2016. december 3., szombat

Advent 2. vasárnapja


Hirdetések
Elsővasárnap van. A szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
Reggeli szentmisék után rózsafűzér titokcsere lesz.
Hétköznap reggel 6 órakor lesznek roráté szentmisék.
Közeledik az év vége. Köszönjük mindenkinek, aki már befizette az Egyházközségi hozzájárulását.
Temetés Taró Lajos temetése december 8-án 15 órakor lesz a Csalogány utcai temetőben.
Budakalász Aki szívesen szerepelne a Budakalászi karácsonyi misztérium játékban, iratkozzon fel a sekrestyében. Első próba december 5 –én hétfőn 18.30-kor lesz.
Adventi programok:
Karácsonyvárás furulyaszóval -  A Hangművelő Szalonzenekar koncertje 2016. december 4-én vasárnap 17 órai kezdettel ( a szentmise előtt!) a kalászi templomban.
December 18-án 19 órakor adventi koncert lesz a Budakalászi templomban. Fellép a Pomázi Szent Cecília kórus, Liederschatz Kórus és a Lustige Scwaben kórus. Mindenkit szeretettel várnak.
December 22-én csütörtökön 19.30-tól Karácsonyi ajándékkoncertre hívja a kedves híveket Gaál Kinga Magdolna (ének-koboz), Gera Júlia (ének), Kaposi Brúnó (orgona).
Szentistvántelep
Adventi teakészítésre lehet feliratkozni a hátul kitett lapon.
Szentistvántelep Nagypapa-nagymama klub következő alkalma december 13-án kedden 16.30-tól lesz.
Csörgő-fakanál baba-mama klub szerdánként a faluházban.
A szentistvántelepi baba-mama klub következő alkalma december 8-án 10-12 lesz.


Szombat Szentistvántelep 6 óra +Lajos édesapáért
Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra Mária és Imre szülőkért
       Budakalász 18 óra +Mirk Istvánné Éváért
Hétfő Budakalász 6 óra Deák és Gábor család elhunyt tagjaiért
Kedd Szentistvántelep 6 óra Luburic családért
Szerda Budakalász 6 óra Tóth család elhunyt tagjaiért
Csütörtök Szentistvántelep 6 óra szabad
péntek Budakalász 6 óra Hálából
Szombat Szentistvántelep 6 óra szabad
Szentistvántelep 18 óra +Bártfai Erzsébet (10évf) és elhunyt szülőkért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra 70 év kegyelmeiért
       Budakalász 18 óra Szabó Ferencért
 
 
Korcsolyapálya: jövő vasárnap a misék után adományokat gyűjtenek a cserkészek a korcsolyapályára.
Kalendárium 340 Ft, fogatós naptár 250 Ft, gyereknaptár 150 Ft egylapos naptár 20 Ft-ért az újságos asztalnál megvásárolható. Képeslap 30 Ft és kártyanaptár 20 Ft
A héten Szent Miklós, Szent Ambrus és Szeplőtelen Fogantatás ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 


 Ferenc pápa: Ne álljunk ellen, amikor az Úr eljön, hogy megváltoztassa életünket!

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma az egyházban új liturgikus év kezdődik, vagyis Isten népe hitben járt útjának egy új szakasza. És mint mindig, az adventtel kezdjük. A mai evangélium (vö. Mt 24,37–44) az adventi idő egyik legszuggesztívebb témájába vezet be minket, ez pedig az Úr látogatása az emberiségnél. Az első látogatásra – mindnyájan tudjuk – Isten Fiának megtestesülésével, Jézusnak a betlehemi barlangban való megszületésével került sor. A második látogatás a jelenben zajlik: az Úr szüntelenül látogat minket, nap mint nap, mellettünk halad vigaszt adó jelenlétével. Végül lesz majd egy harmadik, utolsó látogatás is, amelyet megvallunk, valahányszor elmondjuk a hitvallást: „Újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat.” Az Úr ma erről az utolsó, az idők végén bekövetkező látogatásáról beszél nekünk, elmondja, hová tart életünk.

Isten szava kiemeli a dolgok megszokott menete, a mindennapi rutin és az Úr váratlan eljövetele közötti ellentétet. Azt mondja Jézus: „A vízözön előtti napokban az emberek ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, s a víz el nem sodorta mindannyiukat” (Mt 24,38–39). Ezt mondta Jézus. Mindig megrendítő azokra az órákra gondolni, amelyek egy nagy szerencsétlenséget megelőznek: mindenki nyugodt, a megszokott dolgokat csinálja, és nem tudja, hogy élete nemsokára teljesen felfordul.

Az evangélium nyilvánvalóan nem félelmet akar kelteni bennünk, hanem látásunkat egy további, szélesebb dimenzióra kívánja megnyitni, amely egyfelől viszonylagossá, másfelől értékessé, döntő fontosságúvá teszi a hétköznapi dolgokat. A „látogatásunkra jövő Isten”-nel való kapcsolat minden tettünknek, minden dolognak más fényt, más megvilágítást, szimbolikus értelmet ad.

Ebben a perspektívában a józanságra is meghívást kapunk, arra, hogy ne e világ dolgai, ne az anyagi valóságok uralják életünket, hanem inkább mi uralkodjunk felettük. Ha ellenben hagyjuk, hogy azok határozzanak meg minket és azok kerekedjenek fölénk, nem tudjuk észrevenni, hogy van valami sokkal fontosabb: végső találkozásunk az Úrral. Ez az igazán fontos: ez a találkozás! Ez kell, hogy legyen a mindennapi dolgok távlata! Ebben a távlatban kell néznünk őket: az Úrral való találkozás távlatában, aki értünk jön. Abban a pillanatban, ahogyan az evangélium mondja, „ketten lesznek kint a mezőn, egyiket felveszik, másikat otthagyják” (Mt 24,40). A virrasztásra szól ez a meghívás. Mivel nem tudjuk, mikor jön ő, mindig készen kell állnunk az indulásra.

Advent időszakában az a feladatunk, hogy kitágítsuk szívünk horizontját, engedjük, hogy meglepjen minket az élet, mely mindennap újdonságokat tartogat számunkra. Hogy ezt meg tudjuk tenni, meg kell tanulnunk, hogy ne függjünk megszokott bizonyosságainktól, kialakult sémáinktól, mert az Úr abban az órában jön, amikor nem is gondoljuk. Eljön, hogy egy szebb és nagyobb dimenzióba vezessen bennünket.

Mária, az advent szüze, segítsen minket, hogy ne tartsuk magunkat életünk birtokosának, ne álljunk ellen, amikor az Úr eljön, hogy megváltoztassa azt, hanem készségesen engedjük, hogy ő meglátogasson minket, aki szívesen várt vendégünk, még ha felborítja is terveinket.

2016. november 26., szombat

Advent 1. vasárnapja


Hirdetések
A mai nap elkezdődik az Adventi várakozás.
Hétköznap reggel 6 órakor lesznek roráté szentmisék.
A héten elsőcsütörtök és elsőpéntek lesz. Idős beteg testvéreinket pénteken fogom felkeresni.
Vasárnap 9 órakor kereszt állítás lesz a Jobbik szervezésében az Omszk- tónál.
Köszönjök az országos gyűjtésre felajánlott adományokat. Budaka-lászon 107370Ft-ot Szentistvántelepen 85 140Ft-ot gyűlt össze.
Közeledik az Egyházi év vége. Köszönjük mindenkinek, aki már befizette az Egyházközségi hozzájárulását.
Adventi programok:
November 27-én Adventi zenés beszélgetésre várunk szeretettel advent első vasárnapján a budakalászi plébánia hittantermébe vasárnap délután 4-től 6-ig. Ha van kedvenc adventi versed, novellád kérjük hozd magaddal.
December 3-án 16 órától Mikulás várás lesz a Szentistvántelepi templomban, közben Szent Márton életéről nézünk meg egy darabot. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Karácsonyvárás furulyaszóval -  A Hangművelő Szalonzenekar koncertje 2016. december 4-én vasárnap 17 órai kezdettel ( a szentmise előtt!) a kalászi templomban.


Szombat Szentistvántelep 18 óra Mónikáért és Antalért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Pór János és neje Anna
       Budakalász 18 óra +Monostori Györgyért (évf)
Hétfő Budakalász 6 óra Tolonics László és családjáért
Kedd Szentistvántelep 6 óra szabad
Szerda Budakalász 6 óra +Réczés András atyáért
Csütörtök Szentistvántelep 6 óra szabad
Elsőpéntek Budakalász 6 óra +Deutsch szülőkért
       Szentistvántelep 6 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 6 óra +Lajos édesapáért
Szentistvántelep 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra Mária és Imre szülőkért
       Budakalász 18 óra +Mirk Istvánné Éváért
 
 
Kalendárium 340 Ft, fogatós naptár 250 Ft, gyereknaptár 150 Ft egylapos naptár 20 Ft-ért az újságos asztalnál megvásárolható. Képeslap 30Ft és kártyanaptár 20Ft
Csörgő-fakanál baba-mama klub szerdánként a faluházban.
A szentistvántelepi baba-mama klub következő alkalma december 8-án 10-12 lesz.
A héten Marchiai Szent Jakab, Szent András és Xavéri Szent Ferenc ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 

 Ferenc pápa: Isten nem a bűnre, hanem ránk emlékezik, mindannyiunkra!
Kedves testvéreim, ma ezt az egyedülálló győzelmet hirdetjük, amellyel Jézus a századok királyává, a történelem urává vált: a szeretet puszta mindenhatóságával, hiszen a szeretet Istennek a természete, az ő saját élete, amelynek sohasem lesz vége (vö. 1Kor 13,8). Örömmel osztjuk meg annak szépségét, hogy a mi királyunk Jézus: az ő szeretetkirálysága a bűnt kegyelemmé, a halált feltámadássá, a félelmet bizalommá alakítja.
Keveset érne azonban hinnünk, hogy Jézus a mindenség királya és a történelem középpontja, ha nem válik életünk urává: mindez hasztalan, ha nem fogadjuk be őt személyesen és nem fogadjuk el az ő uralkodási módját is. Ebben segítségünkre lehetnek azok az emberek, akiket a ma evangélium elénk állít. Jézuson kívül három alak tűnik fel: a nézelődő nép, a keresztnél álló csoport, és a Jézus mellett felfeszített gonosztevő.
Jézus királyságának elfogadásához harcolnunk kell e kísértés ellen, szemünket pedig a megfeszítettre kell szegeznünk, hogy egyre hűségesebbek legyünk hozzá. Hányszor előfordul mégis, köztünk is, hogy a világ által kínált megelégedést és biztonságot keressük! Hányszor megkísértetünk, hogy leszálljunk a keresztről! Úgy tűnt, a hatalom és a siker vonzereje könnyű és gyors út az evangélium terjesztésére, s gyorsan elfelejtettük, hogyan működik Isten országa! Az irgalmasság mostani szentéve arra hívott minket, hogy újra felfedezzük a középpontot, hogy visszatérjünk a lényegeshez. Az irgalmasságnak ez az időszaka arra hív minket, hogy nézzünk királyunk igazi arcára, arra, amely a húsvét fényében ragyog, és fedezzük fel az egyház fiatal és szép arcát, mely akkor ragyog, ha az egyház befogadó, szabad, hűséges, misszionárius, szegény eszközökben és gazdag szeretetben. Az irgalmasság az evangélium szívébe vezetve arra is buzdít minket, hogy mondjunk le azokról a szokásainkról, amelyek meggátolhatják Isten országának szolgálatát; hogy egyedül Jézus örök és alázatos királyságán tájékozódjunk, és ne a mindenkori ingatag királyságokhoz és jött-ment hatalmakhoz akarjunk alkalmazkodni.
Az evangéliumban egy másik, Jézushoz közelebb lévő személy is megjelenik, a gonosztevő, aki ezzel a kéréssel fordul hozzá: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba lépsz” (Lk 23,42). Ez az ember egyszerűen Jézusra nézett, és hitt az ő országában. Nem zárkózott magába, hanem hibáival, bűneivel, bajaival együtt Jézushoz fordult. Kérte, hogy jusson majd eszébe, és megtapasztalta Isten irgalmasságát: „Ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43). Isten, mihelyt megadjuk neki a lehetőséget, megemlékezik rólunk. Ő kész arra, hogy teljesen és örökre eltörölje a bűnt, mert az ő emlékezete nem jegyzi meg az elkövetett rosszat, nem tartja mindig számon a kapott sérelmeket, úgy, mint a miénk. Istennek olyan az emlékezete, hogy nem a bűnre, hanem ránk emlékezik, mindannyiunkra, szeretett gyermekeire. És hisz abban, hogy mindig lehetséges újrakezdeni, felkelni.
Mi is kérjük ezt a nyitott és élő emlékezetet! Kérjük a kegyelmet, hogy sose csukjuk be a kiengesztelődés és megbocsátás kapuját, hanem mindig túl tudjunk lépni a rosszon és a különbözőségeken, megnyitva minden lehetséges utat a remény előtt. Ahogyan Isten hisz bennünk, végtelenül érdemeinken felül, úgy nekünk is az a feladatunk, hogy reményt és lehetőséget adjunk másoknak. Mert, még ha a szent kaput bezárjuk is, mindig tárva marad számunkra az irgalmasság igazi kapuja, Krisztus szíve. A feltámadott átszúrt oldalából fakad az irgalom, a vigasztalás és a remény az idők végezetéig.

2016. november 20., vasárnap

Krisztus Király vasárnapja


Hirdetések
Mai nap országos gyűjtés van a Karitász javára.
Közeledik az Egyházi év vége. Köszönjük mindenkinek, aki már befizette az Egyházközségi hozzájárulását.
Budakalászon 273-an járultak hozzá az Egyházközség működéséhez a nyilvántartásban szereplő 470 egyházközségi tagból.
Szentistvántelepen 192 járultak hozzá az Egyházközség működés-éhez a nyilvántartásban szereplő 356 egyházközségi tagból.
Isten fizesse meg mindenkinek aki szívén viseli a templom és közösség sorsát.
Temetés Kőpataki András testvérünk temetése november 25-án
14 órakor lesz a Katolikus temetőben.
Csörgő fakanál baba-mama klub szerdánként a faluházban lesz.
A szentistvántelepi baba-mama klub következő alkalma november 24-én 10-12 lesz.
Adventi programok:
November 26-án 9-11-ig Adventi koszorúkötés lesz szülőknek a Szentistvántelepi plébánián.
November 26-án ajándékkészítő kézműves műhelyek lesznek a cserkészházban 9-től 14 óráig.
November 27-én Adventi zenés beszélgetésre várunk szeretettel advent első vasárnapján a budakalászi plébánia hittantermébe vasárnap délután 4-től 6-ig. Ha van kedvenc adventi versed, novellád kérjük hozd magaddal.
December 3-án 16 órától Mikulásvárás lesz a Szentistvántelepi templomban, közben Szent Márton életéről nézünk meg egy darabot. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Karácsonyvárás furulyaszóval -  A Hangművelő Szalonzenekar koncertje 2016. december 4-én vasárnap 17 órai kezdettel ( a szentmise előtt!) a kalászi templomban.


Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra +Erzsébetért és Imréért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Ábendschein szülők és testvérekért
       Budakalász 18 óra +Kalászi Ferenc és szülőkért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +d. Tóth Gusztávné Erzsébetért
Kedd Szentistvántelep 18 óra +szülőkért Istvánért és Józsefért
Szerda Budakalász 7 óra SZVL
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 szentségimádás 18 óra szabad
Péntek Budakalász 17.30 szentségimádás, 18 óra +Bártfai Erzsébet
Szombat Szentistvántelep 18 óra Mónikáért és Antalért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Pór János és neje Anna
       Budakalász 18 óra +Monostori Györgyért (évf)
 
 
Szeressétek egymást 350Ft-ért, Kalendárium 340 Ft, fogatós naptár 250 Ft, gyereknaptár150 Ft egylapos naptár 20 Ft-ért az újságos asztalnál megvásárolható.
 
A héten Szent Cecília, Szent Kelemen pápa, Dung-Lac Szent András Vietnámi vértanúk és Szent Katalin ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 


 Ferenc pápa: Milyen a ti viszonyotok a pénzhez? Ragaszkodtok hozzá?

Az emberek nem bocsátják meg, ha egy pap ragaszkodik a pénzhez. Az Úr adja meg a keresztény szegénység kegyelmét nekik – fohászkodott november 18-i, péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

A szertartáson jelen voltak az apostoli nunciatúrák titkárai, akik a vatikáni államtitkárság által szervezett szentévi jubileum alkalmából érkeztek az örök városba a pápai képviseletek munkatársaival együtt.

A napi evangéliumban (Lk 19,45–48) azt olvassuk, hogy Jézus kiűzi a kufárokat a templomból, akik Isten házát, az imádság helyét rablók barlangjává tették. Az Úr megérteti velünk, hol rejlik az Antikrisztus magva, az ellenség magva, amely megrontja az ő országát: ez a pénzhez való ragaszkodás. A pénzhez ragaszkodó szív bálványimádó szív – jelentette ki a pápa. Jézus azt mondja, hogy nem szolgálhatunk két úrnak, Istennek és a pénznek. A pénz az „anti-Úr”. Mi választhatjuk az Úristent, az Úristen házát, az imádság házát; az Úrral való találkozást, a szeretet Istenével való találkozást. Vagy pedig a pénzistent, amelyik belép az Isten házába, mindig megpróbál beférkőzni oda. És az evangéliumban szereplők pénzt váltottak, adtak-vettek dolgokat; bérelték a helyet a papoktól, amiből pénz folyt be. Ez az úr megronthatja életünket, ami őt követve rossz irányba fordul; boldogság nélkül, az igazi Úr szolgálatának öröme nélkül, aki egyedül képes megadni nekünk a valódi örömet. Ez személyes döntés – mondta a pápa, majd megkérdezte: „Milyen a ti viszonyotok a pénzhez? Ragaszkodtok a pénzhez?”

Isten népe nagy érzékkel tud elfogadni, szentté avatni, de elítélni is. Isten népe sok gyengeséget, sok bűnt megbocsát a papoknak, kettő kivételével: az egyik a pénzhez való ragaszkodás – ha ilyen papot lát, annak nem bocsát meg; a másik az, amikor rosszul bánik az emberekkel, a hívekkel: ezt az Isten népe nem tudja megemészteni, nem bocsátja meg. A többi dolgot, más gyengeségeket, bűnöket… „Igen, nincs rendjén, de hát szegény ember egyedül van…” – mondják, és megpróbálják fölmenteni. De nem ítélik el annyira és végérvényesen: Isten népe ezt meg tudja érteni. Más azonban az a fajta urizálás, ami a pénzből fakad, és a papot cégvezetővé, herceggé teszi, vagy mehetünk akár följebb is…

Ferenc pápa ezután emlékeztetett Jákob felesége, Ráhel bálványaira, amiket elrejtett. Szomorú látni, amikor egy pap élete végén haldoklik, kómában van, és körülötte az unokaöccsei, mint a keselyűk nézik, hogy mi lesz az övék. Adjátok meg azt az örömet az Úrnak, hogy valódi lelkiismeret-vizsgálatot tartotok! „Uram, te vagy az én Uram, vagy – mint Ráhelnek – a bálvány el van rejtve a szívemben, a pénz bálványa?” És legyetek bátrak, legyetek bátrak! Válasszatok! Elegendő pénzt, ami egy becsületesen dolgozó embernek van, elég tartalékot, ami a becsületes dolgozónak van. De nem szabad, hogy az érdek vezessen, ez bálványimádás – figyelmeztetett a Szentatya, majd így fohászkodott: „Az Úr adja meg mindannyiunknak a keresztény szegénység kegyelmét. Az Úr adja meg a munkások szegénységének kegyelmét, akik dolgoznak és tisztességesen keresnek, és nem kívánnak többet.”

2016. november 12., szombat

33. évközi vasárnap


Hirdetések
Közeledik az Egyházi év vége. Köszönjük mindenkinek, aki már befizette az Egyházközségi hozzájárulását.
Budakalászon 273-an járultak hozzá az Egyházközség működéséhez a nyilvántartásban szereplő 470 egyházközségi tagból.
Szentistvántelepen 192 járultak hozzá az Egyházközség működés-éhez a nyilvántartásban szereplő 356 egyházközségi tagból.
Isten fizesse meg mindenkinek aki szívén viseli a templom és közösség sorsát.
A Szent István alapítvány támogatására Harcsa Veronika koncertet ad november 18-án pénteken 19 órakor a faluházban. Támogató jegyekre lehet a sekrestyében feliratkozni.
Csörgő fakanál baba-mama klub szerdánként a faluházban lesz.
A szentistvántelepi baba-mama klub következő alkalma november 24-én 10-12 lesz.
Adventi programok:
Adventi koszorúkötés szülőknek november  26-án 9-11 közt a Szentistvántelepi plébánián.
Adventi zenés beszélgetésre várunk szeretettel advent első vasárnapján november 27-én a budakalászi plébánia hittantermébe vasárnap délután 4-től 6-ig. Ha van kedvenc adventi versed, novellád kérjük hozd magaddal.
Temetés Bauer Ferencné Mária testvérünk temetése november 18-án 15 órakor lesz a csalogány utcai temetőben.
Szeressétek egymást 350Ft-ért, Kalendárium 340 Ft, fogatós naptár 250 Ft, gyereknaptár150 Ft egylapos naptár 20 Ft-ért az újságos asztalnál megvásárolható.Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra +Tősér József (évf)
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra meg nem született gyermekekért
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra élő Istvánért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Lázárné Mészáros Ildikóért és +Lázár szülőkért
Kedd Szentistvántelep 18 óra Lazanyi család +tagjaiért
Szerda Budakalász 7 óra SZVL
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 szentségimádás 18 óra Márkus család + és élő tagjaiért, gyermekeikért és Bözsike néniért
Péntek Budakalász 17.30 szentségimádás, 18 óra +Édesanyáért
Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra +Erzsébetért és Imréért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra Ábendschein szülők és testvérekért
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Kalászi Ferenc és szülőkért
 
 
A héten Nagy Szent Albert, Skóciai Szent Margit, Nagy Szent Gertrúd, Szent Péter és Szent Pál bazilikák felszentelésének az évfordulója és Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 


 Ferenc pápa: Ne hagyjuk magukra a betegeket és a börtönben lévőket!                  Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Jézus élete, főleg nyilvános működésének három évében, szüntelen találkozás volt az emberekkel. Köztük különleges helyet foglaltak el a betegek. Az evangéliumoknak milyen sok oldala szól ezekről a találkozásokról! A béna, a vak, a leprás, a megszállott, az epilepsziás és számtalan más betegségű ember… Jézus mindegyikükhöz közellépett, és meggyógyította őket jelenlétével, egészséget adó erejével. Ezért az irgalmasság cselekedetei közül nem hiányozhat a betegek látogatása és segítése.

Ezzel együtt az irgalmasság cselekedetei között tartjuk számon a börtönben lévő emberek felkeresését is. Ugyanis mind a betegek, mind a fogvatartottak szabadságukat korlátozó körülmények között élnek. És éppen akkor döbbenünk rá, micsoda érték a szabadság, amikor hiányzik! Jézus megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy szabadok legyünk a betegség vagy a bezártság korlátai ellenére is. Ő felkínálja nekünk azt a szabadságot, amely a vele való találkozásból és abból az új értelemből fakad, amellyel ez találkozás megajándékozza személyes élethelyzetünket.

Az irgalmasság e cselekedeteivel az Úr egy rendkívüli emberséges tettre hív minket, mégpedig az osztozásra. Jegyezzük meg ezt a szót: osztozás. Aki beteg, gyakran egyedül érzi magát. Nem rejthetjük el, hogy – főként napjainkban – épp a betegségben tapasztaljuk meg legmélyebben az élet nagy részén végighúzódó magányt. A látogatás segítheti a beteget, hogy kevésbé érezze magát egyedül, és ha van társasága, az a leghatékonyabb orvosság! A mosoly, a simogatás, a kézfogás egyszerű tettek, mégis végtelenül fontosak egy olyan ember számára, aki elhagyatva érzi magát. De milyen sokan vannak, akik meglátogatják a betegeket a kórházakban vagy otthonaikban! Megfizethetetlen ez az önkéntes segítségnyújtás! Amikor pedig valaki az Úr nevében teszi, az irgalmasság beszédes és a hatékony kifejeződésévé is válhat. Ne hagyjuk magukra a beteg embereket! Ne fosszuk meg őket annak lehetőségétől, hogy enyhülést nyerjenek, de magunkat sem, hogy gazdagítson minket a szenvedők közelsége. A kórházak a fájdalom valóságos „székesegyházai”, amelyek viszont a támogató és együttérző szeretet erejét is nyilvánvalóvá teszik.

De azokra is gondolok, akik börtönbe vannak zárva. Jézus róluk sem feledkezett meg. Azáltal, hogy a foglyok látogatását az irgalmasság cselekedetei közé sorolta, főleg arra akart hívni minket, hogy senkinek se legyünk bírája. Ha valaki börtönbe kerül, az nyilván azért van, mert vétkezett, nem tartotta be a törvényt, megsértette a polgári együttélést. Ezért van börtönben, és büntetését tölti. De bármit követett is el egy fogvatartott, ő mindig Isten által szeretett ember marad! Ki lát bele lelke mélyébe, ki tudja, mi megy végbe benne? Ki érezheti át fájdalmát és lelkiismeret-furdalását? Túlságosan könnyű dolog mosni a kezünket, és kijelenteni, hogy ő vétkezett. A keresztény embernek inkább azon kell iparkodnia, hogy a vétkes felfogja, milyen rosszat tett, és hogy magába szálljon. A szabadságtól való megfosztottság kétségtelenül az egyik legnagyobb korlátozás egy ember számára. És ha ehhez hozzávesszük, hogy az emberek tönkremennek a gyakran embertelen életkörülmények között, melyekben élni kényszerülnek, akkor valóban kijelenthetjük, egy kereszténynek mindent meg kell tennie, hogy visszaadja méltóságukat ezeknek az embereknek.

A börtönben lévők meglátogatása az irgalmasság olyan cselekedete, amely főképp manapság különleges értéket nyer az igazságszolgáltatás különböző formái számára, melyeknek alá vagyunk rendelve. Tehát senki se mutogasson a másikra! Ehelyett tegyük magunkat az irgalmasság eszközeivé az osztozás és megbecsülés magatartásformáival. Gyakran gondolok a rabokra…, gyakran gondolok rájuk, a szívemben hordozom őket. Elgondolkodom azon, mi vezethette őket bűncselekményre, hogyan voltak képesek megadni magukat a rossz különböző formáinak. E gondolatok mellett ugyanakkor mindig azt érzem, hogy mindnyájan közelségre és gyengédségre szorulnak, mert Isten irgalmassága csodákra képes. Mennyi könnyet láttam lefolyni a rabok arcán, amennyit soha életükben nem sírtak; és pusztán azért sírtak, mert elfogadva és szeretve érezték magukat. (...)

Az irgalmasságnak ezek a cselekedetei, miként látjuk, ősiek, mégis mindig időszerűek. Jézus ránk hagyott egy ilyen cselekedetet, amikor elment meglátogatni Péter anyósát, a szeretet ősi, ókori megnyilvánulását láthatjuk ebben. Jézus tehát meglátogatta a beteget. Ne legyünk közömbösek, hanem váljunk Isten irgalmasságának eszközévé! Mindannyian Isten irgalmasságának eszközei lehetünk, és ez nekünk nagyobb javunkra válik, mint másoknak! Az irgalmasság egy mozdulaton, egy szavon, egy látogatáson keresztül jut el az emberekhez, olyan cselekedet, amelynek az a célja, hogy visszaadja az örömet és a méltóságot annak, aki elveszítette azt.

2016. november 6., vasárnap

32. évközi vasárnap


Hirdetések
Nagypapa-nagymama klub lesz november 8-én ½ 5-kor Telepen.
Harcsa Veronika koncert lesz november 19-én 19 órakor a faluházban. Támogató jegyekre lehet a sekrestyében feliratkozni.
November 10-én ¾ 5-kor Szent Márton járás lesz.
Várjuk az új jelentkezőket a Rózsafűzér társulatba. Ezért tettünk ki egy rózsafűzérfát a templom bejáratához!
Várjuk új ministránsok jelentkezését! Szentistvántelepen ministráns-gyűlés szombaton 9-10 ig, Budakalászon hétfő esti mise után lesz.
Szeressétek egymást 350Ft-ért, Kalendárium 340 Ft, fogatós naptár 250 Ft, gyereknaptár150 Ft egylapos naptár 20 Ft-ért az újságos asztalnál megvásárolható.
Németországból kaptuk a hírt, hogy özv. Dobrowitz Jánosné született Olmosi Anasztázia a schondorfi idősek otthonában elhunyt. Október 21-én temették.
REQUIEM elhunyt egyházi iskolában tanító tanárokért. November 12-én 16.30-kor a Margit körúton. A szentmsiét Blankenstein György celebrálja.
A héten Lateráni Bazilika felszentelése, Nagy Szent Leó, Tours-i Szent Márton, és Szent Jozafát ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra +szeretteimért és élő hozzátartozókért
Vasárnap: Budakalász 8 óra hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért és testvérekért, Knáb családért
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra Schmidt Sebestyén és neje Fridáért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Scherer Györgyért
Kedd Szentistvántelep 18 óra +nagyszülőkért és rokonokért
Szerda Budakalász 7 óra +Alim
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 szentségimádás 18 óra Ficzere László és Antal és Matild szülőkért
Péntek
Budakalász 17.30 szentségimádás, 18 óra +Pupli József és elhunyt Abonyi szülőkért
Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra +Tősér József (évf)
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra meg nem született gyermekekért
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra élő Istvánért
 
 
 


 Ferenc pápa Malmőben: A szentek szívük szelídségével érik el a változásokat a világban!

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

November 1-jén Ferenc pápa a svéd katolikusokkal bemutatott szentmisével fejezte be svédországi apostoli látogatását. A szentmise végén köszönetet mondott ezért az útért, és mindenszentek főünnepére tekintettel elimádkozta az Úrangyalát.

Az egész egyházzal együtt ma mindenszentek ünnepét üljük. Így nemcsak azokra emlékezünk, akiket szentté avattak a történelem folyamán, hanem arra a sok testvérünkre is, akik keresztény életüket a hit és a szeretet teljességében egyszerűen és rejtetten élték meg. Minden bizonnyal rokonaink, barátaink és ismerőseink közül is sokan vannak közöttük.

Tehát a szentség ünnepét üljük. Azt a szentséget ünnepeljük, amely nem annyira nagy tettekben és látványos sikerekben mutatkozik meg, hanem amely hűségesen és napról napra képes megélni a keresztségből fakadó kötelezettségeket. Ezt a szentséget az Isten és a felebarát iránti szeretet hozza létre. Az a hűséges szeretet, amely megfeledkezik önmagáról és egészen odaadja magát a többiekért: ilyen azoknak az anyáknak és apáknak az élete, akik családjukért áldozzák életüket, és szívesen le tudnak mondani – még ha nem mindig könnyű is – sok mindenről, sok személyes tervükről és programjukról.

Ha van valami közös jellemzője a szenteknek, akkor az, hogy valóbanboldogok. Felfedezték az igazi boldogság titkát, a lélek mélyén lakozó boldogságét, melynek Isten szeretete a forrása. Ezért a szenteket boldognak mondjuk. Az evangéliumi boldogságok az ő útjuk, céljuk és otthonuk. Az evangéliumi boldogságokat mutatja nekünk az Úr az élet útjaként, hogy követhessük az ő nyomdokait. A mai evangéliumban hallhattuk, amint Jézus meghirdeti őket egy nagy tömeg előtt egy hegyen, közel a galileai tóhoz.

A boldogságok Krisztus arcvonásait, következésképpen a keresztény ember arcvonásait rajzolják meg. Ezek közül egyet szeretnék kiemelni: „Boldogok a szelídek.” Jézus azt mondja magáról: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű” (Mt 11,29). Ez az ő spirituális önarcképe, és feltárja szeretetének gazdagságát. A szelídség olyan lét- és életmód, amely közel visz minket Jézushoz és összeköt minket egymással; vele félreteszünk mindent, ami megoszt és szembeállít egymással, vele mindig új módjait keressünk annak, hogyan haladjunk előre az egység útján, ahogyan e föld fiai s lányai tették, köztük a nemrég szentté avatott Maria Elisabeth Hesselblad, valamint Svéd Szent Brigitta, Európa társvédőszentje. Ők azért imádkoztak és dolgoztak, hogy az egység és a közösség kötelékeit szorosra fűzzék a keresztények között. Igen beszédes jel, hogy éppen itt, ebben az országban emlékezünk meg együtt a reformáció ötszázadik évfordulójáról, ahol különféle népek élnek együtt. A szentek szívük szelídségével érik el a változásokat. Vele megértjük Isten nagyságát és őszintén imádjuk őt. Ezenkívül a szelídség annak az embernek a magatartása, akinek nincs vesztenivalója, mert egyetlen gazdagsága Isten.

A boldogságok valamiképpen a keresztény ember személyazonosító igazolványát jelentik, amely Krisztus követőjeként azonosítja őt. Arra kaptunk meghívást, hogy boldogok legyünk, Jézus követői, s Jézus lelkületével és szeretetével nézzünk szembe korunk fájdalmaival és aggodalmaival. Ilyen értelemben új élethelyzeteket jelölhetnénk meg, amelyeket megújult és mindig időszerű lelkülettel kell megélnünk: boldogok, akik hittel eltűrik a mások által nekik okozott rosszat, és szívből megbocsátanak; boldogok, akik az elutasítottak és kirekesztettek szemébe néznek, és megéreztetik velük közelségüket; boldogok, akik felismerik Istent minden emberben, és küzdenek, hogy mások is felfedezzék; boldogok, akik védelmezik és gondozzák közös otthonunkat [a teremtett világot]; boldogok, akik lemondanak saját jólétükről mások javára; boldogok, akik imádkoznak és dolgoznak a keresztények teljes közösségéért… Mindezek Isten irgalmasságának és gyengédségének hordozói, és bizonyára megkapják tőle a megérdemelt jutalmat.

Kedves testvéreim, az életszentségre való meghívás mindenkinek szól, és az Úrtól hívő lélekkel kell fogadni. A szentek bátorítanak minket életükkel és Istennél való közbenjárásukkal, hiszen nekünk szükségünk van egymásra, hogy szentek legyünk. Segítjük egymást szentté válni! Kérjük együtt a kegyelmet, hogy örömmel fogadjuk ezt a meghívást és összefogva dolgozzunk megvalósulásán. Mennyei anyánkra, mindenszentek királynőjére bízzuk szándékainkat, valamint az összes keresztények teljes közösségére törekvő párbeszédet, hogy áldottak legyünk erőfeszítéseinkben és eljussunk az életszentségre az egységben.