2016. október 15., szombat

29. évközi vasárnap


Hirdetések
Október van. Budakalászon minden este rózsafűzért imádkozunk. Szentistvántelepen csak a misék előtt, ha legalább öten összegyűlünk.
Keresztelés
Október 16 án ¾ 9-kor keresztelem Budakalászon Soós Benedeket és 11-kor Szentistvántelepen Horváth Emma Borókát.
Várjuk új ministránsok jelentkezését! Szentistvántelepen ministránsgyűlés szombaton 9-10 ig, Budakalászon hétfő esti mise után lesz.
A szentistvántelepi baba-mama klub következő alkalma október 27-án csütörtökön 10-12-ig lesz.
Csörgő-fakanál klub szerdánként 10 órától van a cserkészházban.
Nagy szeretettel köszöntjük Egyházközségünk legfiatalabb tagjait Kulin Borbálát és Tárnok Lillát. Mindketten október 10-én hajnalban születtek.
Hitoktatás Várjuk a felnőtt megtérő hittanra a jelentkezőket!
Koszorú
Budakalászi templom kertészei koszorú vásárral várnak mindenkit a vasárnapi szentmise után a templomkertben.
Október 23-án vasárnap a délelőtti misék után az Etalon kiadó árusít DVD-ket a templom előtt.
Képviselőtestületi gyűlés
Budakalászon: Október 23-án az esti mise után, és
Szentistvántelepen: október 22-én szombaton 16 órától.
Október 21-én cserkésztáborfilm vetítés lesz a telepi templomban.
Október 23-án a forradalomról az önkormányzati megemlékezés a faluházban lesz 17 órától. Végén fáklyás felvonulás az emlékműhöz.
 


Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Lászlóért
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Katona Lászlóné Máriáért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Tóth Gusztávné Teréz
Kedd Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra Nagyszülőkért és + rokonokért
Szerda Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Tolonits Gyula lelkiüdvéért
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18óra Szenvedő lelkekért
Péntek 17.30 rózsafűzér, 18 óra +családtagokért
Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra +Orsolyáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Zelei ános és szülőkért és testvérért
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Édesapáért
 
 
A héten Antióchiai Szent Ignácot, Szent Lukács evangélistát, Kanadai vértanúkat, Keresztes Szent Pált, Szent Orsolyát, és Szent II. János pál pápát ünnepli az Egyház. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.

 Ferenc pápa: Áldottak vagyunk
A keresztény identitás legfontosabb jellemzőiről tanított október 13-án, csütörtökön reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén a Szentatya.
Ferenc pápa homíliájában a napi első olvasmányból, Szent Pál Efezusiaknak írt leveléből (Ef 1,3–10) indult ki, és hangsúlyozta, hogy a keresztény mindenekelőtt áldott, kiválasztott ember.
Isten egyenként hív minket, nem mint tengernyi sokaságot. Kiválasztott és vár bennünket az Atya. Gondoljunk egy házaspárra, akik gyermeket várnak. Milyen lesz? Milyen lesz a mosolya? Hogyan fog beszélni? A szülők ezeket a kérdéseket teszik fel. Merem mondani, hogy az Atya egyenként megálmodott mindannyiunkat, ahogy egy édesapa és édesanya megálmodják gyermeküket, míg várják. Ez nagy biztonságot nyújt. Az Atya akart téged, nem az embertömeget, hanem téged, mindannyiunkat egyesével – emelte ki a pápa. – Ez az alapja Istennel való kapcsolatunknak. Beszélünk az Atyához, aki szeret minket, kiválasztott, és nevet adott nekünk. És amikor egy keresztény érzi, hogy egy közösséghez tartozik, az olyan, mintha egy focicsapat drukkere lenne. A szurkoló kiválasztja a csapatot, és ahhoz tartozik.
A keresztény kiválasztott, akit Isten megálmodott – hangsúlyozta ismét a Szentatya. – Amikor így élünk, ennek tudatában, a szívben nagy vigaszt érzünk, hiszen nem vagyunk elhagyatottak, akiknek azt mondják: „Boldogulj, ahogy tudsz.”
A keresztény áldott mivoltának második jegye az, hogy érzi, megbocsátottak neki. Az a férfi vagy az a nő, aki nem érzi ezt a megbocsátást, nem teljesen keresztény – mutatott rá a pápa.
Mindannyian megbocsátást nyertünk Krisztus vére árán. Mégis hajlamosak vagyunk ezt kérdezni: „De mit is bocsátottak meg nekem?” Emlékezz vissza egy kicsit azokra a visszatetsző dolgokra, amelyeket elkövettél életedben. Nem azokra, amelyeket a barátod, a szomszédod követett el – figyelmeztetett Ferenc pápa. – Az Úr megbocsátotta neked ezeket a visszás dolgokat. 
Áldott vagyok, keresztény vagyok – nyomatékosította a Szentatya, majd újra emlékeztetett: tehát az első jegy az, hogy Isten kiválasztott és megálmodott minket, egy névvel, amelyet Isten adott nekünk, aki szeret minket. A második jegy pedig az, hogy Isten megbocsátott.
A harmadik jegy a következő: a keresztény mindig úton van a teljesség felé, a Krisztussal való találkozás felé, aki megváltott bennünket. Nem érthetjük meg a mozdulatlan keresztényt. A keresztény mindig halad előre, mindig úton van – hangsúlyozta a pápa. – Nem élheti életét nyugodtan anélkül, hogy haladna. Nem teheti meg, hogy a kapott talentumot az élettől, vagy az elvesztésétől, vagy az urától való félelem miatt, vagy pusztán kényelemből elássa. A keresztény úton van, mindig igyekszik jót tenni és előrehaladni.
Ez a keresztény identitás: áldottak vagyunk, mert kiválasztottak vagyunk, mert megbocsátottak nekünk, és mert úton vagyunk. Nem vagyunk névtelenek, nem vagyunk gőgösek, hogy azt gondoljuk, nincs szükségünk megbocsátásra. Kérjük, hogy az Úr kísérjen bennünket az áldás kegyelmével, amelyet nekünk adott – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

2016. október 11., kedd

28. évközi vasárnap


Hirdetések
Október van. Budakalászon minden este rózsafűzért imádkozunk. Szentistvántelepen csak a misék előtt, ha legalább öten összegyűlünk.
 
Várjuk új ministránsok jelentkezését! Szentistvántelepen ministránsgyűlés szombaton 9-10 ig, Budakalászon hétfő esti mise után lesz.
Zarándoklat A felújított Mátraverebélyszenkútra és Egerbe szervezünk zarándoklatot október 15-én szombaton. Utazás ebéddel és belépővel 4500Ft. Még 4 hely van a buszon. Jelentkezni személyesen nálam lehet. A busz Budakalászról reggel 7 órakor fog indulni.
A szentistvántelepi baba-mama klub következő alkalma október 13-án csütörtökön 10-12-ig lesz.
Csörgő-fakanál klub szerdánként 10 órától van a cserkészházban.
Nagypapa-nagymama klub lesz kedden 16 órától Szentistvántelepen.
Hitoktatás Várjuk a felnőtt megtérő hittanra a jelentkezőket!
Képviselőtestületi gyűlés
Budakalászon: Október 23-án az esti mise után, és
Szentistvántelepen: október 22-én szombaton 16 órától.
Keresztelés
Október 9-én ½ 12-kor keresztelem Bajtek Marcellt, Kecskés Kamillát, Kecskés Jázmint, Sipos Maját.
 
 


Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Irén
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Mirk Ágnesért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Édesanyáért
Kedd Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra szabad
Szerda Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +szeretteink
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18óra szabad
Péntek 17.30 rózsafűzér, 18 óra Hálából
Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Lászlóért
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Katona Lászlóné Máriáért
 
 
A héten Szent I. Kallixtusz pápa és vértanú és Szent Hedvig ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


 Ferenc pápa: A Szentlélek visz előre

           Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Az igazi tanítás nem a törvényhez való merev ragaszkodás, mely megbabonáz, akár az ideológiák, hanem Isten kinyilatkoztatása, amely napról napra jobban eléri azokat, akik nyitottak a Szentlélek előtt – hangsúlyozta a pápa október 6-án reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén.

A napi szentlecke Szent Pál apostolnak a Galatáknak írt leveléből (Gal 3,1–5) arra figyelmezteti a híveket, hogy csak a Krisztustól nyert hit üdvözít, s nem az ószövetségi szabályok megtartása. A Szentlélek az Atya nagy ajándéka. Az az erő, amely bátorságot ad az egyháznak, hogy kilépjen önmagából és eljusson a világ határaiig. Nélküle bezárkózás és félelem van csupán – fogalmazott a Szentatya.

Szent Pál a galaták szemére veti, hogy azt hiszik, az ószövetségi törvények, és nem Jézus által igazulnak meg, pedig Ő az, aki értelmet ad a törvénynek. Túl merevek, ők azok, akik támadják Jézust, és ők azok, akiket az Úr képmutatónak nevez. Ez a törvényhez való merev ragaszkodás nem vesz tudomást a Szentlélekről. Nem hagyja, hogy Krisztus megváltásának ereje előretörjön a Szentlélekkel. Igaz, hogy meg kell tartanunk a parancsolatokat, de mindig a kegyelemből fakadóan, az Atyától kapott kegyelmi ajándékkal, a Szentlélekkel együtt – figyelmeztetett Ferenc pápa. – Így válik érthetővé a törvény. Ezek az emberek abban hibáztak, hogy nem vettek tudomást a Szentlélekről, és nem tudták, hogyan haladjanak előre. Be voltak zárva előírásaikba. És olykor mi is beleeshetünk ebbe a kísértésbe.

A törvénytudók megbabonáznak az elveikkel, ugyanis az ideológiák megbabonáznak. Nem véletlenül kezdi így levelét Szent Pál: „Ki babonázott meg titeket, ti oktalan galaták?” Azok, akik ideológiákat hirdetnek: minden igaz, minden világos! De hisz Isten kinyilatkoztatása talán nem világos? Isten kinyilatkoztatását apránként, minden nappal jobban megleljük, folytonos zarándokúton. Világos? Igen! Kristálytiszta! Azok pedig, akik azt hiszik, hogy a teljes igazságot a markukban tartják, buták, oktalanok, ahogy Szent Pál mondja, mert hagyják megbabonázni magukat – mutatott rá a pápa.

Majd így folytatta: amikor nem hagyjuk, hogy a Szentlélek ihlessen minket, hogy előrevigyen a keresztény életben, az a Szentlélek elszomorítása. Amikor nem hagyjuk, hogy Ő megmondja – nem a törvény teológiájával, hanem a Lélek szabadságával –, mit kell tennünk. Így langyossá válunk, középszerű keresztények leszünk, mert a Szentlélek nem működhet bennünk.

A harmadik magatartás a Szentlélek előtt való megnyílás, vagyis hogy hagyjuk, a Lélek vigyen minket előre – magyarázta a Szentatya. – Ezt tették az apostolok pünkösdi bátorsággal. Legyőzték félelmüket, és megnyíltak a Szentléleknek. Ahhoz, hogy megértsük és befogadjuk Jézus szavait, meg kell nyílnunk a Szentlélek ereje előtt. Ekkor mint egy vitorlás hajót repít minket előre a szél, és sose állunk meg többé. Ehhez azonban imádkozni kell!

Tegyük föl magunknak a kérdéseket a nap folyamán: Vajon én tudomást veszek a Szentlélekről? Vagy eljárok vasárnap a misére, megteszem ezt meg ezt, és azt hiszem, hogy ez elegendő? Az életemet csak félig, langyosan élem – elszomorítva a Szentlelket, aki nem adhat nekem erőt az előrehaladáshoz, a megnyíláshoz? Vagy az életem szüntelen imában telik a Szentléleknek való megnyílásért, hogy Ő vigyen előre az evangélium örömével, és megnyisson Jézus tanításának, az igazi tanításnak, amely nem babonáz meg, nem tesz oktalanná, hanem igazi? – tette fel a kérdéseket Ferenc pápa, arra buzdítva, hogy mi is tegyük fel ezeket magunknak.

Fohászkodjunk, hogy a Szentlélek ráébresszen gyöngeségeinkre, melyek elszomorítják Őt, és előrevigyen minket, Jézus nevét elhozva másoknak is, megtanítva az üdvösség útjára. Az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy megnyíljunk a Szentléleknek, és ne legyünk oktalanok, megbabonázottak, elszomorítva a Szentlelket – zárta csütörtök reggeli szentbeszédét Ferenc pápa.

 

2016. október 1., szombat

27. évközi vasárnap


Hirdetések
Október van. Budakalászon minden este rózsafűzért imádkozunk. Szentistvántelepen csak a misék előtt, ha legalább öten összegyűlünk.
Elsővasárnap van. A szentmiséken templomaink javára gyűjtünk.
A reggeli misék után rózsafűzér titikcsere lesz.
Várjuk új ministránsok jelentkezését! Szentistvántelepen ministránsgyűlés szombaton 9-10 ig van. Budakalászon pénteki mise után lesz.
Zarándoklat A felújított Mátraverebélyszenkútra és Egerbe szervezünk zarándoklatot október 15-én szombaton. Jelentkezni a hátul kitett lapon lehet. Utazás ebéddel és belépővel 4500Ft.
Keresztelés
Október 9-én ½ 12-kor keresztelem Bajtek Marcellt, Kecskés Kamillát, Kecskés Jázmint, Sipos Maját.
Temetés
Október 6-án ½ 9-kor temetjük Henkel Béláné Erzsébet testvérünket az óbudai temetőben.
A szentistvántelepi baba-mama klub következő alkalma október 13-án csütörtökön 10-12-ig lesz.
Csörgő-fakanál klub szerdánként 10 órától van a cserkészházban.
Hitoktatás Várjuk a felnőtt megtérő hittanra a jelentkezőket!
 
A héten Assisi Szent Ferencet, Szent Brúnót, Szent Dénest és Magyarok Nagyasszonyát ünnepeljük. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.


Szombat Szentistvántelep 18 óra +édesanyáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Gerula, Sinka és Monostori családtagokért
Hétfő Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra élő gyermekekért és családtagjaikért
Kedd Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra szabad
Szerda Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Kovács Ferenc (gyászmise)
Csütörtök Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18óra szabad
elsőpéntek
       Szentistvántelep 8 óra +szeretteimért és élő családtagokért 8.30 rózsafűzér
       17 óra engesztelő imaóra
       17.30 rózsafűzér, 18 óra +Makk Ferenc atyáért
Szombat Szentistvántelep 17.30 rózsafűzér 18 óra szabad
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +Irén
       Budakalász 17.30 rózsafűzér 18 óra +Mirk Ágnesért
 
 


 Ferenc pápa: Az egyház nemcsak a jóknak van, hanem főképp a rosszaknak!

           Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Jézus kínszenvedése során kimondott szavai a megbocsátásban érik el csúcspontjukat. Jézus megbocsát: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek” (Lk 23,34). Ezek nem csak szavak, mert konkrét tetté válnak a mellette lévő, „jó latornak” felkínált megbocsátásban. Szent Lukács elbeszéli, hogy a két gonosztevő, akiket Jézussal együtt feszítettek keresztre, egymással ellentétes módon fordulnak hozzá.

Az első gyalázza Jézust, miként gyalázta őt az egész nép, miként gyalázzák a nép vezetői. Ez a szerencsétlen ember kétségbeesésében ezt mondja: „Te vagy a Messiás, nem? Mentsd meg magadat, és minket is!” (Lk 23,39). Ez a kiáltás a halál titkával szemben álló ember rettegéséről tanúskodik, valamint annak tragikus tudatáról, hogy egyedül Isten lehet a szabadító válasz: ezért elképzelhetetlen, hogy a Messiás, akit Isten küldött, a kereszten ne tegyen semmit szabadulása érdekében. Nem értették ezt. Nem értették Jézus áldozatának misztériumát. Ezzel szemben Jézus a kereszten maradva mentett meg minket. Mindannyian tudjuk, hogy nem könnyű a „kereszten maradni”, mindennapjaink kis keresztjein. Ő – ezen a nagy kereszten, ebben a nagy fájdalomban – ott maradt, és így mentett meg minket, ott mutatta meg mindenhatóságát és ott hozta el nekünk a megbocsátást. Ott teljesedik be az ő szeretetből fakadó önátadása, és onnan fakad örökre a mi üdvösségünk. Meghalva a kereszten, ártatlanként két bűnöző között, azt bizonyítja, hogy Isten üdvössége bárkit és bármilyen helyzetben – akár a legkedvezőtlenebb és legfájdalmasabb helyzetben is – elérhet. Isten üdvössége kivétel nélkül mindenkinek szól. Mindenkinek fel van kínálva. Következésképpen ez a szentév a kegyelem és az irgalom időszaka mindenki számára, jóknak és rosszaknak, egészségeseknek és betegeknek egyaránt. Emlékezzetek csak Jézusnak arra a példabeszédére, amelyben egy tehetős ember fiának a menyegzőjéről van szó: amikor a meghívottak nem akarnak eljönni, meghagyja szolgáinak: „Menjetek ki az útkereszteződésekre, s akit csak találtok, hívjátok meg a menyegzőre!” (Mt 22,9). Valamennyiünket hívnak: jókat, rosszakat egyaránt. Az egyház nem csak a jóknak van, vagy nem csak azoknak, akik jónak tűnnek, vagy akik jónak képzelik magukat; az egyház mindenki számára van, és főképp a rosszaknak, mert az egyház nem más, mint irgalmasság! A kegyelemnek és az irgalomnak ez az időszaka pedig arra emlékeztet minket, hogy semmi sem választhat el minket Krisztus szeretetétől (vö. Róm 8,39)! Azoknak, akik betegágyhoz szögezve élnek, akik börtönbe zárva tengetik napjaikat, akik háborús övezetekben élnek, azt mondom: nézzetek a Megfeszítettre; Isten veletek van, veletek marad a kereszten, és mindenkinek, mindannyiunknak felkínálja magát Üdvözítőként. Nektek, akik oly sokat szenvedtek, azt mondom: Jézus értetek, értünk feszíttetett meg, ő mindenkiért megfeszíttetett! Hagyjátok, hogy az evangélium ereje behatoljon szívetekbe és megvigasztaljon titeket, hogy reményt öntsön belétek, továbbá azt a mély bizonyosságot ültesse belétek, hogy senki sincs kizárva az ő megbocsátásából. Azt is megkérdezhetitek tőlem: „Mondja csak, Atyám, egy olyan ember, aki életében a legszörnyűbb bűnöket követte el, az is bocsánatot nyerhet?” – „Igen! Igen! Senki sincs kizárva Isten megbocsátásából! Csak bűnbánattal kell közelednie Jézushoz, és annak vágyával, hogy ő átölelje.”

Ez volt tehát az első gonosztevő. A másik az úgynevezett „jó lator”. Szavai csodálatos példáját adják a bűnbánatnak, tömör katekézisül szolgálnak, hogy megtanuljunk bocsánatot kérni Jézustól. Először is a társához fordul: „Nem féled Istent? Hiszen te is ugyanarra a büntetésre ítéltettél?” (Lk 23,40). Így kiemeli, hogy a megbánás az istenfélelemmel kezdődik. Ez azonban nem Istentől való félelem, nem! Hanem Isten gyermeki félelme. Nem rettegő félelem, hanem az a tisztelet, amely kijár Istennek, mivel ő Isten. Gyermeki tisztelet, mert ő Atya. A jobb lator azt az alapvető magatartásformát idézi fel, amely megnyílik az Istenbe vetett bizalomra: az ő mindenhatóságának és végtelen jóságának tudatáról van szó. Ez a bizakodó tisztelet az, ami segít helyet készíteni Istennek és rábízni magunkat az ő irgalmasságára.                                      ...

Míg a jó lator a jövőről beszél: „amikor majd országodba jutsz”, Jézus válasza nem várakoztat meg, ő a jelenről beszél: „ma velem leszel a paradicsomban” (Lk 23,43). A kereszt óráján Krisztus megváltó műve eléri csúcspontját; a jó latornak tett ígérete feltárja küldetésének beteljesedését, vagyis a bűnösök megmentését. Nyilvános működésének kezdetén – a názáreti zsinagógában – Jézus meghirdette a „foglyok szabadulását” (Lk 4,18); Jerikóban egy nyilvános bűnösnek, Zakeusnak a házában kijelentette: „az Emberfia – vagyis ő – azért jött, hogy megkeresse és megmentse, aki elveszett” (Lk 19,9). A kereszten utolsó tettével pedig megerősíti ennek az üdvözítő tervnek a megvalósulását. Az elejétől a végéig ő Irgalmasságként nyilatkoztatta ki magát, az Atya szeretetének végérvényes és megismételhetetlen megtestesüléseként nyilatkoztatta ki magát. A jó lator pedig nevén szólította őt, azt mondta: Jézus! Ez egy rövid kérő imádság, amelyet mindannyian sokszor kimondhatunk a nap folyamán: Jézus! Csak így egyszerűen: Jézus! Szólítsátok meg őt sokszor a nap folyamán!

2016. szeptember 24., szombat

26. évközi vasárnap


Hirdetések
Zarándoklat A felújított Mátraverebélyszenkútra és Egerbe szervezünk zarándoklatot október 15-én szombaton. Jelentkezni a hátul kitett lapon lehet. Utazás ebéddel és belépővel 4500Ft.
Várjuk új ministránsok jelentkezését! Szentistvántelepen ministránsgyűlés szombaton 9-10 ig van. Budakalászon pénteki mise után lesz.
Esküvő Október 1-én szombaton 16.30-kor fogad örök hűséget Hambalgó István és Hámori Zita.
Keresztelés  Gődény Jázmin Csenge és Somodi Kornél Alexader keresztelése szeptember 25-én ½ 12-jir lesz Budakalászon.
Temetés
Szép Béláné temetése szeptember 26-án 15 órakor lesz a szenistvántelepi temetőben.
Bernek Sándor temetése szeptember 30-án 14.30-kor lest a Budafoki temetőben.
Szentistvántelep
A baba-mama klub következő alkalma szeptember 29-én csütörtökön 10-12-ig lesz.
Csörgő-fakanál klub szerdánként 10 órától van a cserkészházban.
Hitoktatás
Várjuk a felnőtt megtérő hittanra a jelentkezőket!
 Szombat Szentistvántelep 18 óra Mária és János gyógyulásáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Hetényi Ferencért
       Budakalász 18 óra +Schmidt Máriáért
Hétfő Budakalász 18 óra +Szép Béláné Edit
Kedd Szentistvántelep 18 óra +Szülők
Szerda Budakalász 7 óra +Édesanyáért
Csütörtök Szentistvántelep 18 óra szabad
Péntek 17.30 szentségimádás, 18 óra Borszéki Ferenc és felesége Olgáért
Szombat Szentistvántelep 18 óra +édesanyáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök hívekért
       Szentistvántelep 10 óra +szülőkért
       Budakalász 18 óra +Gerula, Sinka és Monostori családtagokért
 
A héten Szent Kozma és Damján, Páli Szent Vince, Szent Vencel, Szent Mihály, Gábor és Rafael Szent Jeromos és Kis szent Teréz ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 


 Ferenc pápa: Az irgalmasság főleg a megbocsátásban és az adásban mutatkozik meg
Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
Lukács evangéliumából azt a szakaszt hallottuk (Lk 6,36–38), amelyből ennek a rendkívüli szentévnek a mottója származik: Irgalmasok, mint az Atya. A teljes mondat így hangzik: „Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36). Ez nem egy hatásvadász szlogen, hanem meghívás életünk elkötelezésére. Hogy helyesen értsük ezt a mondatot, érdemes összevetnünk a Máté evangéliumában található párhuzamos szöveggel, ott ugyanis Jézus ezt mondja: „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes” (Mt 5,48). Az úgynevezett hegyi beszédben, mely a boldogmondásokkal kezdődik, azt tanítja, hogy a tökéletesség a szeretetben áll, hiszen a szeretetben teljesedik be a törvény összes parancsa.
Ugyanebben a perspektívában Szent Lukács világossá teszi, hogy a tökéletesség az irgalmas szeretet: tökéletesnek lenni azt jelenti, hogy irgalmasok vagyunk. Az az ember, aki nem irgalmas, vajon tökéletes? Nem! Az az ember, aki nem jó, vajon tökéletes? Nem! A tökéletesség és a jóság az irgalmasságban gyökerezik! Nyilvánvaló, hogy Isten tökéletes. Ha viszont erről az oldalról közelítjük meg őt, lehetetlennek tűnik az ember számára, hogy arra az abszolút tökéletességre törekedjen. Ha viszont irgalmasként áll előttünk, akkor jobban megértjük, miben is áll az ő tökéletessége, és ez arra sarkall minket, hogy olyanok legyünk, mint ő, vagyis szeretettel, együttérzéssel, irgalommal teljesek.
De felteszem a kérdést: Jézus szavai reálisak? Valóban lehetséges úgy szeretni, ahogyan Isten szeret, olyan irgalmasnak lenni, mint ő?
Ha az üdvösségtörténetet nézzük, azt látjuk, hogy Isten egész kinyilatkoztatása nem más, mint szüntelen és fáradhatatlan szeretet az emberek iránt: Isten olyan, mint egy apa vagy egy anya, aki mérhetetlen szeretettel szeret, és szeretetét bőséggel árasztja minden teremtményére. Az Isten és ember közötti szeretettörténet csúcspontja pedig Jézus kereszthalála. Oly nagy ez a szeretet, hogy egyedül Isten tudja megvalósítani. Nyilvánvaló, hogy ehhez a mérhetetlen szeretethez viszonyítva a mi szeretetünk mindig hiányos marad. De amikor Jézus azt kéri, hogy irgalmasok legyünk, mint az Atya, nem a mennyiségre gondol! Ő azt kéri tanítványaitól, hogy az ő irgalmasságának jelei, csatornái, tanúi legyenek!
Az egyháznak pedig az a feladata, hogy Isten irgalmasságának szentsége legyen a világban, minden korban, az egész emberiség számára. Következésképpen minden keresztény is arra kapott meghívást, hogy az irgalmasság tanúja legyen, ez pedig úgy valósul meg, ha az életszentség útján halad. Gondoljunk csak bele, mennyi szent vált irgalmassá, mert engedte, hogy szívét betöltse az isteni irgalmasság! A szentek megtestesítették az Úr szeretetét azáltal, hogy elárasztották ezzel a szeretettel a számtalan nélkülözéstől szenvedő emberiséget. A tevékeny szeretet formáinak ebben a kivirágzásában felfedezhetjük Krisztus irgalmas arcának visszfényeit!
Tegyük fel a kérdést: mit jelent a tanítványok számára irgalmasnak lenni? Jézus két igével ad magyarázatot: „megbocsátani” (Lk 6,37) és „adni” (Lk 6,38). Az irgalmasság mindenekelőtt a megbocsátásban fejeződik ki: „Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak” (Lk 6,37). Jézus nem akarja felforgatni az emberi igazságszolgáltatás menetét, ugyanakkor emlékezteti tanítványait, hogy a testvéri kapcsolatokhoz abba kell hagyni a megítélést és az ítélkezést. A megbocsátás ugyanis az a tartóoszlop, amelyen a keresztény közösség élete nyugszik, mert benne megmutatkozik annak a szeretetnek az ingyenessége, amellyel Isten elsőként szeretett minket. A kereszténynek meg kell bocsátania! Valamennyien, akik ma itt vagyunk a téren, bocsánatot nyertünk! Senki sincs közülünk, aki életében bármikor nélkülözte volna Isten bocsánatát! És mivel mi bocsánatot nyertünk, ezért nekünk is meg kell bocsátanunk. Mindennap elmondjuk a miatyánkban: „Bocsásd meg vétkeinket, engedd el tartozásainkat, miképpen mi is elengedjük adósainknak.” Vagyis meg kell bocsátanunk a sértéseket, meg kell bocsátanunk oly sok mindent, hiszen Isten nekünk is megbocsátotta oly sok vétkünket, oly sok bűnünket! Így könnyű megbocsátani: ha Isten megbocsátott nekem, én miért ne bocsátanék meg másoknak? Talán nagyobb vagyok Istennél? A megbocsátásnak ez a tartóoszlopa tehát megmutatja nekünk annak a szeretetnek az ingyenességét, amellyel Isten elsőként szeretett minket. Hibás dolog megítélni és elítélni vétkező testvérünket. Nem azért, mintha nem akarnánk meglátni a bűnt, hanem mert a bűnös elítélése megszakítja a testvéri kapcsolatot vele, és semmibe veszi Isten irgalmasságát, aki viszont egyetlen gyermekéről sem akar lemondani. Nem áll hatalmunkban elítélni tévedő testvérünket, nem állunk felette: inkább az a kötelességünk, segítsük őt visszakerülni az Atya gyermekeinek méltóságába, és kísérjük őt megtérésének útján.
Egyházának, vagyis nekünk, Jézus egy másik tartóoszlopot is megjelöl: „adni”. Az első tartóoszlop a megbocsátás, a második pedig az adás. „Adjatok, és ti is kaptok; […] amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is” (Lk 6,38). Isten sokkal többet ad, mint amennyit megérdemlünk, de még nagylelkűbb lesz azokkal, akik itt, a földön nagylelkűek. Jézus nem mondja meg, mi történik azokkal, akik nem adnak, hanem a „mérték” képét figyelmeztetésül használja: annak a szeretetnek a mértékével, amellyel adunk, mi magunk döntünk arról, milyen ítéletben – és milyen szeretetben – lesz részünk! Ha jól megnézzük, következetes ez a logika: amilyen mértékben kapunk Istentől, olyan mértékben testvéreinknek adjuk magunkat, és amilyen mértékben testvéreinknek adjuk magunkat, olyan mértékben kapunk Istentől! Ezért az irgalmas szeretet az egyetlen út, amelyen járhatunk!

2016. szeptember 18., vasárnap

Búcsú


Hirdetések
Szeptember 18-án lesz a Kalászi templom búcsúja. Szentmise 8 órakor lesz.
Esküvő Szeptember 17-én 16.30-kor köt házasságot Akli Eszter és Rávai András Tóth Tamás atya vezetésével.
Keresztelés
Pokorny Zente, Varga Levente és Szabóki Zolta keresztelése szeptember 18-án ½ 12-kor lesz a Kalászi templomban.
Nagel Kinga keresztelése szeptember 18-án 17 órakor lesz a telepi templomban.
Gődény Jázmin Csenge és Somodi Kornél Alexader keresztelése szeptember 25-én ½ 12-jir lesz Budakalászon.
Házasság
Szeptember 24-én 15 órakor fogad örök hűséget Mersich András és Csökő Katalin.
Temetés
Beszédes Jenőné Erzsébet testvérünk temetése szeptember 23-án pénteken 14-kor lesz a Katolikus temetőben. Lelkiüdvéért szentmisét ajánlunk fel a temetés után.
Szentistvántelep
A baba-mama klub következő alkalma szeptember 29-én csütörtökön 10-12-ig lesz.
Csörgő-fakanál klub szerdánként 10 órától van a cserkészházban.
Hitoktatás
Idei évben is szeretnénk felnőtt megtérő hittant indítani. Aki nincs megkeresztelve, illetve nem volt elsőáldozó, kérem, hogy jelentkezzen a sekrestyében.
Igény esetén indítunk alsós, felsős hittant a plébánián. Akinek az iskolájában nincs hitoktatás, jelentkezzen a sekrestyében.
 


Szombat a Kálvárián 18 óra Borszéki Ferenc és felesége Olgáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Ilona
       Budakalász 18 óra +Botkai Gyuláért
Hétfő Budakalász 18 óra +HEtesi GYörgyné Máriáért, lányaiért Mária, Anna és Teréz
Kedd Szentistvántelep 18 óra +Vencel
Szerda Budakalász 7 óra +Édesanyáért Jankáért
Csütörtök Szentistvántelep elmarad
Péntek 17.30 szentségimádás, 18 óra szabad
Szombat Szentistvántelep 18 óra Mária és János gyógyulásáért
Vasárnap: Budakalász 8 óra püspök szándékára
       Szentistvántelep 10 óra +Hetényi Ferencért
       Budakalász 18 óra +Schmidt Máriáért
 
A héten Szent Kozma és Damján, Páli Szent Vince, Szent Vencel, Szent Mihály, Gábor és Rafael Szent Jeromos és Kis szent Teréz ünnepe lesz. Isten éltessen mindenkit aki a héten ünnepli születés vagy a névnapját.
 
 


 Ferenc pápa: Árvaságtól szenvedő világunkban van egy Anyánk, aki megvéd minket

A Szentatya szeptember 15-én, a Fájdalmas Szűzanya emléknapján a Szent Márta-házban bemutatott szentmise homíliájában a nyugati kereszténység első Mária-antifónáját idézte: „Sub tuum presidium…” – „Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja”.

 

A napi evangélium a Golgotára vezet el bennünket (Jn 19,25–27). Jézus követői mind elmenekültek János és néhány asszony kivételével. A kereszt tövében ott állt Mária, Jézus anyja, akiről a jelenlévők így beszéltek: „Az ott ennek a bűnözőnek az anyja! Az az asszony ennek a lázadónak az anyja!”

Mária, aki hallotta ezeket a szavakat, rettenetesen szenvedett a megaláztatástól. És hallotta a „nagyokat” is, néhány papot, akiket tisztelt, mert papok voltak, akik így gúnyolták fiát: „Te, aki olyan ügyes vagy, szállj le a keresztről, szállj le!” Mária ott állt mezítelen fia mellett, és nagyon szenvedett, de nem menekült el. Nem tagadta meg fiát, saját vérét!

Ferenc pápa felidézte, hogy amikor Buenos Airesben a börtönökben felkereste a foglyokat, mindig asszonyok hosszú sorával találkozott, akik várakoztak, hogy beléphessenek. „Anyukák voltak, de nem szégyellték magukat: a saját vérük volt ott bent. Ezek az asszonyok nemcsak azért szenvedtek megaláztatást, mert a börtön előtt kellett várakozniuk, hanem azért is, mert a legcsúnyább megszégyenítést kellett elviselniük, amikor megmotozták őket, mielőtt beléphettek volna a börtönbe. De anyák voltak, és saját vérüket keresték fel. Így állt ott Mária is fia mellett, ilyen nagy szenvedéssel” – fogalmazott homíliájában Ferenc pápa.

Jézus megígérte, hogy nem hagy árván bennünket, és a kereszten nekünk adja anyját mint a mi Anyánkat – tette hozzá a pápa.

Nekünk, keresztényeknek van egy édesanyánk, ugyanaz, aki Jézus édesanyja. Van egy édesapánk, ugyanaz, aki Jézus édesapja. Nem vagyunk árvák! És Mária olyan nagy fájdalommal szül meg bennünket abban a pillanatban: igazi vértanúság! A fájdalom tőrétől átszúrt szívvel elfogadja, hogy mindnyájunkat világra hozzon. És a fájdalomnak attól a pillanatától kezdve Mária mindnyájunk Anyja lesz, aki gondoskodik rólunk és nem szégyell bennünket: megvéd minket – fogalmazott a Szentatya.

Az első keresztény évszázadok misztikusai azt tanácsolták, hogy a lelki zaklatottság idején keressünk menedéket Isten Anyjának palástja alatt. Oda nem tud behatolni az ördög, mert ő, aki anya, anyaként oltalmat nyújt. A nyugati kereszténység követte ezt a tanácsot, és erről szól első Mária-antifónája: „Sub tuum presidium” – oltalmad alá futunk, ó Anyánk, ott biztonságban vagyunk.

Világunkban, amelyet nevezhetünk „árvának” – folytatta homíliáját a pápa –, az árvaság nagy válságában szenvedő világunkban segítségünkre lehet, ha ezt mondjuk: „Nézd, az Anyád!” Van egy anyánk, aki megvéd, tanít és elkísér bennünket; nem szégyelli bűneinket. Nem szégyell bennünket, mert ő az Anya. A Vigasztaló Szentlélek, barátunk és útitársunk, szószólónk, a Paraklétosz, akit az Úr küldött el nekünk, értesse meg velünk Mária anyaságának ezt a hatalmas misztériumát – zárta homíliáját Ferenc pápa.