2018. január 14., vasárnap

Évközi 2. vasárnap


 
Hirdetések
 
Akik az egyházközségben lévő hírekről, templomainkban lévő eseményekről szeretnének e-mailen tájékoztatást kapni, kérjük, hogy a hátul kitett „Feliratkozás a levelezőlistára” lapon jelezzék.
A budakalászi cserkészcsapat szeretettel hív minden mostani és régi cserkészt, szülőt, családtagot, barátot január 27-én, szombaton 19 órától a Faluházban tartandó Cseverésző báljára. Lesz nyitótánc, színdarab, koktélozás és meglepetések. Belépő a helyszínen váltható. További információ Csondor Petinél.
Tavaszváró jótékonysági koncert lesz febr. 3-án (szombaton) 18:00 –kor a kalászi templomban a Szt. István alapítvány szervezésében. Részletek a plakátokon!
 
Temetés
Január 16-án búcsúzunk Arany Lászlóné Gizella testvérünktől a katolikus temetőben.
Január 19-én búcsúzunk Borszéki Ildikó Magdolna testvérünktől a katolikus temetőben.
Adj Uram örök nyugodalmat nekik!
 
Esküvő
Január 20-án fogad örök hűséget Szathmáry Zsombor és Rudolf Diána illetve Szőke Ferenc Reviczky Éva Sarolta.
 
 
Szombat 18 + Klupp István és felesége Götz Margit
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 Mészáros és Somfalvi családért
Budakalász 18 + Garay Sándor (1. évf.)
Hétfő Budakalász 18 + idősebb és ifj. Tóth Gusztáv
Kedd Szentistvántelep 18 egyházközségünkért Szt. István tiszteletére
Szerda Budakalász 7 szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 + szülők
Péntek Budakalász 18 + szülők, nagyszülők
Szombat Szentistvántelep 18 + Hermina testvérért
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Lóránt
Budakalász 18 + Mirk Ágnes
A héten Remete Szt. Pálnak és Antalnak és Szt. Margitnak lesz ünnepe.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

 

Árpád-házi Szent Margit                                                         Könyörögj érettünk!

Szent Margit, a magyar nemzet gyöngyvirága                             Könyörögj érettünk!

Szent Margit, nemzetünk engesztelő áldozata                             Könyörögj érettünk!

Szent Margit, Szent Domonkos hűséges leánya                                         Könyörögj érettünk!

Szent Margit, a szent Kereszt forró szerelmese                                        Könyörögj érettünk!

Szent Margit, az ima és áhítat illatos rózsája                                            Könyörögj érettünk!

Szent Margit, a szenvedő Jézus lelkes követője                                       Könyörögj érettünk!

Szent Margit, az Oltáriszentség hűséges imádója                                     Könyörögj érettünk!

Szent Margit, a szegénység rendkívüli kedvelője                                     Könyörögj érettünk!

Szent Margit, az engedelmesség hűséges megtartója                                Könyörögj érettünk!

Szent Margit, a Szűzanya buzgó tisztelője                                                 Könyörögj érettünk!

Szent Margit, ki a szegények iránt igaz részvéttel voltál                           Könyörögj érettünk!

Szent Margit, ki a szeretetet holtig híven megtartottad                Könyörögj érettünk!

Szent Margit, ki a betegeket odaadó hősiességgel ápoltad                       Könyörögj érettünk!

Szent Margit, a szívek titkainak ismerője                                                  Könyörögj érettünk!

Szent Margit, a békesség szeretője és létrehozója                                    Könyörögj érettünk!

Szent Margit, ki a haza szerencsétlenségeit oly keservesen megsirattad   Könyörögj érettünk!

Szent Margit, kit a haza belviszályai gyötrelmesen érintettek                   Könyörögj érettünk!

Szent Margit, ki hazánkért oly keményen vezekeltél és szüntelen sírtál    Könyörögj érettünk!

Szent Margit, a magyar leányok vezére                                                     Könyörögj érettünk!

Szent Margit, kinek nevét a hívek áhítattal rebegték                                 Könyörögj érettünk!

Szent Margit, kinek sírját Isten sok csodával dicsőítette                          Könyörögj érettünk!

Szent Margit, kinek tiszteletét a magyar hívek soha el nem feledték         Könyörögj érettünk!

2018. január 7., vasárnap

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe


 
Hirdetések
 
Ma elsővasárnap van. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. Reggeli szentmisék után rózsafüzér titokcsere lesz.
A Nagypapa-Nagymama Klub következő találkozója január 9-én kedden a szokott időben,  16:30-kor lesz a Szentistvántelepi Plébánia hittantermében. Mindenkit szeretettel várunk. Feladat: Lk 2,41-52  olvasása.
Szentségimádás lesz kedden este a szentmise után a Szentistvántelepi templomban, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Csütörtökön lesz a Babaklub idei következő alkalma 10-12-ig.
Január 12-én pénteken a fiatal házasoknak lesz hittan este 9-től a Szentisatvántelepi plébánia hittantertmében.
A budakalászi cserkészcsapat szeretettel hív minden mostani és régi cserkészt, szülőt, családtagot, barátot január 27-én, szombaton 19 órától a Faluházban tartandó Cseverésző báljára. Lesz nyitótánc, színdarab, koktélozás és meglepetések. Belépő a helyszínen váltható. További információ Csondor Petinél.
 
Gyászjelentés
Szomorú szívvel értesültünk róla, hogy a közelmúltban elhunyt két hajdani budakalászi testvérünk.
Novemberben Schorndorf várásában elhunyt Huy Antal.
December 12-én elhunyt Mandjik Konrád.
Adj Uram örök nyugodalmat nekik!
 
 
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + András
Budakalász 18 Edina gyógyulásáért
Hétfő Budakalász 18 + Antal család
Kedd Szentistvántelep 18 szabad
Szerda Budakalász 7 szabad
Csütörtök Szentistvántelep 18 szabad
Péntek Budakalász 18 hálából (50. házassági évf.)
Szombat Szentistvántelep + Klupp István és felesége Götz Margit
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 Mészáros és Somfalvi családért
Budakalász 18 + Garay Sándor (1. évf.)
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 
Temetés
Farkas Lajos György  testvérünk temetése csütörtökön lesz a Csalogány utcai temetőben.
Adj Uram örök nyugodalmat neki!
 
 
Köszönjük az Adventben összegyűlt sok-sok adományt, melyből a képviselő-testületek segítségével 43 szeretet-csomagot tudtunk eljuttatni a helyi idős embereknek, 88 db. sapkát-sálat, piperét és édességeket tartalmazó ajándék csomagot tudtunk összeállítani és ünnepélyesen átadni a pszichiátrián gondozott betegeknek, 175 (leves+főétel) adag meleg ételt juttatni a helyi rászoruló gyerekeknek, családoknak, továbbá Szenteste napján 30 adag ünnepi meleg ételt oszthattunk a helyi hajléktalanoknak és nehéz sorsú családoknak. Önzetlen egyéni adományokból további értékes segítségre is volt módunk, melyek különösen nagy örömet és meglepetést okoztak!

2017. december 31., vasárnap

Hálaadás


 
Hirdetések
 
A héten elsőpéntek lesz.
Szombaton Vízkereszt ünnepe lesz, ami parancsolt ünnep. Vigyázzunk, mert az aznapi vasárnapi miserend végett az esti szentmise Budakalászon lesz.
Jövő vasárnap elsővasárnap. A Szentmiséken templomaink javára gyűjtünk. Reggeli szentmisék után rózsafüzér titokcsere lesz.
 
Isten áldásában gazdag új évet kívánok mindenkinek!
 
 
 
Szombat Szentistvántelep 18 + Ormai István
Vasárnap (dec. 31. Szt. Család ünnepe)
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 hálából
Budakalász 18 beteg gyógyulásáért
Hétfő (Újév)
Budakalász 8 hívekért
Szentistvántelep 10 hálából 80 év kegyelméért
Budakalász 18 László (70. születésnap)
Kedd Szentistvántelep 18 szabad
Szerda Budakalász 7 hálából
Csütörtök Szentistvántelep 18 szabad
Péntek Budakalász 18 hálából az év minden kegyelméért
Szombat (Vízkereszt)
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 Klára gyógyulásáért
Budakalász 18 szabad
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + András
Budakalász 18 Edina gyógyulásáért
A héten Szt. Vazul és Szt. Gergely egyháztanítóknak valamint Jézus névnapjának lesz emléknapja.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

 

Hálaadás

 

Az elmúlt év számadatai

 

 
2016 - összesítve
2017 - Budakalász
2017 - Szentistvántelep
Keresztelés
60
18 fiú, 17 lány (35)
11 fiú, 9 lány (20)
Elsőáldozás
42
7 fiú, 11 lány (18)
11 fiú , 13 lány (24)
Hittanosok száma
341
165
177
Házasságkötés
14
 
22
7
-
ebből vegyes vallású
Temetés
38
 18 férfi, 12 nő (30)
12
6 férfi, 4 nő (10)
6
szentségekkel ellátva
Egyházközségi hozzájárulás
(Dec. 15-ig)
629
338
235
Temető éves díj
(Dec. 15-ig)
800
791

 

Az idei évben tavasz folyamán a temető kerítését tudtuk felújítani, melyet az Önkormányzat is támogatott. Szentistvántelepen a tervezett közösségi ház előkészületeire fordítottuk a kapott támogatást, melyet ezúton is köszönünk szépen.

 

Plébániánk anyagi helyzetéről részletesebb beszámoló a szokásos tavaszi levélben lesz megtalálható.

 

Köszönöm a képviselőtestületi tagok, hitoktatók, kántorok, énekesek, zenészek, ministránsok, virágdíszítők, terítőzők, takarítók, gondnokok, sekrestyések, irodisták és mindenki munkáját, akik 2017-ben segítették a plébánia életét.

2017. december 23., szombat

Advent 4. vasárnapja


 
Hirdetések
 
Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki segített templomaink karácsonyra való feldíszítésében és kitakarításában.
Köszönöm mindazoknak segítségét, aki az adventi gyűjtésben, csomagolásában és a szétosztásában segített.
Jövő vasárnap Szt. Család Ünnepe lesz, így a 10-es misén az édesapákat várjuk az oltárszolgálatra.
Jövő vasárnap a polgári év utolsó napja, így a hálaadást Szentistvántelepen a 10-es mise után, míg Kalászon az esti mise keretében tartjuk.
 
Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!
 
Egyházközségi hozzájárulás
 
Köszönöm mindenkinek, aki már befizette az egyházi hozzájárulását. Az egyházközségi hozzájárulást csekken, a plébánián, vagy átutalással tudják befizetni.
A plébánia bankszámlaszáma:
Budakalász OTP Bank 11742087-20001027
Szentistvántelep OTP Bank11742087-20074205
 
Keresztelő
December 26-án Katona Balázs részesül a keresztség szentségében.
 
 
Szombat Szentistvántelep 18 + szülők és nagyszülők
Vasárnap (dec. 24.)
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 Márkus család
16:00 pásztorjáték Szentistvántelepen
17:00 pásztorjáték Budakalászon
22:00 Szentistvántelep: hívekért
0:00 Budakalász: hívekért
Hétfő (Karácsony)
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Kiefer Béla és rokonai
Budakalász 18 + Mirk István és neje Éva
Kedd (Karácsony 2. napja)
Budakalász 8 gyermekekért és hozzátartozóikért
Szentistvántelep 10 szabad
Szerda Budakalász 7 gyermekekért
Csütörtök Szentistvántelep 18 + Ildikó testvérért
Péntek Budakalász 18 hálából + Landesz szülők emlékére Ilona és Mihály halálának 11. évf. alkalmából
Szombat Szentistvántelep 18 szabad
Vasárnap (dec. 31. Szt. Család ünnepe)
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 hálából
Budakalász 18 hálából az év minden kegyelméért
A héten Szt. István első vértanúnak, Szt. János apostolnak valamint az aprószenteknek ünnepe lesz.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

 

A megszületett Jézus mondja
Mezítelenül születtem, hogy le tudj mondani önmagadról.
Szegényen születtem, hogy megtalálhasd Bennem a gazdagságot.
Kicsinek születtem, hogy te se akarj uralkodni másokon.
Istállóban születtem, hogy megtanulj tisztelni minden helyet.
Barlangban születtem, hogy minden jóakaratú ember Hozzám közeledhessen.
Ijesztően gyengének születtem, hogy te soha se félj Tőlem.
 Éjnek idején születtem, hogy elhidd: minden földi valóságot képes vagyok megvilágosítani.
Emberként születtem, hogy sohasem szégyelld magad, azért ami vagy.
Mária fiaként születtem, hogy neked is legyen édesanyád.
József fogadott fiaként születtem, hogy megértsd: az igazi apa az, aki védelmet és szeretetet ad.
Egyszerűségben születtem, hogy te se legyél bonyolult. Megalázottan születtem, hogy képes légy fölülmúlni magadban a kevélységet.
Gyermekként születtem, hogy megtanulj te is nyíltnak, bizalommal telinek lenni, mint a gyermek.
Teérted születtem, hogy mindnyájan együtt térhessünk vissza az Atya házába.

Lambert Noben

2017. december 16., szombat

Advent 3. vasárnapja


 
Hirdetések
 
Ma a 10-es szentmise gitáros lesz.
Adventi szép szokás a rorate, vagyis a hajnali szentmise. A szentmisék adventben hajnali 6-kor kezdődnek.
Énekes áhítat lesz ma az esti szentmise után a Lustige Schwaben kórus vezetésével.
Szentségimádás lesz kedden este 6-tól a Szentistvántelepi templomban, melyre mindenkit szeretettel várunk.
A csütörtöki rorate cserkészcsapatunk részvételével és szolgálatával lesz ünnepelve.
A karácsonyi templomi nagytakarításhoz kérjük a kedves testvérek segítségét, mely Szentistvántelepen csütörtökön, míg Budakalászon pénteken lesz a rorate után.
 
 
 
Szombat 18 + János és Sarolta szülőkért, Sárika és családja
Vasárnap
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 + Varga Imre és szülők
Budakalász 18 + Klupp és Weiszhar család elhunyt tagjai
Hétfő Budakalász 6 + Birinyi családtagokért, szülőkért: Margit és Lajos
Kedd Szentistvántelep 6 egyházközségükért, Szt. István tiszteletére
Szerda Budakalász 6 Orsika
Csütörtök Szentistvántelep + Erzsébet
Péntek Budakalász 6 hálából + István és Éva
Szombat
Szentistvántelep 6 Knáb és Lang család elhunyt tagjaiért
Szentistvántelep 18 + szülők és nagyszülők
Vasárnap (dec. 24.)
Budakalász 8 főpásztor szándékára
Szentistvántelep 10 Márkus család
16:00 pásztorjáték Szentistvántelepen
17:00 pásztorjáték Budakalászon
22:00 Szentistvántelep
0:00 Budakalász
A héten gyónási lehetőség a roráték után van illetve szerdán és csütörtökön a szentmisék alatt.
Isten éltessen mindenkit, aki a héten ünnepli születés vagy névnapját.
 

 

DECEMBER 17. ADVENT III. VASÁRNAPJA

Ének:Hozsanna 2/1,2,3, Biblia: Iz 61, 1-2a. 10-11.  1 Tessz 5,16,24.  Jn 1,6-8. 19-28.

Keresztelő Szent János a puszta magányában világosan látta a reá váró feladatot: Tanúságot tenni Krisztusról. Nagy szükség volt és van erre egy olyan világban, ahol olyan félelmetesen nagy a tudatlanság, a rosszakarat, a gyűlölet sötétsége. A hírközlő eszközök is ezt sugallják, amikor sokkal több rossz, mint jó hírt közölnek. Tagadhatatlan, hogy a rossz mindig feltűnőbb a jóságnál, és szereti mutogatni magát. Erre remek lehetőséget talált korunkban a televízió képernyőjén és az interneten.

A Keresztelő által hirdetett „világosságra” igen sokan felfigyeltek. De ez nem csak az Ő feladata volt! Jézus szava mindnyájunkhoz szól: Ti vagytok, ti legyetek a világ világossága! Erre figyelmeztet az adventi gyertyák lángja, mert ha csak egy gyertyaláng vagyok, azzal is eredménnyel harcolhatok a gonoszság, a sötétség erői ellen.

Napjainkban a tanúságtétel különösen aktuális, mikor a hazugság és a félrevezetés mindennapossá vált! A sátáni erők hazánk és Európa megsemmisítésére törekszenek, ezért minden egyes jó szándékú, különösen hívő emberen múlik, hogy ez sikerül-e nekik? Fontos, hogy példás keresztény életünkkel, mi legyünk a „világ világossága”, hogy e gonosztett ne sikerüljön!

Miatyánk, Üdvözlégy, Hozsanna 9/1,2,3, vagy taizei énekek.

 

DECEMBER 24. ADVENT IV. VASÁRNAPJA

Ének: Hozsanna 2/1,2,3,4, Biblia: 2Sám 7,1-5. 8b-12. 14a. 16.  Róm 16,25-27.  Lk 1,26-38.

Mivel a IV. vasárnap egyben a Szenteste napja is, javasoljuk, hogy a 4. gyertya meggyújtását legkésőbb! 23-án, szombat este végezzék!

Az Evangélium beszámol Mária és Gábor főangyal párbeszédéről. Isten azzal is megmutatja teremtményei iránti szeretetét, hogy igénybe veszi szolgálataikat. Az üdvösség történetében mindig jelentős szerepet játszanak az „ég angyalai”. Isten megtehette volna, hogy közvetlen szóljon Máriához, ám Ő a megváltás örömhíréből nem akarta kihagyni angyalait sem. Ezt a hírnöki szolgálatot Isten az emberekre is kiterjesztette! Roppant nehéz, de megtisztelő szolgálat Isten hírnökének lenni. De Jézus örömhírét nem szabad öröm nélkül hirdetni! „Az ember az örömért van, és az öröm az emberért.” (Szalézi Szent Ferenc).

Érezzük át mindezt, de ne csak a Karácsonyi Ünnepekben, hanem az Újesztendő hétköznapjaiban is!

Miatyánk, Üdvözlégy, Hozsanna 9/1,2,3,4, vagy taizei énekek.

 

A szertartást összeállította: Silacher Miklós karvezető