebben a mában újíthatjuk meg szövetségünket az Istenhez való hűségben. Mából azonban csak egy van az életünkben, mi pedig hajlamosak vagyunk rálegyinteni és azt mondani: „Majd holnap megcsinálom”. A holnap kísértése ez, ami viszont nem jön el, ahogy maga Jézus mondta a tíz szűzről szóló példázatában. Az öt balga szűz nem vitt magával olajat a lámpáshoz, s amikor elmentek olajért, és odaértek végül az ajtóhoz, már zárva találták (vö. Mt 25,1–13). A pápa utalt a Lukács evangéliumában szereplő példabeszédre is, amikor a kint maradottak zörgetik az ajtót, mondván: „veled ettünk, veled voltunk…” Ám az Úr így felel: „Nem ismerlek benneteket, későn érkeztetek” (vö. Lk 13,22–27).

Ezt nem azért mondom, hogy megijesszelek benneteket, hanem csak azért, hogy megértsétek, az életünk a mában zajlik. Most vagy soha. Én ezt gondolom – magyarázta a szentatya a híveknek. A holnap az örök holnap lesz, amely soha nem alkonyul, az Úrral örökké tart – ha hűségesek vagyunk a mában. A kérdés tehát az, amit a Szentlélek is föltett: Hogy élem meg a mát?

A másik szó, amit az olvasmány megismétel, a szív. A szívünkkel találkozunk ugyanis az Úrral, és Jézus gyakran korholja a késlekedő szívűeket, akik későn értik meg a dolgokat. A feladatunk tehát az, hogy ne keményítsük meg a szívünket, és kérdezzük meg magunktól, hogy hitetlenek vagyunk-e és eluralkodott-e rajtunk a bűn. A szívünkben dől el a jelen. Nyitott-e a szívünk az Úr előtt? A pápa elmondta, hogy mindig megindítja, amikor idős emberek, sok pap és apáca kéri: imádkozzon érte, hogy kitartson a végsőkig. „De hiszen szépen leélted az életedet, minden napodat az Úr szolgálatának szentelve, és most félsz?” – mondja a pápa, mire ők azt a választ adják: „Nem, nem: az életem napja még nem áldozott le: szeretném teljesen megélni az életet, imádkozni, hogy a jelen a maga teljességében érkezzen el, szívem állhatatos legyen a hitben, ne rontsa meg a bűn, a rossz szokások, a romlottság…”

Ferenc pápa újból hangsúlyozta: a ma mindennap eljön, de soha nem ismétlődik meg. A napok addig követik egymást, amíg az Úr azt nem mondja: elég. A ma viszont nem ismétlődik meg, ilyen az élet. A szívünk pedig legyen nyitott az Úr előtt, ne zárjuk be, ne keményítsük meg, ne legyen hitetlen, romlott, ne uralkodjon el rajta a bűn. Az Úr sok olyan emberrel találkozott, aki bezárta a szívét: a törvénytudókkal, az őt üldözőkkel, akik próbára tették, hogy elítéljék, és végül sikerült is nekik. Ma csupán ezt a két szót vigyük haza magunkkal. Hogyan élem meg a mát? Az alkony akár ma is eljöhet, ma vagy csak sok nap múlva. De hogyan élem meg a mát az Úr jelenlétében? És a másik: milyen a szívem? Nyitott? Állhatatos a hitben? Hagyom, hogy az Úr szeretete vezesse szívemet? Ezzel a két kérdéssel kérjük az Úrtól a kegyelmet, amelyre mindannyiunknak oly nagy szüksége van – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

2017. január 7., szombat

Urunk megkeresztelkedése


Hirdetések
Képviselőtestületi gyűlés lesz január 14-én szombaton 18.45-től Szentistvántelepen és 15-én vasárnap 19 órától Budakalászon.
A plébánia költségvetése megtekinthető irodaidőben.
Szent István alapítvány február 3-án 19 órakor újévi koncertet szervez Berecz András fellépésével a Budakalászi templomban.
Megjelent a Szeressétek egymást c újság új száma (350Ft)
Szentistvántelep
Nagypapa-nagymama klub lesz kedden 16.30-tól Telepen.
Baba-mama klub lesz csütörtökön 10 órától Telepen.
A héten Szent Hilláriusz és Remete Szent Pál ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját


Szombat Szentistvántelep 18 óra élő Jakács Krisztáért és családjáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Gizella
       Budakalász 18 óra +Keresztapáért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18.00 püspök szándékára
Kedd Szentistvántelep 18 óra püspök szándékára
Szerda Budakalász 7 óra püspök szándékára
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 szentségimádás18.00 püspök szándékára
Péntek Budakalász 17.30 szentségimádás 18 óra élő gyermekekért és hozzátartozókért
Szombat Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 18 óra +édesapáért és fiáért Sándorért
 
 
 


 Ferenc pápa: Senki sem jut el Jézushoz, aki nem hajlandó elindulni és változni!

 „Hol van a zsidók most született királya? Láttuk ugyanis csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk” (Mt 2,2). A messziről jött bölcsek ezekkel a szavakkal ismertetik meg velünk hosszú vonulásuk célját: imádni az újszülött királyt. Látni és imádni: két olyan cselekedet, amely kitűnik az evangéliumi elbeszélésben: láttunk egy csillagot, és imádni szeretnénk.

Ezek az emberek láttak egy csillagot, amely mozgásba hozta őket. Valami szokatlant fedeztek fel az égen, és ez események végeláthatatlan sorát indította el. A csillag nem kizárólagosan nekik ragyogott, és nem volt különleges DNS-ük sem, hogy felfedezzék azt. Ahogy az egyik egyházatya okosan felismerte: a bölcsek nem azért indultak útnak, mert meglátták a csillagot, hanem azért látták meg a csillagot, mert útnak indultak (vö. Aranyszájú Szent János). Szívük nyitott volt az égboltra, és meg tudták látni, amit az ég mutatott, mert bennünk élt a vágy, mely sarkallta őket: nyitottak voltak az újdonságra.

A bölcsek így a hívő ember alakját rajzolják meg, annak az embernek az alakját, aki Isten után sóvárog, akit nosztalgia tölt el, akinek hiányzik az otthona, a mennyei haza. Az összes embert tükrözik, akik nem hagyták életük folyamán, hogy érzéketlenné váljon a szívük.

Az Isten utáni szent sóvárgás azért jön létre a hívő ember szívében, mert tudja, hogy az evangélium nem a múlthoz, hanem a jelenhez tartozó esemény. Az Isten utáni szent sóvárgás lehetővé teszi számunkra, hogy nyitva tartsuk szemünket, és észrevegyünk az élet leszűkítésére és elszegényítésére irányuló minden kísérletet. Az Isten utáni szent sóvárgás az a hívő emlékezés, amely fellázad a sok vészpróféta ellen. Ez a sóvárgás az, ami ébren tartja a hívő közösség reményét, amely hétről hétre így fohászkodik: „Jöjj el, Úr Jézus!”

...

Az Isten utáni sóvárgás szakít az unalmas konformizmussal, és arra indít, hogy vágjunk bele a változtatásba, amelyre áhítozunk, és amelyre szükségünk van. Az Isten utáni sóvárgás gyökere a múltban van, de nem áll meg ott, hanem a jövőt keresi. A „sóvárgó” hívő – hite indíttatására – elindul, hogy keresse Istent, mint a bölcsek, a történelem legeldugottabb helyein, mert szívében tudja, hogy az Úr ott várja őt. Kimegy a perifériára, a határokra, a nem evangelizált helyekre, hogy találkozhasson Urával; és ezt egyáltalán nem a felsőbbrendűség érzésével teszi, hanem olyan koldusként, aki nem teheti meg, hogy ne vegyen tudomást azoknak az embereknek a szeméről, akiknek az örömhír még felfedezésre váró föld.

Ezzel ellentétes magatartást látunk Heródes palotájában (amely mindössze néhány kilométerre volt Betlehemtől), ahol nem vették észre, mi történt. Miközben a bölcsek úton voltak, Jeruzsálem aludt. Aludt, Heródeshez szegődve, aki ahelyett, hogy keresne, szintén aludt. Kiégett, elaltatott lelkiismerettel aludt. De összezavarodott. Félelem szállta meg. Ez az a zavar, amely a történelmet forradalmian megváltoztató újdonság előtt önmagába zárkózik, a saját eredményeibe, ismereteibe, sikereibe. Ez annak az embernek a zavara, aki a vagyonon ül, és azon túl semmit sem lát. Ez a zavar annak az embernek a szívében születik, aki mindent és mindenkit ellenőrizni akar. Ez annak az embernek a zavara, aki csak azt a kultúrát ismeri, ahol minden áron győzni kell, ahol csak a „győztesek” számára van hely, bármibe kerüljön is. Ez a zavar az attól való félelemből születik, ami kérdőre von minket, ami veszélyezteti biztonságos elgondolásainkat és igazságainkat, a világhoz és az élethez tapadásunk módjait. Ezért Heródes félt, félelme pedig arra vezette, hogy bűnténnyel keressen biztonságot: „Necas parvulos corpore, quia te necat timor in corde” (Szent Quodvultdeus: Hitvallásról mondott második beszéd, PL 40, 655). „Megölöd a csecsemőket testükben, mert a félelem már megölt téged szívedben.”

Imádni szeretnénk. Azok az emberek, akik napkeletről jöttek, hogy imádják őt, úgy jöttek, hogy ezt egy királynak a helyén, a palotában tegyék. Ez fontos: oda érkeztek keresésükben: az volt a megfelelő hely, hiszen a királyhoz az illik, hogy palotában szülessen, legyen udvartartása és szolgái. Ez a hatalmának, sikeres és eredményes életének jele. Elvárható, hogy az emberek a királyt tiszteljék, féljék és hízelegjenek neki, igen; de azt már nem szükségképpen, hogy szeressék is. Ezek a világias sémák, a kis bálványok, amelyeket tisztelünk: a hatalom, a látszat, a felsőbbség kultikus tisztelete. Bálványok, amelyek csak szomorúságot, rabszolgaságot, félelmet hoznak.

Éppen onnét kezdődött ezeknek a messziről jött embereknek a leghosszabb útja. Ott kezdődött el a legnehezebb és legbonyolultabb merészség. Fel kellett fedezniük, hogy akit kerestek, az nem palotában lakik, hanem más helyen, és nemcsak földrajzi, hanem egzisztenciális értelemben. Ott nem látták a csillagot, amely vezette őket annak az Istennek a felfedezésére, aki azt akarta, hogy szeressék, ez ugyanis csak a szabadság és sohasem a zsarnokságban jegyében lehetséges; fel kellett fedezniük, hogy ennek az ismeretlen – de vágyott – királynak a tekintete nem aláz meg, ő nem tesz rabszolgává, nem börtönöz be. Fel kellett fedezniük, hogy Isten tekintete felemel, megbocsát és gyógyít. Fel kellett fedezniük, hogy Isten ott akart megszületni, ahol nem vártuk, ahol talán nem is akarjuk, vagy ahol nagyon sokszor megtagadjuk. Fel kellett fedezniük, hogy az ő szemében van hely a sérülteknek, a megfáradtaknak, a bántalmazottaknak, az elhagyottaknak: hogy az ő erejét és hatalmát irgalmasságnak hívják. Milyen messze is van egyesek számára Jeruzsálem Betlehemtől!

Heródes nem tud imádni, mert nem akarta és nem tudta megváltoztatni szemléletét. Nem akart lemondani önmaga kultikus tiszteletéről, azt hitte, hogy mindennek ő a kezdete és vége. Nem tudott imádni, mert célja az volt, hogy őt imádják. A papok sem tudtak imádni, mert jóllehet sokat tudtak, ismerték a jövendöléseket, de nem voltak hajlandók sem elindulni, sem változni.

A bölcsek sóvárgást éreztek, nem akarták többé a megszokott dolgokat. Hozzászoktak koruk Heródeseihez, megszokták őket, és beléjük fáradtak. De Betlehemben ott volt az újdonság ígérete, az ingyenesség ígérete. Ott valami új dolog volt kezdődőben. A bölcsek tudtak imádni, mert volt bátorságuk haladni és leborulni a kicsi előtt, leborulni a szegény előtt, leborulni a védtelen előtt, leborulni a szokatlan és ismeretlen betlehemi gyermek előtt, és ott felismerték Isten dicsőségét.

2017. január 1., vasárnap

Újév


Hirdetések

Vízkereszt ünnepe tavaly óta a napján január 6-án lesz. Szentmisét Szentistvántelepen reggel 7-kor Budakalászon este 6-kor mutatunk be.

A héten elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket január 6-án fogom meglátogatni. A reggeli Szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.

Képviselőtestületi gyűlés lesz január 14-én szombaton 18.45-től Szentistvántelepen és 15-én vasárnap 19 órától Budakalászon.

A plébánia költségvetése megtekinthető irodaidőben.

Szent István alapítvány Január 20-án 19 órakor újévi koncertet szervez Berecz András fellépésével a Budakalászi templomban.

Budakalászi plébánia év végi statisztikája a 2016-os évről

Akiket kereszteltünk

Boros Bence          Mersich Zsombor   Rajna Bence          Viktori Janka

Bodó Zénó                          Csek Nikolett         Buják Brigitta        Polgár Léna

Polnai Botond        Tkálecz Konrád     Tkálecz Lara         Molnár Flóra

Lázár Patrik                         Lázár Alex                           Molnár Barnabás    Fodor Ádám

Laki Nándor          Kifor Dóra                           Varga Dóra                          Váli Kolos

Bakos Hanga         Csikhelyi András    Csökő Nóra                         Tóth Molli

Lőrincz Gergely     Turáni Zoé                          Tokai Orsolya        Jász Emma

Szabóki Zolta         Pokorny Zente       Vargha Levente      Somodi Kornél

Gődény Jázmin      Farkas Norbert       Kecskés Kamilla    Kecskés Jázmin

Bajtek Marcell       Sipos Maja                          Soós Benedek,       Tóth Dániel

Szénási Zalán         Polgár Emilia         Kugler Zoltán

Elsőáldozók Börzsönyi Nóra, Csók István, Karsai Lora,  Kiss Dániel, Mor-vai Borbála, Nagy Márton, Pálinkás Kinga,  Prohászka Ágnes, Szarka Fanni

Bérmálkozók

Barna Bence                        Borsodi Bulcsú                     Borsodi Bíbor       

Donázy Csenge                    Facskó Benedek                   Fodor Ádám         

Horváth Andor                     Lőrinc Emma                       Rehákné Dócs Zsuzsa

Siroki Zsanett                       Vadler Gergely                     Verebics Ilka         

Vörös Sebestyén                  Kugler Zoltán         Farkasné dr Karpeta Verka

Idén kötöttek házasságot

Dr Beinschrót Zoltán és Bende Bettina Sinai Zoltán és Takács Time

Farkas Levente és Szebelédy Fanni      Bölcsföldi Ádám és Hódosi Mónika

Dr Bakos Marcell és Gerber Luca        Palik András és Tubicsák Katalin

Nagy István és Scherer Veronika         Kegyes Kristóf és Benkő Erzsébet

Rehák László és Siroki Zsanett                          Mersich András és dr Csőkör Katalin

Rávai András és Akli Eszter                 Hambalgó István és Hámori Zita

Akik már nincsenek közöttünk

Lennert Rajmundné    Csímár Károlyné    Balogh Irén    Bucsánszky Ferenc

Országh Lászlóné       Simon Albert          Dévai László  Nagy Kálmán

Forgács Ferenc           Kárász János           Hetey Klára    Horváth István

Pozsonyi Ilona            Oravecz Sándorné   Beszédes Jenőné     Kávai Géza

Vaszlavik Erzsébet     Orosz Tibor            Taró Lajos       Szomorú Rozália

Kiss Máténé              Deák Béla

Kersztelés:
2016
2015
2014
2013
Száma
43
27
27
26
Fiú      leány
24 19
13    14
12   15
14  12
Egyházi kötésből
22
13
18
10
Bérmálkozás
16
-
12
-
Elsőáldozás
9
9
18
3
Házasságkötés
12
11
14
16
Ebből vegyes vallású
5
3
6
10
Elhunytjaink
22
29
35
33
Férfi/ nő
11   11
17    12
19   16
19  14
Szentségekkel ellátva
8
6
4
11
Máshol lakott itt temettük
17
10
11
12
Elsőpéntekes betegellátás
Napvirág szociális otthon
18
18
12
17
8
12
6
8
Hittanosok létszáma
158
126
112
93
Egyházközségi hozzá-járulást fizetett (Dec 15)
328
383
373
343
Összege (ezer forintban):
4650
5892
4948
4257
Temető éves díj: db sír
800
917
845
783
Összege:
960100
1101300
1014800
940100

Szilveszter napja Budakalász 16.30 óra Hálából
                             Szentistvántelep 18 óra Hálából
Vasárnap: Budakalász 8 óra Hívekért
       Szentistvántelep 10 óra Jordanov Jordánért
       Budakalász 18 óra +János testvérünkért és Margitért.
Hétfő: Budakalász 18 óra +Schmidt Mihályért
Kedd Szentistvántelep 18 óra szabad
Szerda Budakalász 7 óra +édesanyáért
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek Budakalász 18 óra +Istvánért és Éváért
Szombat Szentistvántelep 18 óra __________
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra szabad
       Budakalász 18 óra szabad

Szentistvántelep

Keresztelés

Bernek Andros                     Pintér Olivér          Molnár Nicole Sofia

Sándor Réka                        Elekes Bernát        Bathó Péter

Bathó Levente                     Divényi Gellért       Ránky Botond

Kovács-Vojnics Réka           Simon Panka         Deák Johanna

Kern Lukács                        Lajos Natália         Nagel Kinga

Horváth Emma                    Kulin Borbála

Elsőáldozás Szentistvántelepen

    Barna Zsolt                      Bányász Levente    Bori Benedek

    Borosos Julianna Bubán Máté                         Csontos Máté

    Csömör Miriam                Deák Márton         Elekes Bernát

    Ernhoffer Boldizsár           File Dániel                           Gelencsér Máté

    Holló Levente                   Kamp Kristóf         Kovács Bálint       

    Novák Noémi                   Pál Zalán               Pintér Olivér         

    Szűcs Gergely                  Fábos Léna                          Harmat Ágoston

    Kovács Luca                    Schieszl Hanna      Schäffer János      

    Bori Bianka                      Holló Blanka          Nagy Barbara       

    Péntek Noémi                  Sándor Miklós       Szőnyi Márk

Akik már nincsenek közöttünk

Dúró Irén,   Lapusnyik Imréné,   Molnár Jolán,   Turcsek Miklósné,   Kiss Jánosné,   Gyertányos Istvánné,   Csondor Ferencné,   Füredi Sándor, Molnár Andrea, Banzy Viktorné, Gerhardt Dénes,   Kiss Ernő Lászlóné

Papp Kálmán                      

Kersztelés:
2016
2015
2014
2013
Száma
17
14
16
17
Fiú      leány
8    9
5      9
6  10
11  6
Egyházi kötésből
12
8
11
13
Elsőáldozás
30
15
17
8
Házasságkötés
2
1
1
1
Elhunytjaink
13
6
12
8
Férfi/ nő
3   10
5    1
10   2
3  5
Szentségekkel ellátva
5
1
4
4
Hittanosok létszáma
183
150
113
89
Egyházközségi hozzájárulást fizettek
233
270
306
253
Összege (ezer Forintban):
3412
3970
4 030
2 747

Áldott Újévet kívánok! A mai nap Újév, Szűz Mária Isten Anyaságának az ünnepe, a héten Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely, és Vízkereszt ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.

Köszönöm a hitoktatók, kántorok, ministránsok, virágdíszítők, terítőzők, takarítók, gondnokok, sekrestyések, irodisták és mindenki munkáját, akik 2016-ban segítették a plébánia életét.